mandag 25. januar 2010

tellUs lisensmodell er gammeldags – hvordan fornyer vi denne?

Lisensmodellen til tellUs ble skapt i en fjern fortid. Da hadde vi MS Windows applikasjoner som ble installert på våre kunders datamaskiner. Vi hadde en såkalt webgenerator (tellUs search, søkemotor, plugin, db.dll, kjært barn mange navn) som i bunn og grunn skulle håndtere en enkelt webside.

En typisk kunde kjøpte Destinator og tellUs Search for webben. Ergo leverte vi en lisens for Destinator og en lisens for websiten.

Behovene i stadig endring
Nye webløsninger har etter hvert visket ut grensene mellom hva som er en website og hva som er en underside, temaside eller et menypunkt. Siden tellUs har tatt betalt for hver ny website (unik URL) så har dette ført til at lisensmodellen vår er blitt et hinder for nyutvikling av websider og distribusjon av informasjon i ulike kanaler. Det strider i utgangspunktet mot det tellUs og våre kunder egentlig ønsker.

Vi ønsker å ta våre kunders behov på alvor og er veldig interessert i å finne frem til modeller som fungerer for alle parter. Derfor ønsker vi nå å innlede en dialog med våre kunder for å finne en slik løsning.

tellUs må tjene penger
I motsetning til konsulentselskaper og CMS leverandører så er kostnadsdriverne hos tellUs bl.a. antall brukere (de som registrerer informasjon) og den totale trafikken på tellUs databasen gjennom tellUs Search (trykk på servere og applikasjoner).

Vi har en situasjon i dag der tellUs dekker store deler av landet. Allikevel er lønnsomheten og omsetningen meget lav. En ny prismodell bør derfor både være fleksibel for våre kunder samtidig som den bidrar til en fornuftig inntektsmodell for tellUs.

Vi har tenkt en hel del på ulike modeller, men er veldig usikre på hva som vil være ideelt for våre kunder. En mulig modell er at tellUs gir ”fri” tilgang til all sin teknologi. Betalingsmodellen kunne være en liten sum per aktive bedrift – for eksempel 300 kroner per bedrift per år. En aktiv bedrift kunne defineres som en bedrift som har ett eller flere publiserte produkter. Modellen priser derfor bedrifter ikke produkter dessuten tar den hensyn til at store destinasjoner betaler noe mer enn små.

Jeg er sikker på at det finnes andre modeller som kanskje dere har tenkt på så kom gjerne med forslag.

Vi ønsker en åpen diskusjon om dette og setter pris på dine innspill. Dere kan enten kommentere denne bloggen direkte, eller maile
borge@tellus.no dersom dere ønsker å gi meg en direktemelding.

Mvh
Michael Borge
Daglig leder.

9 kommentarer:

 1. Hei!
  Først vil jeg berømme dere for å drøfte dette med deres kunder, og for å ta oss med på råd. Vi som kunder er avhengige av at dere i Tellus har en lønnsom drift, samtidig må deres forretningmodeller harmonere med hva som fungerer med vår måte å arbeide på. Og det er jo en kunst, ettersom destinasjonsselskapene arbeider svært forskjellig med sin informasjon, og har også forskjellige forretningsmodeller. En stor utfordring for Tellus, med andre ord.

  Eksempelvis er den foreslåtte modellen fra Michael Borge ikke forenelig med VisitOSLOs ambisjoner rundt informasjon om bedriftene i Oslo. Vi ville med en slik modell umiddelbart bli tvunget til å begrense informasjon om Oslo til et minimum, noe som ikke er forenlig med vår strategi om å formidle all informasjon om Oslo til våre kunder. I Oslo er det nemlig slik at vi vurderer god og komplett turistinformasjon som så viktig, at vi har valgt å registrere alle bedrifter gratis. Alternativet er derfor mer sannsynlig, men ikke ønskelig, nemlig å finne en databaseleverandør som ikke virker begrensende for god turistinformasjon.

  Ved å lufte sin komplekse problemstilling på bloggen, avdekker Tellus disse utfordringene i en tidlig fase, og kan justere tanker omkring fremtidige forretningsmodeller i fht kundenes utfordringer og strategier. I tillegg setter de igang prosesser hos oss om kunder, som gjør at vi kan bidra til å finne disse løsningene. VisitOSLO vil i alle fall komme tilbake med forslag når vi har fått bearbeidet utfordringen noe.

