fredag 5. november 2010

Genomgång av kanaler i GM Destinator

En av GM Destinators styrkor är att kunna sprida information ut till flera olika kanaler, vilket är en mycket viktig funktion för att kunna visa sin information på så många platser som möjligt där turisten befinner sig.

Efter önskemål från våra kunder har vi gått genom de kanaler vi har och vad som kan publiceras till dessa kanaler.

För våra svenska och danska kunder är det bara Google Maps samt lokala och regionala kanaler som är tillgängliga. Vi vill därför även passa på att fråga er vilka kanaler ni vill att vi arbetar för att ta fram? Vilka är era behov, vart behöver ni synas?

Internationella kanaler:
- Google maps
Till Google Maps kan man publicera alla produkter förutom evenemang. Både produkter av lokalt och internationellt intresse kan publiceras hit. Informaiton som bokningslänk, faciliteter, priser och tider presenteras på produktens informationssida i kartlösningen. I tillägg får man även en länk till en utvidgad produktpresentation med bilder, se ex här.

Observera att Google lägger stor vikt på kvalitet, så ju mer och bättre information som är registrerat på produkten, desto större är chansen att få det visat på Google maps. Kanalen är tillgänglig för kunder i Sverige, Norge och Danmark, men måste beställas av er kundkontakt i tellUs.

Nationella kanaler:
- www.visitnorway.com
Man måste ha ett avtal med Visit Norway (VN) för att få tillgång till deras kanaler. Enbart produkter av nationellt och internationellt intresse ska publiceras hit. Det finns fyra olika sätt att publicera information på visitnorway.com. Se avtal med VN för pris för de olika typerna av presentation:
1. Standard oppføring, se ex här.
2. Minimumsoppføring se ex här.
3. Foodprints: Foodprints är ett märkning som skapats för att kvalitetssäkra att maten på restaurangen har rest en kort väg, att den är lokalproducerat och att maten är lagad från grunden. VN har skapat en egen temasida, Norwegian Foodprints, på sin hemsida för att marknadsföra dessa platser. För att få märkningen måste man skicka in en ansökan om att få delta på följande länk.
4. Meetings: Detta är enbart en kanal för kurs- och konferensprodukter, och kan enbart användas efter slutet avtal med Norway Convention Bureau.

- Nasjonal Mobil App
Det krävs inget eget avtal för att kunna använda kanalen Nasjonal Mobil App. Idag används applikaitonen av lokalbefolkningen såväl som turister i Norge, och alla produkter med god information kan publiceras hit. Här presenteras samma fakta som i standardpresentationen.

- Eniro / Ditt Distrikt
Enbart aktiviteter och evenemang kan publiceras till denna kanalen, som går till kalendern på dittdistrikt.no. Sidan visar lokal information för området som användaren befinner sig i. Därmed kan alla små som stora aktiviteter och evenemang publiceras hit. Inget eget avtal krävs. Se ex här.

- www.kulturnett.no
kulturnett presenteras evenemang från hela Norge, både på en nationell och en regional sida. Dessa evenemang modereras av en redaktör och kan se annorlunda ut jämfört med det som skickats in.

Regionala kanaler:
De olika regionerna i både Norge och Sverige har egna kanaler för olika regioner. Exempel på detta är fjordnorge.no eller visitsmaland.se. Vilken information som visas i de olika regionala kanalerna bestäms utifrån kravspecifikationen tillhörandes varje kanal. Om det uppstår ett problem med att få ut produkterna i kanalen så ta kontakt med ansvarig för respektive kanal.

Kanaler som försvunnit:
Tyvärr är det även två kanaler som förvunnit, finn.no och 1881.no.

Nya kanaler som är på gång:
- Facebook
Vi arbetar på att få en export av evenemang till Facebook där all nödvändig information för evenemanget hämtas från GM Destinator. Om destiantionen har en egen facebooksida kommer det vara möjligt att distribuera evenemangen till destinationens evenemangslista. Se liknande evenemangslista nedanför.

- Book Norway:
Detta kommer bli en kanal där kvalitetskraven för att kunna kunna synas blir höga. Exempelvis kommer det finnas krav på bilder med hög upplösning och texter av en viss längd. Därför kommer det finnas ett valideringsverktyg i GM Destinator som hjälper till att påminna om att förbättra informationen som inte håller tillräckligt hög kvalitet. Har exempelvis en bild för dålig upplösning kommer detta synas i en lista över de förbättringar som behöver göras, denna upplysning kommer att vara klickbar för att man på så sätt ska kunna hamna direkt i bildredigeringsläget så att en ny och mer högupplöst bild kan laddas upp. För mer information om Book Norway, kontakta BIT Reiseliv.

Vi vill avsluta med att påminna om att återkomma till oss om önskemål om fler framtida kanaler.

torsdag 30. september 2010

Et bilde sier mer enn 1000 ord.

Gjelder dette ordtaket for turister på søken etter informasjon om potensielle reisemål? Jeg tror det, både basert på generelle oppfatninger i webverden, og ikke minst basert på egne erfaringer. Jeg ville for eksempel aldri booket et hotell uten bilder, eller med dårlige bilder. Ville du?

Gode bilder ER viktig! Flere kanaler setter nå opp standarden for bildekvalitet. Fjordnett med alle sine destinasjoner har tatt grep, og bestemt at store bilder skal lagres i GM Destinator-basen i 800px. Infoskjermer og Infokiosker har design som tilsier at bilder må være store nok for at applikasjonene skal funke optimalt for kunden/gjesten. Nasjonal Booking (NBS) ønsker å ha bildestørrelse 740px som ett av sine valideringskrav til bookingkanalen. Det vil si at produkter som har for små bilder ikke vil bli synlige og bookbare på BookNorway.

Jeg hadde en mistanke om at bildematerialet i GM Destinator totalt ikke var så bra. Siden jeg manglet tall for å støtte min teori, fikk jeg teknisk hos oss til å gjøre en analyse. Analysen er gjort kun på “store bilder” som er publisert til en eller annen kanal. Det vil si at “lite bilde”, “thumbnail” og upubliserte bilder (bilder som ikke er i bruk i dag) ikke er med i målingen.

Resultatet var nedslående.

Totalt i basen ligger det i dag ca 72.000 publiserte, store bilder.
 • Ca 6.900 bilder er under 200 px (ca 9 %)
 • Ca 35.000 bilder er 200-300 px (ca 48%)
 • Ca 30.000 bilder er 300-800 px (ca 42%)
 • Ca 100 bilder er 800 px eller mer (1 %)
Med bakgrunn i “tilstandsrapporten” for bilder, og det økende kravet til kvalitet på bilder, har vi i tellUs laget noen verktøy for å lette arbeidet med kvalitetssikring av bildematerialet.


Prosessen er 3-delt:


 1. Vi øker standard størrelse for nye bilder som lagres i din database. (stort bilde økes fra 300px til 800px)
 2. Vi kjører en “snurre” for å sette opp størrelsen på de bildene som har en original større enn 300px lagret i databasen.
 3. Vi lager og sender ut en bilderapport for din database. Denne inneholder en oversikt over hvilke bilder som er store nok(grønt), akseptable (gult) og for dårlige (rødt). Med denne rapporten som grunnlag, kan du starte å forbedre bildene i basen, først de røde, så de gule.

