mandag 25. januar 2010

tellUs lisensmodell er gammeldags – hvordan fornyer vi denne?

Lisensmodellen til tellUs ble skapt i en fjern fortid. Da hadde vi MS Windows applikasjoner som ble installert på våre kunders datamaskiner. Vi hadde en såkalt webgenerator (tellUs search, søkemotor, plugin, db.dll, kjært barn mange navn) som i bunn og grunn skulle håndtere en enkelt webside.

En typisk kunde kjøpte Destinator og tellUs Search for webben. Ergo leverte vi en lisens for Destinator og en lisens for websiten.

Behovene i stadig endring
Nye webløsninger har etter hvert visket ut grensene mellom hva som er en website og hva som er en underside, temaside eller et menypunkt. Siden tellUs har tatt betalt for hver ny website (unik URL) så har dette ført til at lisensmodellen vår er blitt et hinder for nyutvikling av websider og distribusjon av informasjon i ulike kanaler. Det strider i utgangspunktet mot det tellUs og våre kunder egentlig ønsker.

Vi ønsker å ta våre kunders behov på alvor og er veldig interessert i å finne frem til modeller som fungerer for alle parter. Derfor ønsker vi nå å innlede en dialog med våre kunder for å finne en slik løsning.

tellUs må tjene penger
I motsetning til konsulentselskaper og CMS leverandører så er kostnadsdriverne hos tellUs bl.a. antall brukere (de som registrerer informasjon) og den totale trafikken på tellUs databasen gjennom tellUs Search (trykk på servere og applikasjoner).

Vi har en situasjon i dag der tellUs dekker store deler av landet. Allikevel er lønnsomheten og omsetningen meget lav. En ny prismodell bør derfor både være fleksibel for våre kunder samtidig som den bidrar til en fornuftig inntektsmodell for tellUs.

Vi har tenkt en hel del på ulike modeller, men er veldig usikre på hva som vil være ideelt for våre kunder. En mulig modell er at tellUs gir ”fri” tilgang til all sin teknologi. Betalingsmodellen kunne være en liten sum per aktive bedrift – for eksempel 300 kroner per bedrift per år. En aktiv bedrift kunne defineres som en bedrift som har ett eller flere publiserte produkter. Modellen priser derfor bedrifter ikke produkter dessuten tar den hensyn til at store destinasjoner betaler noe mer enn små.

Jeg er sikker på at det finnes andre modeller som kanskje dere har tenkt på så kom gjerne med forslag.

Vi ønsker en åpen diskusjon om dette og setter pris på dine innspill. Dere kan enten kommentere denne bloggen direkte, eller maile
borge@tellus.no dersom dere ønsker å gi meg en direktemelding.

Mvh
Michael Borge
Daglig leder.

onsdag 13. januar 2010

Hvordan ønsker man at gjesten skal betale?


… ved bestilling, på forskudd eller ved ankomst – med kontanter eller kort?

Flere tilbydere bruker mye tid, og har store kostnader i forbindelse med administrative oppgaver tilknyttet betaling – hvorfor ikke ta betaling på nett?

62˚NORD Cruises AS, bookbar hos
Destinasjon Ålesund & Sunnmøre, selger turer til individuelle reisende. De syns det ble for komplisert å fakturere sine kunder. Videre hadde de ikke mulighet til å ta i mot betaling i ønsket grad på steder aktiviteter foregikk på. De ønsket å få gjort unna det meste av betaling i forkant av gjestens reise.

Før
62˚NORD Cruises AS fikk betalingsløsning fikk de først inn en bestilling, så ble betalingen foretatt på ulike steder manuelt. De hadde hovedsalget på turistkontoret, men solgte også på egne kontor og båter. Det ble uoversiktlig i forhold til at når en gjest hadde betalt og ikke hadde betalt – noe som igjen førte til feil i statistikken.

Etter
62˚NORD Cruises AS fikk på plass betalingsløsningen har de, når det gjelder kostnader, redusert en hel del administrative oppgaver og er godt fornøyde.

Hjelp dine tilbydere: Spar miljøet – og budsjettet for alt papirarbeidet :)

GuestMaker Booking støtter kredittkort behandling på to nivåer:

1. Fysisk trekk fra kredittkort (online forskuddsbetaling, krever avtale med tilbyders egen bank på dette – det som kreves fra destinasjonen er SSL- sertifikat)
2. Tar kredittkort som garanti for bestilling (ikke nødvendig med betalingsavtale mot bank, da det ikke skjer noen fysiske transaksjoner online.)

