torsdag 7. januar 2010

Husker du å følge opp?

Kvalitetssikring av informasjon i GuestMaker Booking

TellUs gjør en kvalitetssjekk av alle bookbare produkter før en destinasjon lanserer sin bookingportal. Destinasjonen og tilbydere må da rette opp feil og mangler før lansering. I ettertid av lansering er det destinasjonen sin oppgave å sørge for at info som ligger ute er fullstendig.

TellUs har laget en mal som er til hjelp for både destinasjonen og tilbydere. Malen for kvalitetssikring tar for seg produktet fra A til Å både i public og i admin, slik at ingenting blir glemt.

Hvor streng en destinasjon er mot sine tilbydere i bookingportalen varierer. Noen destinasjoner publiserer ikke en tilbyder før all informasjon er lagt inn. Andre destinasjoner velger og publisere uferdige presentasjoner og ber sine tilbydere legge inn info i etterkant. I det siste tilfellet anbefaler vi at destinasjonen setter dato for frister, slik at det ikke havner i glemmeboken. Per i dag ligger det for mange uferdige presentasjoner ute.

Test deg selv
Destinasjonen bør prøve og booke ulike produkter i egen portal regelmessig. Da får en testet om all informasjon virker riktig satt opp. Har tilbydere lagt ut kapasitet, priser, betalingsregler, varsel og annet viktig info? Det er ofte ting som gode bilder og tekster som kan bli bedre hos hver enkelt tilbyder.

Glem ikke Engelsk
En fullstendig og god presentasjon er viktig for å få bookinger. Tenk deg selv en situasjon hvor du vil reise til Tokyo, og bare et fåtall av hotellene i bookingportalen har engelsk oversettelse. Du vil nødig booke et hotell på et språk du ikke forstår. Unntaksvis hvis du finner tilstrekelig informasjon andre steder, som eks brukergenerert innhold.

Vi har eksempler på destinasjoner som velger å legge inn tekster for sine tilbydere, for å få fortgang i prosessen. Noen destinasjoner har også tilbudt oversettelse mot en liten kostnad.

Ha gode rutiner
Destinasjoner er ofte i tidsklemma, og hastesaker har lett for å komme i veien for kvalitetssikring av tilbydere i bookingportalen. Her er noen enkle råd for rutiner:
  • Sett av tid til oppfølging av en tilbyder minst en gang i uken. Dette kommer selvfølgelig an på hvor stor destinasjonen er. Bruk vår mal for oppfølging.
  • Send tilbyder en mail om konkrete forslag til forbedringer.
  • Ring tilbyder i etterkant for å følge opp best mulig.
  • Ta kapasitet- og prissjekk regelmessig. Det er flere som booker langt frem i tid da de ønsker å planlegge spesielt skoleferier som vinter, påske, sommer og høst.
  • Ved å teste ut hva andre bedrifter gjør, får en ofte selv en ide om hva vi syntes er bra og ikke fult så bra. Jeg vil gjerne trekke frem Visit Bergen som et godt eksempel.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for at du kommenterer tellUs sin blogg. Vennligst skriv inn ditt fulle navn.