Med disse nye verktøyene har din destinasjon et godt grunnlag for å sørge for et kvalitetsløft av det bildematerialet dere sitter på i databasen.

Tar dere utfordringen?

Ta kontakt med din kundekontakt i tellUs om du ønsker mer info om våre “Kvalitet-på-bilde” verktøy.

torsdag 23. september 2010

Informasjonshåndtering: åpenhet eller selvmord

Ved å løfte blikket og se hva som skjer i samfunnet bør det være ganske klart at informasjon ikke er noe man kan eie. Dette er samfunnets kollektive eiendom, en ressurs som stadig forvaltes og benyttes på nye og bedre måter.

Konsekvenser av åpenhet

Denne utviklingen er godt igang og vil fortsette uansett hva man foretar seg. Media er fyllt av debatter om konsekvenser av åpenhet og hvordan endringer i informasjonseierskap og informasjonsflyt påvirker ulike næringer. (Musikkbransjen mot fildeling, papiraviser mot nettaviser, leksikon og andre oppslagsverk kontra... hele internettet.)

Dersom informasjonsflyten forhindres så vil den rette seg opp, helt av seg selv. Samfunnet setter egne normer og finner egne metoder (ref musikkbransjen). Det er umulig å stoppe informasjonens fremtreden.

Det er liten tvil om hvem som vil overleve dette epokeskiftet, spørsmålet blir om vår bransje kan lære av andres feil? Trer vi inn i dette med åpne armer eller velger vi å stritte imot... slik andre bransjer har forsøkt før oss. Dersom vi graver oss ned i vår egen grop bør det vurderes om 6 fot er en passe dybde og offisielt erklere dette et generasjonsskifte. Konsekvensen av at all tilgjengelig informasjon ikke deles på en god nok måte er at andre vil finne en bedre måte å dekke informasjonsbehovet på.

Kollektivt eieskap av informasjon tilsier også kollektivt ansvar. Samfunnet har allerede påtatt seg dette ansvaret, se for eksempel medier som Wikipedia og Wikitravel, og det viser seg at det forvaltes veldig bra. Faktisk forvaltes det både bedre og smidigere enn hva de tradisjonelle "informasjonseierene" presterte.

Ett lite skritt fremover

tellUs har i lengre tid jobbet for å gjøre det mulig å få input fra de som sitter informasjonen nærmest. Vi har automatisk oppfølging av tilbydere som gjør dette utelukkende på Destinasjonenes premisser og vi har Tilbyder versjonen av GM Destinator som er første steg mot virkelig åpenhet. Vi har også fulgt opp med Arrangementregistrering fra web.

Jeg ønsker et større krafttak. Jeg ønsker at vi alle revurderer vårt kontrollbehov overfor informasjon og informasjonsflyt og slipper resten av samfunnet til. På den måten kan informasjonen vedlikeholdes av dem som kjenner den best og som kan definere informasjonsbehovet best. I klartekst betyr dette at tilbydere og turister må gis den makt de allerede har og slippes til der de kan. Tenk så mye arbeid dere på destinasjonene kan spare; samfunnet vil sørge for kontinuerlig oppdatering og kvalitetssjekk.

Når du føler behov for kontroll bør du derfor tenke grundig igjennom hvorfor du har dette kontrollbehovet. Hva skal til for at du kan slippe kontrollen? Er du sikker på at sluttresultatet blir bedre ved at du krever total kontroll? Har sluttresultatet i det hele tatt livets rett? Hvilket behov er det du forsøker å dekke og hvordan ser du for deg at dette behovet dekkes i fremtiden?
 
Ønsker du virkelig å sloss mot samfunnets utvikling på dette området?

tirsdag 7. september 2010

Er du bevisst på hvordan dine bedrifter ser ut på nettet?

Dette er et omfattende tema som kan belyses fra mange synsvinkler. Å være bevisst på hvordan man ser ut på nett er avgjørende for å lykkes i et tøft nettmarked. Jeg ønsker derfor å fokusere på at ikke bare destinasjonene er opptatt av dette, men at også tilbyderne oppfordres til å ta ansvar for sin egen presentasjon. Dette blogginnlegget er ment som påminnelse, tips og veiledning til begge områdene. Det hjelper ikke hvor mye tid og penger en bruker på å være synlig og tilgjengelig, dersom sluttproduktet og informasjonen til brukeren ikke er god nok.

GM Destinator er et kraftig verktøy for distribusjon av informasjon. Men hva skjer etter at informasjonen i GM Destinator er oppdatert? Å ta en runde for å sjekke hvordan den nye informasjonen ser ut på alle aktuelle nettsider er lurt. Når destinasjonen gjør denne typen oppdatering på vegne av en tilbyder, kan de gjerne minne tilbyderen på å sjekke sin egen informasjon. Etter hvert vil dette forhåpentligvis bli en vane. Grunnen til at dette er viktig, er at tekster kan bli kuttet på uheldige steder, bilder vises forskjellig på ulike sider, og kanskje akkurat det siste punktet som ble lagt til gjør at visningen blir ødelagt? Gjør det gjerne til en uavhengig rutine å sjekke alle sider man er representert på. Dette tar ikke lange tiden, og er en rutine man får mye igjen for i lengden.


Å utvikle en informasjonsportal er ikke et engangsprosjekt

Jeg har sett mange nettsteder der førsteinntrykket mitt er at det er en ”død” side, da informasjon fra flere år tilbake vises på forsiden. Det er mulig det var oppdateringer på undersidene, men de har jeg gått glipp av siden jeg alt har gått videre til et annet sted. Informasjon er ferskvare. Å ikke oppdatere nettsidene kan oppfattes av brukere som at de er utgått. Pass derfor på å fjerne julebordtilbud og priser fra påsken med en gang de er over, bytte ut vintertekster i sommersesongen og så videre. Dersom man bruker GM Destinator til å oppdatere alle steder på en gang, er dette en engangsjobb som forbedrer brukeropplevelsen vesentlig. Det er viktig at man hele tiden fokuserer på hva kunden ønsker å se/lese/oppleve akkurat nå. Dersom det ikke er dette som møter han/henne på websidene, går man kanskje glipp av en bestilling.


”Jeg har online booking”

GM Booking kan brukes både til destinasjonsbooking og tilbyderbooking. Dette letter vedlikeholdet av tilgjengelig kapasitet, noe som selvsagt er viktig. Å ha tilgjengelig kapasitet gjør det mulig for kunden å bestille, men gir ikke han/henne noen grunn til å bestille. God informasjon er avgjørende for å selge. Sammenlign gjerne presentasjonen av ditt produkt med hvordan andre gjør det, og tenk på hvordan du kan skille deg ut fra mengden. Destinasjonen har sine områder å markedsføre, tilbyderen er med på å ”gjøre” destinasjonen, samtidig som de skal utmerke seg på sine egne områder.


