onsdag 3. mars 2010

100% vekst i online booking

Som mange lesere av denne bloggen kanskje er klar over, ble den første kodelinje i GuestMaker Booking skrevet på oppdrag av NHO Reiseliv i 2004. I 2006 ble den aller første online booking gjennomført gjennom systemet etter et langt og stort utviklingsprosjekt, som involverte piloter både blant destinasjoner og reiselivsbedrifter. GuestMaker var, og er, så avgjort en løsning som blir utviklet sammen med næringen. Siden den gang har vi kontraktert et tredvetalls destinasjoner og større områder som inkluderer de mest populære reisemålene vi har i Norge, blant annet hele Fjord Norge regionen.

Nå har ikke den prosentvise veksten jeg viser til i tittelen kommet fra 2006 og frem til i dag. Da hadde grunnlaget for denne bloggposten vært mildtest talt tynt. Veksten det henvises til er fra 2008 til 2009. I 2009 gikk det bookinger for i overkant av 75 millioner gjennom systemet, og veksten fortsetter… I skrivende stund er veksten i antall bookinger for januar og februar ca 70% opp fra 2009. Det betyr altså at trenden er god for brukerne av GuestMaker Booking. En trend som vi ønsker å forsterke med en rekke salgsfremmende tiltak i tiden fremover.

Et etterlengtet og stort tiltak i så henseende, er selvsagt den nye bookingplattformen som vi alle ser frem til å ta i bruk så raskt som mulig. Den inneholder som kjent blant annet et helt nytt brukergrensesnitt for booking, som vi håper skal gi økt ”conversion rate” (antall besøkende som faktisk gjennomfører en booking). Våre brukertester og tilbakemeldinger fra markedet konkluderer positivt på dette. Informasjon om hvordan den nye plattformen skal rulles ut, sendes til alle kunder i neste uke.

I mellomtiden gleder vi oss over gode resultater i 2009 og at den goden trenden forsetter i årets første måneder – selv om det er på den ”gamle” plattformen.

Et spørsmål til slutt: Hvilke tiltak ser du på som viktig for deg i forhold til å øke antall online bookinger i tiden fremover?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for at du kommenterer tellUs sin blogg. Vennligst skriv inn ditt fulle navn.