Merk at online kredittkortbetaling kun er nødvendig hvis man skal ha penger på forskudd. Det å oppgi kredittkort ved bestilling er altså ikke synonymt med forskuddsbetaling.

Oppsett ved opprettelse av nivå 1 – online betalingsavtale:
Regel skal være ”Betaling ved bestilling” - 100% (og eventuelt regler for avbestilling og noshow) – da trekkes beløpet umiddelbart fra kredittkortet.


Husk å krysse av for kredittkortbetaling i fanen fakturainformasjon (Meny: Betalingsregler) og for ”krev kredittkortinfo på produktinformasjonen (Meny: Produktinformasjon)

Rapporten som heter ”Kort trekk og tilbakeføring” (Meny: Rapporter) viser oversikt over alle trekk og tilbakeføringer som har skjedd i en periode. Kan brukes for å koble booking opp mot rapporter fra kortselskap (Elavon/Teller).

Det er mulig å velge alternative betalingsregler i
GuestMaker Onsite (backoffice).

Ta kontakt med oss for å få med oss på support enten via mail support@travel.no eller på 99 15 45 00 for å få tilsendt mal for oppsett av kredittkortløsning for tilbydere.

torsdag 7. januar 2010

Husker du å følge opp?

Kvalitetssikring av informasjon i GuestMaker Booking

TellUs gjør en kvalitetssjekk av alle bookbare produkter før en destinasjon lanserer sin bookingportal. Destinasjonen og tilbydere må da rette opp feil og mangler før lansering. I ettertid av lansering er det destinasjonen sin oppgave å sørge for at info som ligger ute er fullstendig.

TellUs har laget en mal som er til hjelp for både destinasjonen og tilbydere. Malen for kvalitetssikring tar for seg produktet fra A til Å både i public og i admin, slik at ingenting blir glemt.

Hvor streng en destinasjon er mot sine tilbydere i bookingportalen varierer. Noen destinasjoner publiserer ikke en tilbyder før all informasjon er lagt inn. Andre destinasjoner velger og publisere uferdige presentasjoner og ber sine tilbydere legge inn info i etterkant. I det siste tilfellet anbefaler vi at destinasjonen setter dato for frister, slik at det ikke havner i glemmeboken. Per i dag ligger det for mange uferdige presentasjoner ute.

Test deg selv
Destinasjonen bør prøve og booke ulike produkter i egen portal regelmessig. Da får en testet om all informasjon virker riktig satt opp. Har tilbydere lagt ut kapasitet, priser, betalingsregler, varsel og annet viktig info? Det er ofte ting som gode bilder og tekster som kan bli bedre hos hver enkelt tilbyder.

Glem ikke Engelsk
En fullstendig og god presentasjon er viktig for å få bookinger. Tenk deg selv en situasjon hvor du vil reise til Tokyo, og bare et fåtall av hotellene i bookingportalen har engelsk oversettelse. Du vil nødig booke et hotell på et språk du ikke forstår. Unntaksvis hvis du finner tilstrekelig informasjon andre steder, som eks brukergenerert innhold.

Vi har eksempler på destinasjoner som velger å legge inn tekster for sine tilbydere, for å få fortgang i prosessen. Noen destinasjoner har også tilbudt oversettelse mot en liten kostnad.

Ha gode rutiner
Destinasjoner er ofte i tidsklemma, og hastesaker har lett for å komme i veien for kvalitetssikring av tilbydere i bookingportalen. Her er noen enkle råd for rutiner:
  • Sett av tid til oppfølging av en tilbyder minst en gang i uken. Dette kommer selvfølgelig an på hvor stor destinasjonen er. Bruk vår mal for oppfølging.
  • Send tilbyder en mail om konkrete forslag til forbedringer.
  • Ring tilbyder i etterkant for å følge opp best mulig.
  • Ta kapasitet- og prissjekk regelmessig. Det er flere som booker langt frem i tid da de ønsker å planlegge spesielt skoleferier som vinter, påske, sommer og høst.
  • Ved å teste ut hva andre bedrifter gjør, får en ofte selv en ide om hva vi syntes er bra og ikke fult så bra. Jeg vil gjerne trekke frem Visit Bergen som et godt eksempel.