Bilder selger

For meg er bilder avgjørende når jeg skal bestille ferien min. I kombinasjon med pris og fasiliteter er det ofte de som avgjør hvor jeg bestiller. Bildene gir et førsteinntrykk, og førsteinntrykket er ekstra viktig på internett. Dersom din bedrift ikke skiller seg ut, drukner den fort i annen informasjon på nettet. Å investere i gode illustrerende bilder, i stedet for å knipse noen kjappe med det nye digitalkameraet, kan derfor gi deg mange ganger pengene tilbake. I GM Booking kan du legge inn presentasjonsbilde for stedet, illustrasjonsbilder i dybdeinformasjonen, rombilder og du kan lage dine egne kategorier av bilder for å ”vise kunden rundt på stedet”. La bildene fortelle sin egen historie om det du skal selge. Overfør så mye du klarer av den tekstlige informasjonen til bildene. ”Fine og lyse rom” i informasjonen hjelper lite dersom bildet er tatt på en mørk ettermiddag og med dårlig blitz. Les mer http://blogg.tellus.no/2009/12/bilder-skaper-reiselyst.html

Eksempel på god bildeinformasjon fra Alver hotell:


I det store og det hele, handler alt dette om å være bevisst på hvordan man presenterer seg selv på internett.

Tips:

 • I de fleste nettlesere, kan du legge ”favoritter” inn i en mappe. Gjør dette med alle nettsteder der du er representert. Ved å høyreklikke på mappen kan du så velge å ”Åpne alle i faner” eller ”Åpne fanegruppe”. På den måten kan du ved et klikk få en god oversikt over hvordan du ser ut på nettet.
 • Gjør det til en rutine å ”google” navnet på bedriften, og sjekk all informasjon dere distribuerer.

fredag 3. september 2010

Strålende økning i GuestMaker Booking

GuestMaker Booking (GM Booking) ser en god økning på tampen av sesongen. Fordelt på 31 destinasjoner har det vært en omsetning gjennom systemet på nesten 60 millioner kroner fra januar til og med juli i år. Dette er en økning på hele 10 millioner sammenlignet med samme tid i fjor. Lovende ser året også ut siden det i hele 2009 var omsatt i overkant av 75 millioner kroner.
Vi ser dermed tydelig at viktigheten med online booking øker. Folk bestiller overnatting og etterhvert mer og mer aktiviteter på nett. Kjekt er det også å se at en av de første bedriftene som ble med i løsningen som pilot – Hardangertun Hytter og Familiepark, nå får så mye som én tredjedel av alle bookinger via web. Hardangertun kan også melde om at GM Booking har fungert helt supert i sommer, uten problemer. Dette betyr en lettere hverdag for de som tidligere bare hadde ei grønn bok å forholde seg til. I tillegg understreker det hvor viktig det er å ha sine reiselivsprodukter tilgjengelig online bookbare.

Mange som bruker GM Booking, utnytter kanskje ikke alle mulighetene for å være synlige. Uten ekstra kostnader kan tilbydere av reiselivsprodukter bli bookbare i flere medier:
- Tilbyders egen hjemmeside
- Destinasjonens websider
- Turistinformasjonen
- Regionale portaler
- Visit Norway

Slik kan man enkelt gjøre det:
Booking på tilbyders egen hjemmeside (slik Norway Active har gjort): Kopier linken fra produktinformasjonen i administrasjons grensesnittet i GuestMaker Booking. Linkene ligger helt nederst på siden. Få webutvikler til å lage en ”bookingknapp” og vips kan gjester booke direkte på hjemmesiden.

For å bli bookbar på regionale portaler og på visitnorway.com behøver destinasjonen kun å legge inn en ny link på produktene i GM Destinator under Tekster. For en mer grundig forklaring over hvordan dette gjøres, kan destinasjone ta kontakt med oss i tellUs på support@travel.no så hjelper vi gjerne.

Alle produkter i regionen kan også bli bookbare gjennom turistinformasjonen dersom destinasjonen har GuestMaker Booking's turistinformasjons (TI) applikasjon. Gjennom TI applikasjonen får man automatisert kommunikasjon av ledig kapasitet fra bedriftene (som erstatter dagens fax/mail løsninger som er i bruk på de fleste turistinformasjoner):
- Oversikt over all ledig kapasitet i ett skjermbilde
- Online booking direkte fra TuristInformasjonen
- Mulighet for å ta betalt hos Turistinformasjonen eller tilbyder
- Automatisert provisjonsavregning


Bildet er fra Turistinformasjonen i Bergen som i sommer gjennomførte booking på 100% av hotellene i Bergen gjennom GuestMaker Bookings løsning for turistinformasjone, for andre år på rad.

For turistinformasjoner betyr dette mer salg, en mer effektiv hverdag og raskere betjening av kunder. Og når turistinformasjonen har det bedre i hverdagen, får selvfølgelig dette også ringvirkninger for reiselivbedriftene i destinasjonen.

Så med alle disse mulighetene for distrubusjon nevnt over, i tillegg til andre kanaler hvor produktene er tilgjengelige gjennom GM Destinator, er det gjerne ikke så rart at tallene ser gode ut så langt i år.

torsdag 12. august 2010

Copenhagen Fashion Week – Powered by tellUs!

Copenhagen Fashion Week er en av de første, store moteukene i verden som har utviklet en egen applikasjon for smartphones. Applikasjonen er utviklet i samarbeid med Wonderful Copenhagen, Samsung, Little Big Ideas og tellUs IT AS.

Målet er å gjøre det enklere for gjestene på Copenhagen Fashion Week å holde seg oppdatert om shows og events under selve moteuken i tillegg til å kunne navigere rundt i byen; til steder, attraksjoner og aktiviteter. Et annet mål er å være i kontakt med målgruppene på deres premisser.

Prosjektleder på prosjektet ‘Events and mobile media’, Ole Kjær Mansfeldt fra Wonderful Copenhagen forklarer:

Mobil Turisme er fremtiden. Vi kan være i kontakt med målgruppene våre der de er, og de har selv kontroll på når de ønsker å være i kontakt med oss.
Copenhagen Fashion Week er et av de større arrangementene i København. Mer enn 40.000 mennesker forventes å besøke byen under moteuken. En av de store fordelene med denne applikasjonen er at den automatisk gir deg forslag på butikker, designere, barer, restauranter og ting å gjøre avhengig av hvor du fysisk befinner deg i byen.

Les mer: http://www.visitcopenhagen.com/content/tourist/news/news/fashion_week_goes_mobile

Sjekk ut mobilapplikasjonen her: www.copenhagenfashionweek.com/app


onsdag 14. juli 2010

GM Portier - turistinformasjonsverktøyet

Alle våre GM Destinator-kunder har fri tilgang til GM Portier, men alt for få bruker det. Nå er det på tide å gjøre noe med det!

GM Portier er et program for effektiv og god turistinformasjon som brukes av turistinformasjoner, hoteller og reisebyråer. Via GM Portier får du tilgang til turistinformasjon på 11 språk fra alle destinasjoner som bruker tellUs GuestMaker i Norge, Sverige og Danmark, totalt nesten 200 stk. Med turistinformasjon mener vi her overnattingssteder, restauranter, arrangement, aktiviteter og mye mye mer.