  Det er spennende hvordan de nye mediene tillater åpen dialog mellom kunde og leverandør, og gjennomsiktig forretningsdrift. Det gleder meg å se at vår leverandør Tellus benytter seg av dette.

  Mvh
  Katrine Mosfjeld, VisitOSLO

  SvarSlett
 2. Content is King…

  …. og det samme er økonomisk sunne destinasjonsselskap og tjenesteleverandører som Tellus. Jeg har stor forståelse for Tellus ønske og behov for å endre dagens til dels foreldede lisensmodell med en ny mer tidsanpasset modell som tar høyde for kostnadsdrivende elementer som serverkapasitet og trafikk. Samtidig er det en balansegang mellom destinasjonenes betalingsevne (kanskje mer enn vilje..) og verdien av det informasjonsmessige innhold, samt bredde, destinasjonsselskapene bidrar med.

  Selv etter relativt kort tid i et destinasjonsselskap har jeg skjønt at destinasjonenes bruk av Tellus varierer mye ut fra egen målsetning, modenhet og behov noe som ikke forenkler en ny prismodell men derimot kompliserer denne ytterligere.

  Hvis dere velger å se videre på en volumbasert modell med utgangspunkt i antall bedrifter eller produkter så er jeg enig med Kathrine at dette kan virke begrensende på hva destinasjonsselskapene velger å legge inn/distribuere. Velger man likevel denne veien så vil det kanskje være greit vurdere et parameter som går på trafikk per produkt/bedrift slik at det blir en differensiering på attraktivitet og bruk mer enn å begrense bredden i informasjonen.

  Skal dere spisse betaliungsmodellen ytterligere så kan man se på en prising av publiseringskanaler slik at de som kun benytter Tellus tjeneste inn på egen Site har et annet kostnadsnivå enn de som søker en bredere distribusjon av egne produkter..

  Vi setter pris på å bli involvert i diskusjonen og bidrar gjerne videre.

  MVH
  Knut Aandal, Akershus Reiselivsråd

  SvarSlett
 3. En kommentar til Knuts forslag om pris basert på trafikk:

  Kartleverandørene hadde tidligere denne modellen, som for VisitOSLOs del fikk følgende konsekvenser:

  -først forsøkte vi å gjemme bort kartet, slik at vi ikke fikk mer bruk av kartet, enn hva vi hadde råd til (!!) Dette viste seg å være en elendig beslutning, både med tanke på turister som trengte en kartløsning, og med tanke på besøksindustrien som var tjent med å bli vist i en kartløsning.

  -vi valgte derfor å bytte ut leverandøren, og gå for en løsning som ikke gjorde det dyrere for oss å vise god og viktig turistinformasjon til de som hadde behov for det. I dag er kartløsningen på www.visitoslo.com en av de mest besøkte sidene.

  Det er viktig for oss at våre leverandører har forretningsmodeller som understøtter våre strategiske føringer. Dette forslaget ville ikke fungert.

  Men i bakhodet surrer problemstillingen, mellom alle andre store og små, mer eller mindre viktige tanker nå om dagen. Og håper å komme på noe riktig smart; som både Tellus og DMO'ene kan finne fornuftig og levedyktig over tid :)

  Helsing,
  Katrine Mosfjeld, VisitOSLO

  SvarSlett
 4. Tror ikke at pris pr. bedrift er det beste. Jeg tror at pris pr. produkt kan vere sunt. Det stimulerer til å fjerne alle tulleproduktene og duplikater som ikke burde være der. Det blir litt jobb for noen destinasjonselskap. Et hotell finner ut at kaffiautomaten i lobbyen er synonymt med kafé, og legger det inn som et eget serveringstilbud. Er det det ?

  Jeg kan forstå om Kathrine ikke er enig med meg. VO er så proffe på dette, at det sansynligvis ikke er et problem.

  Kanskje det skal vere to forretningsmodeller.
  Den ene for små og mellomstore, og den andre for store brukere.

  Flott at Tellus tar opp dette med kundene.

  SvarSlett
 5. Prising etter trafikk er jeg sterkt uenig i.

