mandag 7. desember 2009

Er du synlig for svaksynte?

Lukk øynene. Dette er hverdagen for de blinde. Hvordan klarer de da å få med seg det som skjer i verden? Det er ingen tvil om at blinde og svaksynte bruker internett aktivt, men hvordan gjør de det ? De har flere alternativer, blant annet så kan de bruke leselist, som oversetter det som står på skjermen til punktskrift som de blinde leser av, eller så får de teksten opplest av et dataprogram. 

Hva betyr det for den som lager websider og de som fyller disse sidene med informasjon?

Et bilde sier mer enn 1000 ord er det et ordtak som sier. I markedsføring er bilder veldig viktig, og det er spesielt viktig på en webside. Dårlige bilder selger ikke. Men det hjelper deg ikke hvis du ikke ser bildene. En leselist klarer ikke å formidle et bilde. 

For at synshemmede skal kunne få glede av en webside så betyr det at teksten og utformingen av siden må være informativ og logisk.

Teksten og øvrig informasjon må være god, slik at den virker fristende for den potensielle kunde. Informasjon bør bestå av en beskrivende tekst, prisinformasjon og en beskrivelse av hvordan man kommer frem.

Det finnes mange teknikker for å gjøre en webside mer handikapvennlig, men en side vil aldri bli 100% for både blinde og seende. Så man må finne en gyllen middelvei. For eksempel må en lenke ha en tekst som det står for eksempel 
"les mer om konsert med CCowboys". WAI (Web Accessibility Initiative) er en standard som må følges.

Universiell utforming er høyt prioritert blant de nordiske land, og all offentlig informasjon skal utformes ut i fra prinsippene om tilgjenglighet. 

Alle tiltak for å gjøre en mer WAI kompatibel hjelper også på søkemotor optimalisering.

tellUs leverer nå komplett eksempelkode som er WAI kompatibel, som hjelper en utvikler som skal lage sidene et godt stykke på vei.  

Kildehenvisninger:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for at du kommenterer tellUs sin blogg. Vennligst skriv inn ditt fulle navn.