Enkelt å bruke
Informasjon søkes svært enkelt opp via geografisk område og fritekst eller katetorier.
Informasjon om et enkelt produkt, for eksempel et hotell, kan åpnes som pene presentasjoner inkludert kart og bilder og skrives ut til turisten.

Handlekurvfunksjon og rapporter på lister er også inkludert. Dermed kan du samle akkurat den informasjonen du eller turisten ønsker og skrive den ut eller sende den direkte på e-mail.

GM Portier er enkel å sette seg inn i, og et veldig godt verktøy for sommervikarer i turistinformasjonen. 

Egne portier-lisenser
Det er ikke bare turistinformasjonene som har behov for tilgang til slik informasjon. Også hoteller og reisebyråer har stor glede av å kunne tilby dette. Du kan derfor bestille rene GM Portier-lisenser dersom du har behov for det. Disse gir ikke tilgang til noen andre programmer i GuestMaker-produktsuiten enn GM Portier.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om, eller et tilbud på lisenser til GM Portier.

En intro til GM Portier:
HER KAN DU SE PRESENTASJONEN I STØRRE FORMAT

torsdag 1. juli 2010

Unngå nedetid på din web i sommer!

Visste du at dersom tellUs Search er satt opp korrekt vil sluttbrukere på nettsidene dine ikke merke problemstillinger som responstider og nedetid hos tellUs?

tellUs har en lang historie og noe av denne historien har vært preget av ustabilitet i våre løsninger. DB.DLL vekker vel minner? Det var en foreldet teknologi som i seg selv leverte raske søk, men som var følsom for endringer og belastning. Dette var bakgrunnen for at arbeidet med tellUs Search startet.

tellUs Search har nå helt erstattet DB.DLL så dette spøkelset er endelig borte, men historien kan ikke viskes ut. tellUs har et sterkt behov for å forsikre dere som kunder om at en slik situasjon ikke kan oppstå igjen.

Løsningen på problemstillingen er caching (dvs lokal mellomlagring av datane).
Ved at deler av koden for søking ligger i web-siden og at denne nå har caching så vil det si at søkene i praksis kun kjører lokalt i web’en din og ikke mot tellUs. Det er kun oppdatering av innholdet som krever kommunikasjon mot tellUs.

Resultatet av cachingen er at responstiden fra tellUs ikke lenger er viktig, faktisk så uviktig at selv om vår server skrus helt av (evt linjebrudd, strømbrudd, havari osv) så vil websidene fremdeles gi det samme resultatet til sluttbrukerne, og fremdeles like raskt!

For godt til å være sant? Neida... Vi fikk satt dette skikkelig på prøve den 12.mai da databasen vår havarerte. Ca 6 timer nedetid. Vi hadde da mange kunder som var upåvirket av dette, nettopp fordi cachingen var korrekt satt opp.

Vi ønsker at dere stiller krav til deres leverandører slik at dere kan forsikre dere om at dere får alt dere betalte for da dere kjøpte tellUs Search. Det er ikke lenger slik at ”det er tellUs som sliter” når websidene dine har problemer.

Nå er det sommer og turistene trenger virkelig raske, pålitelige websider. Derfor er det ekstra viktig nå at dere sjekker opp at dere benytter caching. Send èn mail til din leverandør i dag og gjør fremtiden til din webside sikker!

onsdag 23. juni 2010

tellUs lanserer dynamisk rundreisebestilling for Fjord Tours

Vi har hatt gleden av å jobbe tett sammen med Fjord Tours i utviklingen av deres oppgraderte bestillingsystem for rundreiseprodukter.

Norge i et nøtteskall®Sammen har vi tatt steget til å kunne tilby den reisende aktiviteter og helt fritt valg av hotellovernatting underveis på rundturen – alt tilgjengelig for den reisende med bare noen få klikk.


Hva legger vi i ordet rundreiseprodukt?

Fjord Tours markedsfører og selger blant annet rundreisen “Norway in a Nutshell®”. Denne turen består av flere ulike etapper med ulike transportmidler. Du kan velge å reise fra Bergen, Oslo eller Voss, felles for alle alternativene er Flåmsbanen og båt fra Flåm til Gudvangen.

Fra Bergen reiser du med tog til Myrdal for deretter å bytte til Flåmsbanen. Flåmsbanen tar deg ned til Flåm der du tar båt videre til Gudvangen. Neste stopp er Voss som du tar buss til og deretter tog tilbake til Bergen. Ettersom det baseres på kollektivtransport finnes det flere alternative ruter på hver strekning.

Slik illustrerer vi turen i bestillingsystemet:

Norge i et nøtteskall®

Dette er en populær tur for turister, men hva med de som ønsker det lille ekstra? En kajakktur i Flåm? Vandretur fra Myrdal og ned til Berekvam? Kanskje en overnatting eller to underveis?

Fjord Tours har i mange år hatt en løsning der en har kunnet velge hotellalternativer underveis, men da allikevel knyttet til en på forhånd oppsatt rute.

Har en virkelig tid til aktiviteter underveis i en slik fastlagt tur?

Aktiviteter begynner og slutter jo gjerne på faste tidspunkter og det er ikke alltid rutetidene passer med den reisendes ønsker. Derfor tilbyr systemet deg kun aktiviteter du faktisk har tid til og tilpasser reiseruten din dynamisk etter dine valg.

Leverandørene av aktivitetsprodukter kan selv bestemme hvilke dager en aktivitet er tilgjengelig samt ledig kapasitet pr dag. Hotellene like så.

Til sammen kan Fjord Tours nå tilby de reisende det lille ekstra utover selve reiseopplevelsen.

Vi håper et besøk på http://www.fjordtours.no/ eller direkte i det nye bestillingsystemet gir deg mulighet til å oppleve Norge på en ny måte tilpasset dine behov.

tirsdag 15. juni 2010

Tellus har fått ett nytt ansikte.

Hejsan!

Tomas Segerlund heter jag och gör nu mina första dagar på kontoret i Oslo. Jag är 31 år och har precis flyttat till Oslo med min flickvän efter att ha bott sju år i Helsingborg i Skåne i södra Sverige.

På min väg till tellUs har jag arbetat med allt från skidåkande turister i Åre till spänningen på Casino Cosmopol, till events och större evenemang till produktion av datorspel till projektledning inom olika kommuners turism- eller evenemangsenheter. Innan flytten till Oslo arbetade jag vid Laholm kommuns turistenhet som turismsamordnare, där jag bl.a. arbetade med evenemangssamordning, marknadsföring samt en del vanligt turistbyråarbete. Jag ansvarade även för turistbyråns onlinebokningssystem som erbjöds via Citybreak.

Som ni ser skriver jag på svenska och är den första svensken i företaget och tack var detta kommer jag främst arbeta mycket med er som finns i Sverige. Jag ska arbeta som Key Accuont Manager med sälj, support och projektledning inom produktområdena GuestMaker Information och Booking.