  SvarSlett
 6. Jeg foreslår at Tellus legger fram ulike aktuelle prismodeller for diskusjon.
  Destinasjonsselskapene må vurdere nytten ut fra et prisperspektiv mot andre aktuelle løsninger.
  Her må Innovasjon Norge på banen hvis det blir store endringer.

  SvarSlett
 7. Jeg tror Arne Glenn er inne på noe. Vi har svært forskjellige modeller og strategier i destinasjonesselskapene, også stor variasjon hva gjelder antall aktuelle produkter i databasen. Dermed bør forretningsmodellen differensieres utfra størrelse på destinasjonen og måten vi arbeider på.

  Min kontakt med kolleger i andre europeiske byer, tyder på at det er svært varierende kvalitet på databaseløsningene de bruker, og det er få -om noen?- som har en løsning som gjelder for en hel nasjon, slik vi i Norge har gjennom Tellus.

  Kanskje er det slik at Tellus har et potensiale for å internasjonalisre seg i større grad, og ikke skulle overleve ene og alene på fattige norske og svenske destinasjonsselskap? Det bør være mulig å trenge inn i det europeiske markedet, ettersom det ikke er en tydelig markedslader. Og den suverene markedsposisjonen i Norge + Sverige, sammen med de gode løsningene, bør være salgsargumenter med tyngde.

  SvarSlett
 8. Anne Grethe Bakke1. mars 2010 kl. 22:44

  Er det snev av monopolsituasjon som forklarer utgangspunktet for ny inntekstmodell med at "vi driver aktivitet over hele landet, allikevel er lønnsomheten og omsetningen meget lav".... Hva bør lønnsomhetskravet være? Destinasjonsselskapene ønsker selvfølgelig et oppegående Tellus som skal forvalte våre største verdier; informasjon og grunnlaget for salg.
  Som "ikke administrator" av Tellus ser jeg at språkbruken kan variere hos innvidde og ikke innvidde av Tellus. Begrepet bedrift feks. I mitt hode er en bedrift en kommersiell organisasjon. Med slik utgangspunkt mener jeg at Tellus sitt forslag til inntektsmodell høres fornuftig ut. Hver kommersiell bedrift bidrar med en årlig sum. Da gir Tellus fri tilgang til teknologien, og destinasjonsselskapene kan legge inn "alt de orker" av ikke kommersielle tilbud i tillegg. Inntektsgrunnlaget til Tellus vil være den delen av næringslivet som driver kommersielt, men alle vil tjene på at også informasjon om ikke kommersielle tilbud fins i basen. Tellus stiller teknologien til rådighet, og destinasjonsselskapene sørger for å legge inn informasjonen. Så må hver enkelt kommersiell bedrift ta et oppgjør med seg selv om de ønsker å være tilgjengelig eller ikke. Om beløpet er "rett pris" så vil tilstrekkelig mange delta i dette spleiselaget.

  SvarSlett
 9. Som den eneste jeg kjenner til har tellUs åpnet for å diskutere hvordan kundene skal betale for selskapets produkter og tjenester.

  Grunnen til at vi åpnet for denne diskusjonen var bl.a. flere tilbakemeldinger fra enkelte destinasjoner om at lisensmodellen var til hinder for den utviklingen som mange har behov for. Vi ønsker selvfølgelig å bidra til utviklingen – ikke være et hinder for den.

  Jeg hadde derfor stor tro på at mange av dere ville ønske å delta i denne diskusjonen siden utfallet av den vil få direkte konsekvenser for dere alle.

  Noen har tatt seg bryet med å kommentere bloggen og kommet med egne forslag. Stor takk til dere! Men de fleste av kommentarene er utelukkende kritikk av den ene modellen jeg la frem, ikke konkrete forslag om bedre løsninger.

  Dessuten har den store mengden av Destinasjoner ikke kommet med noen tilbakemelding overhodet. Det er skuffende.
  Jeg vil ikke bli overrasket om diskusjonen blir desto sterkere etter at vi eventuelt har endret foretningsmodell.

  Min oppfordring til dere alle er at tiden for å diskutere er nå, etter at valget er tatt er det jo for sent.

  Kanskje det er en ide, som en skriver, at jeg kommer opp med flere alternative modeller som så kan kommenteres av våre kunder?

  SvarSlett

Takk for at du kommenterer tellUs sin blogg. Vennligst skriv inn ditt fulle navn.