fredag 19. mars 2010

Google translate noe for GM Destinator?

Reiselivet er en internasjonal bransje med mange utfordringer, blant annet språk. Av alle verdens språk er de tre skandinaviske språk en dråpe i havet, og oversettelse av tekster er dyrt.

tellUs har i alle år tilbudt ferdig oversatte registre, som for eksempel vårt fasilitetsregister med ca 1600 beskrivende ord. Pr i dag har vi 11 komplette språk. På hjemmesiden kan man altså få frem all nøkkelinformasjon ferdig oversatt til 11 språk bare ved å fylle i produktnavn på alle språk i GM Destinator. Men utfordringen er alltid den beskrivende teksten. En del kunder velger en regel for webvisningen av tekster som sier at «finnes det ikke på tekst på det aktuelle språk så vises engelsk tekst». Men hadde det ikke vært bra å kunne tilby også den beskrivende teksten på morsmålet til den besøkende?

Google har lansert en oversettelsetjeneste, Google translate, som vi har vurdert å implementere i GM Destinator.

Vi er klar over at tjenesten ikke gir en fullverdig oversettelse, det er et stort sprang før den kan erstatte en «tradisjonell oversetter». Men vi har likevel tro på at det vil hjelpe våre kunder et stykke på vei for å komme raskt i gang med internasjonalisering.

tellUs kan selvsagt ikke garantere for kvaliteten av den oversatte teksten. Dessuten må man huske på at man bør markedsføre seg anneledes til en tysker enn man gjør mot en engelskmann. Turister fra forskjellige land søker forskjellige opplevelser og har ulike preferanser. Dette kan ikke Google translate hjelpe med. Pr dags dato må Google translate benyttes med den største varsomhet på språk man ikke behersker, slik at man ikke får noen ubehaglige overraskelser...

Vi ønsker en diskusjon rundt implementering av sånne hjelpemidler i hverdagen. Kan Google translate være interessant for deg som bruker Destinator til daglig?

Google translate kan testes ut her. Obs! Enkeltord ser ut til å være vanskligere for Google translate enn setninger. Google translate er allerede såpass smart at den bruker konteksten i teksten til å velge ord i oversettelsen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for at du kommenterer tellUs sin blogg. Vennligst skriv inn ditt fulle navn.