Jag tycker jag skaffat mig en bred turismerfarenhet som kommer hjälpa mig mycket i mitt arbete hos tellUs och det ska bli mycket spännande att få träffa alla er som använder tellUs GuestMaker i både Sverige och Norge.

Vi ses!


Inför svensk fikapaus på kontoret. Självklart med svenska dammsugare från IKEA.

tirsdag 4. mai 2010

Hva er Nasjonal Booking Switch (NBS) og hva er det ikke?

Ettersom Nasjonal Booking Switch (NBS) vokser frem ser vi også tegn til usikkerhet i markedet rundt hva NBS er, og viktigere – hva det ikke er.
Jeg hadde ønsket at kommunikasjonen rundt dette hadde vært noe klarere for å unngå enkelte misforståelser.

Jeg ønsker derfor å belyse noen av spørsmålene som har dukket opp:

Kan destinasjonsselskaper og områdeselskaper nå bare lene seg tilbake og vente på at NBS skal løse deres utfordringer og ønsker i forhold til booking?
Det korte svaret er selvfølgelig nei! NBS vil ikke nå sine mål om ikke destinasjonsselskapene selv påser at de får på plass bookbare tilbydere. Derfor er det viktig at de som ønsker å selge sine opplevelser gjennom NBS får på plass et booking system først.

Vil NBS kunne erstatte Visbook, GuestMaker Booking, R360, City Break eller lignende systemer?
Nei. Man må faktisk ha et av disse systemene for å få solgt sine bedrifter gjennom NBS.

Må man ha, eller er det en fordel å ha, Visit Technology’s bookingsystem City Break for å kunne selge sine tilbydere gjennom NBS?
Nei det må man ikke. Om man har Restechs R360, Visbook eller GuestMaker Booking vil man oppnå akkurat de samme resultatene i NBS som om man har City Break. Visit Technology Group (VTG) er utelukkende en teknisk leverandør til NBS, og det er NBS som vil eie denne switchen.

NBS blir på folkemunne ofte omtalt som nasjonal booking. Hvorfor har man da kalt det en switch og hva betyr egentlig en switch?
I.h.t.
wikipedia: ”En switch eller svitsj er en nettverkskomponent som styrer datatrafikk mellom ulike noder i et nettverk, slik som PC, server, skriver og Internett-forbindelse. Ordet switch er engelsk og betyr omkobler eller bryter”.

I NBS’ sammenheng kobles flere ulike bookingkilder sammen til en. Derfra kan det distribueres ut til mange kanaler. I praksis betyr det at de som ønsker det skal kunne hente ut alle bookbare objekter som ligger i NBS.
For eksempel skal det, når NBS har en ferdig kobling til Color Line, være mulig for en destinasjon å hente ut bookbar kapasitet derfra. Dermed kan de for eksempel lage pakker med sine egne opplevelser og overnattingsbedrifter. Det som må på plass er en autorisasjon fra NBS og selvfølgelig en avtale med Color Line. Deretter kan Visbook, R360 eller GuestMaker Booking hente ut det som ligger i switchen og gjøre det bookbart sammen med produktene som allerede ligger i et av disse bookingsystemene.

For at Norge skal bli bookbart gjennom NBS kreves det at alle de små og store tilbyderne blir elektronisk tilgjengelig for booking. For å få til det må destinasjonene velge et bookingsystem. Det valget må utelukkende bli tatt på grunnlag av destinasjonenes og bedriftenes egne behov. NBS er avhengig av at det riktige valget blir tatt, for det er det riktige valget som gir flest bookbare tilbydere tilgjengelig NBS – og det er jo faktisk det som er målet med det hele.

tellUs stiller seg 100% bak NBS og skal gjøre det vi kan for at NBS skal bli en suksess.
Se forøvrig referat fra Per Arne Tuftins innlegg på NHO Reiselivs landsmøte om Nasjonal Booking

onsdag 28. april 2010

NY interaktiv digital turistinformasjon

TellUs jobber stadig videre med å skaffe nye kanaler for visning av våre kunders produkter. Målet er at våre kunder skal registrere all turistinformasjon én gang i GM Destinator, for så å publisere produktene ut til mange forskjellige kanaler.
Siste skudd på stammen av kanaler er ”interaktiv digital turistinformasjon” (infokiosk). Infokiosken er et resultat av samarbeid mellom tellUs IT AS, TS Procon og Wise Publisher. For mer generell info om infokiosken, les her: http://www.infokiosken.no/produkter/konsepter/turisme.html eller her: Aftenposten Reise. Dersom dere ønsker mer info, priser eller en presentasjon av ”interaktiv digital turistinformasjon”, ta kontakt med TS Procon v/ Idar Warholm, på mail idar.warholm@infokiosken.no eller på telefon 67 97 05 70

fredag 23. april 2010

GuestMaker Booking inntar Sverige! Gällivare blir førstemann ut

Det er kjempegøy for oss å kunne ønske Gällivare velkommen som første svenske kunde med GuestMaker Booking!

Gällivare Turistbyrå har vært kunder av tellUs og brukt GuestMaker Information siden 2005. De sier at årsaken til at de valgte akkurat GuestMaker Booking var at systemet virket enklere og dessuten inneholder flere muligheter enn systemet de har brukt tidligere. De ser for seg samarbeide om booking over både destinasjons- og landegrenser fremover. Norge er et prioritert marked for Gällivare som samarbeider med NordNorge. En annen viktig faktor i valget av bookingsystem har vært at med GuestMaker Booking får de ikke bare en salgskanal, men også et onsite system for medlemmene. Det betyr at mange kan bytte ut sin ”grønne bok” med et enkelt elektronisk bookingsystem som vil spare dem for mye unødvendig arbeid samtidig som de blir bookbare i den elektroiske verden.

GuestMaker Booking er utviklet for å være et helhetlig system for å gjøre reiselivet i regionen mer proffesjonelt. Med systemet blir destinasjonsselskapet mer enn et bookingkontor. -De blir med på å gi hele næringen et løft ved å tilby systemer som gjør hverdagen til hver enkelt aktør enklere og mer effektiv. I tillegg skaper de en arena for samhandling mellom aktørene i regionen i forbindelse med blant annet pakketering.

Velkommen som bookingkunder, Gällivare Turistbyrå!

fredag 26. mars 2010

TUR: I dag tar det helt av!

Etter en veldig bra første dag på TUR ble andre dag faktisk enda bedre.

Vi har hatt stor trafikk på standen med mange interesserte potensielle kunder og samarbeidspartnere. Masse interesse fra Sverige, men det stopper ikke der. Danmark, Spania og Sveits here we come ;o) Kanskje neste blogg burde bli på engelsk?

Hyggelige og konstruktive møter med eksisterende kunder også. Gøy å treffe dere igjen og se at så mange er klare for å begynne å utforske nye muligheter innen informasjon, booking og distribusjon.

Sissel og Trine blir her resten av helgen og gleder seg til flere møter med dem vi dessverre ikke har rukket å møte i løpet av fagdagene.

Det har vært stor interesse for seminarene våre, men ikke alle som ønsket fikk anledning til å komme. Til dere er det selvsagt bare å ta kontakt så reiser vi gjerne ut og holder seminarer for dere også.

For tellUs har dette vært en eneste stor oppTUR.

torsdag 25. mars 2010

Gøy på TUR

For første gang har tellUs deltatt med egen stand på TURmässan i Göteborg.

Etter første dag kan vi bare konstatere at det så langt har vært veldig vellykket. Stor interesse blandt både eksisterende og potensielle kunder.

Vi har også kjørt flere mini-seminarer med gode diskusjoner og mange bra inspill fra deltagerne.

Nå er vi klare for fest! -tellUs er best! ;o)

mandag 22. mars 2010

Velkommen Wonderful Copenhagen!

Etter en leveranse av en spesialtilpasset kommunikasjonsløsning for mobilen til klimatoppmøtet i København før jul har Wonderful Copenhagen nå bestemt seg for å benytte tellUs GuestMaker som informasjonsplattform for samtlige av sine kanaler.

Dette inkluderer bl.a. www.visitcopenhagen.com, mobilportaler og på sikt trykksaker.

Vi er glade for å kunne ønske dem velkommen som kunder og gleder oss til et spennende samarbeide fremover!

Les hele pressemeldingen

fredag 19. mars 2010

Google translate noe for GM Destinator?

Reiselivet er en internasjonal bransje med mange utfordringer, blant annet språk. Av alle verdens språk er de tre skandinaviske språk en dråpe i havet, og oversettelse av tekster er dyrt.

tellUs har i alle år tilbudt ferdig oversatte registre, som for eksempel vårt fasilitetsregister med ca 1600 beskrivende ord. Pr i dag har vi 11 komplette språk. På hjemmesiden kan man altså få frem all nøkkelinformasjon ferdig oversatt til 11 språk bare ved å fylle i produktnavn på alle språk i GM Destinator. Men utfordringen er alltid den beskrivende teksten. En del kunder velger en regel for webvisningen av tekster som sier at «finnes det ikke på tekst på det aktuelle språk så vises engelsk tekst». Men hadde det ikke vært bra å kunne tilby også den beskrivende teksten på morsmålet til den besøkende?

Google har lansert en oversettelsetjeneste, Google translate, som vi har vurdert å implementere i GM Destinator.

Vi er klar over at tjenesten ikke gir en fullverdig oversettelse, det er et stort sprang før den kan erstatte en «tradisjonell oversetter». Men vi har likevel tro på at det vil hjelpe våre kunder et stykke på vei for å komme raskt i gang med internasjonalisering.

tellUs kan selvsagt ikke garantere for kvaliteten av den oversatte teksten. Dessuten må man huske på at man bør markedsføre seg anneledes til en tysker enn man gjør mot en engelskmann. Turister fra forskjellige land søker forskjellige opplevelser og har ulike preferanser. Dette kan ikke Google translate hjelpe med. Pr dags dato må Google translate benyttes med den største varsomhet på språk man ikke behersker, slik at man ikke får noen ubehaglige overraskelser...

Vi ønsker en diskusjon rundt implementering av sånne hjelpemidler i hverdagen. Kan Google translate være interessant for deg som bruker Destinator til daglig?

Google translate kan testes ut her. Obs! Enkeltord ser ut til å være vanskligere for Google translate enn setninger. Google translate er allerede såpass smart at den bruker konteksten i teksten til å velge ord i oversettelsen.

mandag 8. mars 2010

Nyansatt i tellUs

Da har tellUs fått en ny ansatt på marked i Oslo, og jeg, Sissel Hansen, er den heldige som er blitt innlemmet i ”familien”. Har allerede hatt min første uke her, og jeg er virkelig blitt godt motatt av mine nye kolleger. Her i Oslo kommer jeg til å tilføre kontoret kompetanse på booking, og dermed være support samt holde kurs. I tillegg vil jeg jobbe med kunder etterhvert, på lik linje som Randi, Trine og Siri her gjør.

Men hvem er jeg? Noen kjenner meg nok fra før siden jeg har jobbet i 3,5 år i Reisemål Hardanger Fjord. Dermed tar jeg med meg destinasjonsserfaring inn i tellUs og håper det kan komme godt med. Jeg er ei jente på 27 år som er født og oppvokst på et av verdens vakreste steder – Svolvær i Lofoten. Etter videregående og jobbing i hotell næringen, følte jeg for litt luft under vingene og reiste til Spania for å studere spansk og reiseliv. Deretter ble det et par år reising ute i den store verden, før jeg begynnte å studere Tourism Management på University of Brighton i England. Dette ble springbrettet til Hardanger hvor jeg har fått god erfaring med ulike arbeidsoppgaver både innen markedsføring, salg og booking. I litt over ett år var jeg også prosjektleder for bookingimplementering i Hordaland. Dermed har jeg etterhvert opparbeidet meg god kunnskap i både Destinator og GuestMaker Booking.

Så da gjenstår det bare å si at jeg gleder meg til å hilse på våre kunder i tellUs i inn og utland. Håper etterhvert at jeg kan gjøre en like bra jobb som mine dyktige kolleger i Oslo og Bergen allerede gjør.

onsdag 3. mars 2010

100% vekst i online booking

Som mange lesere av denne bloggen kanskje er klar over, ble den første kodelinje i GuestMaker Booking skrevet på oppdrag av NHO Reiseliv i 2004. I 2006 ble den aller første online booking gjennomført gjennom systemet etter et langt og stort utviklingsprosjekt, som involverte piloter både blant destinasjoner og reiselivsbedrifter. GuestMaker var, og er, så avgjort en løsning som blir utviklet sammen med næringen. Siden den gang har vi kontraktert et tredvetalls destinasjoner og større områder som inkluderer de mest populære reisemålene vi har i Norge, blant annet hele Fjord Norge regionen.

Nå har ikke den prosentvise veksten jeg viser til i tittelen kommet fra 2006 og frem til i dag. Da hadde grunnlaget for denne bloggposten vært mildtest talt tynt. Veksten det henvises til er fra 2008 til 2009. I 2009 gikk det bookinger for i overkant av 75 millioner gjennom systemet, og veksten fortsetter… I skrivende stund er veksten i antall bookinger for januar og februar ca 70% opp fra 2009. Det betyr altså at trenden er god for brukerne av GuestMaker Booking. En trend som vi ønsker å forsterke med en rekke salgsfremmende tiltak i tiden fremover.

Et etterlengtet og stort tiltak i så henseende, er selvsagt den nye bookingplattformen som vi alle ser frem til å ta i bruk så raskt som mulig. Den inneholder som kjent blant annet et helt nytt brukergrensesnitt for booking, som vi håper skal gi økt ”conversion rate” (antall besøkende som faktisk gjennomfører en booking). Våre brukertester og tilbakemeldinger fra markedet konkluderer positivt på dette. Informasjon om hvordan den nye plattformen skal rulles ut, sendes til alle kunder i neste uke.

I mellomtiden gleder vi oss over gode resultater i 2009 og at den goden trenden forsetter i årets første måneder – selv om det er på den ”gamle” plattformen.

Et spørsmål til slutt: Hvilke tiltak ser du på som viktig for deg i forhold til å øke antall online bookinger i tiden fremover?

torsdag 18. februar 2010

Ambisjoner i forhold til søkemotoroptimalisering

Alle vet at søkemotorer er viktige og at de fleste forholder seg til dem hver dag. Som innholdsleverandører, og som eiere av nettsteder har destinasjonsselskaper et spesiellt ansvar i forhold til synlighet på web.

tellUs jobber kontinuelig med å få destinasjonene til å heve kvaliteten på informasjonen og ser at de fleste sliter med å få ressursene til å strekke til allerede. Søkemotoroptimalisering er ressurskrevende og omfattende, destinasjonsselskaper har derfor trolig ikke ressurser og kompetanse til å satse tungt på dette.

For å gjøre stor suksess på området må man legge ned de nødvendige ressursene, og man må fokusere på dette i alt arbeid, i all tid. Konklusjonen blir derfor ofte at en stor satsning på dette blir for omfattende. Men likevel er det noe man må forholde seg til. Hvor skal man så legge listen?

Heldigvis kan noe gjøres uten å drive målrettet søkemotoroptimalisering.

Dersom dere alltid fokuserer på å produsere innhold av høy kvalitet så er det nettopp dette søkemotorene er på jakt etter. Det er ved å levere kvalitet søkemotorene vinner sin popularitet. Tenk selv på når du foretar et søk; du ønsker relevante treff, så presise som mulig i forhold til hva du har søkt etter.

Mitt personlige råd er derfor å bruke litt ressurser hos webbyrået hver gang dere oppretter eller reviderer et nettsted for å forsikre at det ikke blir søkemotorfientlig. Deretter kan dere fokusere utelukkende på kvalitet. Husk å påse at innholdet forfattes med tanke på sluttbrukeren. Flytt fokus vekk fra dere selv og deres eget kommunikasjonsbehov, tenk heller hva sluttbruker er på jakt etter i denne teksten når denne siden kommer opp i søkeresultatet.

Først når kvaliteten på innholdet er solid og dersom det fremdeles finnes ressurser og tid til overs er det fornuftig å ta videre tak i satsningen på søkemotoroptimalisering. Se på synlighet, brukeradferd og andre fagfelt. Finn ut hva det er, hvorfor man bør gjennomføre tiltak innenfor disse områdene og hvilke konsekvenser disse tiltakene vil få.

mandag 8. februar 2010

Visste du at du kan inkludere filmer, kart og presentasjoner i produktene dine?

YouTube, MetaCafe, GoogleVideo, GoogleMaps og SlideShare er blandt de mange sidene som tilbyr det de kaller «embeding of files». På disse portalene kan du for eksempel laste opp filmer og presentasjoner eller lage dine egne kart. Om du vil kan du også legge dem ut åpent så andre kan få glede av dem. Og det vil du vel.

Denne embeddingkoden kan du nå legge inn i Destinator slik at du kan vise filmer, kart og presentasjoner fra disse portalene på produktene dine. De blir hostet av portalen men vises som en del av presentasjonen på din webb slik at brukeren ikke behøver å forlate din hjemmeside for å se på dem!

Slik ser en film fra YouTube ut når den er inkludert i en produktpresentasjon:
(Obs, dette er kun et demoprodukt og ligger ikke live)

Hvordan gjør du det?

1) Legg till teksttypene ”Inkluder Film”, ”Inkluder Kart”, ”Inkluder Powerpoint” i profilen du bruker i Destinator. Din kundekontakt i tellUs hjelper deg gjerne dersom du er usikker på hvordan det gjøres.
2) Be din utvikler legge til følgende teksttyper i malen produktvisningene på siden din; ID: KART, ID: FILM og/eller ID: PPT. Fortell også hvor i produktvisningen du ønsker at kart / film og evt powerpoints skal vises.
3) Sett i gang å legge inn embeddingkode for film, kart eller powerpoint på produktene dine!
Slik inkluderer du filer i Destinator

mandag 1. februar 2010

Hvordan levere effektive support-henvendelser for Destinator og web

Vi i tellUs ønsker å gi våre kunder mest mulig effektiv support, men for å gjennomføre dette, trenger vi hjelp fra kundene våre!

Vi opplever å få mange supporthenvendelser som bare beskriver kundens problem halvveis. Dette betyr at vi må sende mail tilbake til kunden for å få flere avklaringer, for så å vente på svar, for i neste runde å gå løs på selve problemet. Det blir mye unødvendig mailkorrenspondanse som tar tid, både for kunden og for oss.

Dersom supporthenvendelsene inneholder en del faste elementer, kan alle parter spare tid. De elementene vi ønsker at en supporthenvendelse skal inneholde er følgende:

 • Navn på Database/Kunde
 • Navnet på bedriften og produktet henvendelsen gjelder.
 • ProduktID: Database_bedrift_produkt, evt. url til produktet/bedriften inne i Destinator
 • Hva henvendelsen gjelder inkludert beskrivelse av problemet og når/hvordan det oppsto.
 • Om det er en feilmelding, ta en print screen av feilmeldingen og legg den ved.
 • Vedrørende problemer med visning på web:
  - Dersom webben/visningen er levert av tellUs:
  Send med link til produktet/visningen det gjelder.
  - Dersom webben/visningen er levert av en annen leverandør:
  Kontakt din leverandør om problemet.


Vi håper at vi sammen kan strukturere supporthenvendelsene bedre. Målet er å gi hver enkelt kunde enda bedre og raskere support, og samtidig spare tid for alle parter i en ellers travel hverdag.


mandag 25. januar 2010

tellUs lisensmodell er gammeldags – hvordan fornyer vi denne?

Lisensmodellen til tellUs ble skapt i en fjern fortid. Da hadde vi MS Windows applikasjoner som ble installert på våre kunders datamaskiner. Vi hadde en såkalt webgenerator (tellUs search, søkemotor, plugin, db.dll, kjært barn mange navn) som i bunn og grunn skulle håndtere en enkelt webside.

En typisk kunde kjøpte Destinator og tellUs Search for webben. Ergo leverte vi en lisens for Destinator og en lisens for websiten.

Behovene i stadig endring
Nye webløsninger har etter hvert visket ut grensene mellom hva som er en website og hva som er en underside, temaside eller et menypunkt. Siden tellUs har tatt betalt for hver ny website (unik URL) så har dette ført til at lisensmodellen vår er blitt et hinder for nyutvikling av websider og distribusjon av informasjon i ulike kanaler. Det strider i utgangspunktet mot det tellUs og våre kunder egentlig ønsker.

Vi ønsker å ta våre kunders behov på alvor og er veldig interessert i å finne frem til modeller som fungerer for alle parter. Derfor ønsker vi nå å innlede en dialog med våre kunder for å finne en slik løsning.

tellUs må tjene penger
I motsetning til konsulentselskaper og CMS leverandører så er kostnadsdriverne hos tellUs bl.a. antall brukere (de som registrerer informasjon) og den totale trafikken på tellUs databasen gjennom tellUs Search (trykk på servere og applikasjoner).

Vi har en situasjon i dag der tellUs dekker store deler av landet. Allikevel er lønnsomheten og omsetningen meget lav. En ny prismodell bør derfor både være fleksibel for våre kunder samtidig som den bidrar til en fornuftig inntektsmodell for tellUs.

Vi har tenkt en hel del på ulike modeller, men er veldig usikre på hva som vil være ideelt for våre kunder. En mulig modell er at tellUs gir ”fri” tilgang til all sin teknologi. Betalingsmodellen kunne være en liten sum per aktive bedrift – for eksempel 300 kroner per bedrift per år. En aktiv bedrift kunne defineres som en bedrift som har ett eller flere publiserte produkter. Modellen priser derfor bedrifter ikke produkter dessuten tar den hensyn til at store destinasjoner betaler noe mer enn små.

Jeg er sikker på at det finnes andre modeller som kanskje dere har tenkt på så kom gjerne med forslag.

Vi ønsker en åpen diskusjon om dette og setter pris på dine innspill. Dere kan enten kommentere denne bloggen direkte, eller maile
borge@tellus.no dersom dere ønsker å gi meg en direktemelding.

Mvh
Michael Borge
Daglig leder.

onsdag 13. januar 2010

Hvordan ønsker man at gjesten skal betale?


… ved bestilling, på forskudd eller ved ankomst – med kontanter eller kort?

Flere tilbydere bruker mye tid, og har store kostnader i forbindelse med administrative oppgaver tilknyttet betaling – hvorfor ikke ta betaling på nett?

62˚NORD Cruises AS, bookbar hos
Destinasjon Ålesund & Sunnmøre, selger turer til individuelle reisende. De syns det ble for komplisert å fakturere sine kunder. Videre hadde de ikke mulighet til å ta i mot betaling i ønsket grad på steder aktiviteter foregikk på. De ønsket å få gjort unna det meste av betaling i forkant av gjestens reise.

Før
62˚NORD Cruises AS fikk betalingsløsning fikk de først inn en bestilling, så ble betalingen foretatt på ulike steder manuelt. De hadde hovedsalget på turistkontoret, men solgte også på egne kontor og båter. Det ble uoversiktlig i forhold til at når en gjest hadde betalt og ikke hadde betalt – noe som igjen førte til feil i statistikken.

Etter
62˚NORD Cruises AS fikk på plass betalingsløsningen har de, når det gjelder kostnader, redusert en hel del administrative oppgaver og er godt fornøyde.

Hjelp dine tilbydere: Spar miljøet – og budsjettet for alt papirarbeidet :)

GuestMaker Booking støtter kredittkort behandling på to nivåer:

1. Fysisk trekk fra kredittkort (online forskuddsbetaling, krever avtale med tilbyders egen bank på dette – det som kreves fra destinasjonen er SSL- sertifikat)
2. Tar kredittkort som garanti for bestilling (ikke nødvendig med betalingsavtale mot bank, da det ikke skjer noen fysiske transaksjoner online.)

Merk at online kredittkortbetaling kun er nødvendig hvis man skal ha penger på forskudd. Det å oppgi kredittkort ved bestilling er altså ikke synonymt med forskuddsbetaling.

Oppsett ved opprettelse av nivå 1 – online betalingsavtale:
Regel skal være ”Betaling ved bestilling” - 100% (og eventuelt regler for avbestilling og noshow) – da trekkes beløpet umiddelbart fra kredittkortet.


Husk å krysse av for kredittkortbetaling i fanen fakturainformasjon (Meny: Betalingsregler) og for ”krev kredittkortinfo på produktinformasjonen (Meny: Produktinformasjon)

Rapporten som heter ”Kort trekk og tilbakeføring” (Meny: Rapporter) viser oversikt over alle trekk og tilbakeføringer som har skjedd i en periode. Kan brukes for å koble booking opp mot rapporter fra kortselskap (Elavon/Teller).

Det er mulig å velge alternative betalingsregler i
GuestMaker Onsite (backoffice).

Ta kontakt med oss for å få med oss på support enten via mail support@travel.no eller på 99 15 45 00 for å få tilsendt mal for oppsett av kredittkortløsning for tilbydere.

torsdag 7. januar 2010

Husker du å følge opp?

Kvalitetssikring av informasjon i GuestMaker Booking

TellUs gjør en kvalitetssjekk av alle bookbare produkter før en destinasjon lanserer sin bookingportal. Destinasjonen og tilbydere må da rette opp feil og mangler før lansering. I ettertid av lansering er det destinasjonen sin oppgave å sørge for at info som ligger ute er fullstendig.

TellUs har laget en mal som er til hjelp for både destinasjonen og tilbydere. Malen for kvalitetssikring tar for seg produktet fra A til Å både i public og i admin, slik at ingenting blir glemt.

Hvor streng en destinasjon er mot sine tilbydere i bookingportalen varierer. Noen destinasjoner publiserer ikke en tilbyder før all informasjon er lagt inn. Andre destinasjoner velger og publisere uferdige presentasjoner og ber sine tilbydere legge inn info i etterkant. I det siste tilfellet anbefaler vi at destinasjonen setter dato for frister, slik at det ikke havner i glemmeboken. Per i dag ligger det for mange uferdige presentasjoner ute.

Test deg selv
Destinasjonen bør prøve og booke ulike produkter i egen portal regelmessig. Da får en testet om all informasjon virker riktig satt opp. Har tilbydere lagt ut kapasitet, priser, betalingsregler, varsel og annet viktig info? Det er ofte ting som gode bilder og tekster som kan bli bedre hos hver enkelt tilbyder.

Glem ikke Engelsk
En fullstendig og god presentasjon er viktig for å få bookinger. Tenk deg selv en situasjon hvor du vil reise til Tokyo, og bare et fåtall av hotellene i bookingportalen har engelsk oversettelse. Du vil nødig booke et hotell på et språk du ikke forstår. Unntaksvis hvis du finner tilstrekelig informasjon andre steder, som eks brukergenerert innhold.

Vi har eksempler på destinasjoner som velger å legge inn tekster for sine tilbydere, for å få fortgang i prosessen. Noen destinasjoner har også tilbudt oversettelse mot en liten kostnad.

Ha gode rutiner
Destinasjoner er ofte i tidsklemma, og hastesaker har lett for å komme i veien for kvalitetssikring av tilbydere i bookingportalen. Her er noen enkle råd for rutiner:
 • Sett av tid til oppfølging av en tilbyder minst en gang i uken. Dette kommer selvfølgelig an på hvor stor destinasjonen er. Bruk vår mal for oppfølging.
 • Send tilbyder en mail om konkrete forslag til forbedringer.
 • Ring tilbyder i etterkant for å følge opp best mulig.
 • Ta kapasitet- og prissjekk regelmessig. Det er flere som booker langt frem i tid da de ønsker å planlegge spesielt skoleferier som vinter, påske, sommer og høst.
 • Ved å teste ut hva andre bedrifter gjør, får en ofte selv en ide om hva vi syntes er bra og ikke fult så bra. Jeg vil gjerne trekke frem Visit Bergen som et godt eksempel.