tirsdag 4. mai 2010

Hva er Nasjonal Booking Switch (NBS) og hva er det ikke?

Ettersom Nasjonal Booking Switch (NBS) vokser frem ser vi også tegn til usikkerhet i markedet rundt hva NBS er, og viktigere – hva det ikke er.
Jeg hadde ønsket at kommunikasjonen rundt dette hadde vært noe klarere for å unngå enkelte misforståelser.

Jeg ønsker derfor å belyse noen av spørsmålene som har dukket opp:

Kan destinasjonsselskaper og områdeselskaper nå bare lene seg tilbake og vente på at NBS skal løse deres utfordringer og ønsker i forhold til booking?
Det korte svaret er selvfølgelig nei! NBS vil ikke nå sine mål om ikke destinasjonsselskapene selv påser at de får på plass bookbare tilbydere. Derfor er det viktig at de som ønsker å selge sine opplevelser gjennom NBS får på plass et booking system først.

Vil NBS kunne erstatte Visbook, GuestMaker Booking, R360, City Break eller lignende systemer?
Nei. Man må faktisk ha et av disse systemene for å få solgt sine bedrifter gjennom NBS.

Må man ha, eller er det en fordel å ha, Visit Technology’s bookingsystem City Break for å kunne selge sine tilbydere gjennom NBS?
Nei det må man ikke. Om man har Restechs R360, Visbook eller GuestMaker Booking vil man oppnå akkurat de samme resultatene i NBS som om man har City Break. Visit Technology Group (VTG) er utelukkende en teknisk leverandør til NBS, og det er NBS som vil eie denne switchen.

NBS blir på folkemunne ofte omtalt som nasjonal booking. Hvorfor har man da kalt det en switch og hva betyr egentlig en switch?
I.h.t.
wikipedia: ”En switch eller svitsj er en nettverkskomponent som styrer datatrafikk mellom ulike noder i et nettverk, slik som PC, server, skriver og Internett-forbindelse. Ordet switch er engelsk og betyr omkobler eller bryter”.

I NBS’ sammenheng kobles flere ulike bookingkilder sammen til en. Derfra kan det distribueres ut til mange kanaler. I praksis betyr det at de som ønsker det skal kunne hente ut alle bookbare objekter som ligger i NBS.
For eksempel skal det, når NBS har en ferdig kobling til Color Line, være mulig for en destinasjon å hente ut bookbar kapasitet derfra. Dermed kan de for eksempel lage pakker med sine egne opplevelser og overnattingsbedrifter. Det som må på plass er en autorisasjon fra NBS og selvfølgelig en avtale med Color Line. Deretter kan Visbook, R360 eller GuestMaker Booking hente ut det som ligger i switchen og gjøre det bookbart sammen med produktene som allerede ligger i et av disse bookingsystemene.

For at Norge skal bli bookbart gjennom NBS kreves det at alle de små og store tilbyderne blir elektronisk tilgjengelig for booking. For å få til det må destinasjonene velge et bookingsystem. Det valget må utelukkende bli tatt på grunnlag av destinasjonenes og bedriftenes egne behov. NBS er avhengig av at det riktige valget blir tatt, for det er det riktige valget som gir flest bookbare tilbydere tilgjengelig NBS – og det er jo faktisk det som er målet med det hele.

tellUs stiller seg 100% bak NBS og skal gjøre det vi kan for at NBS skal bli en suksess.
Se forøvrig referat fra Per Arne Tuftins innlegg på NHO Reiselivs landsmøte om Nasjonal Booking

3 kommentarer:

  1. Veldig bra informasjon om NBS som belyser det jeg antar mange aktører har fundert på.

    SvarSlett
  2. Takk skal du ha Rune. Følte at det var et par ting som folk var usikre på. Alltid litt vanskelig å balansere et slikt budskap. Kan fort virke som mom vi sutrer - noe vi aldeles ikke gjør.

    SvarSlett
  3. Så bra Michael. Det er en god gjengivelse av hva NBS skal bli og en korrekt avklaring på eventuelle misforståelser som måtte ha oppstått underveis.Vi er takknemmelige for at alle leverandører og støttespillere er utrolig positive til det arbeidet som alle gjør i fellesskap. Må da være Reiselivs-Norges største dugnad?

    SvarSlett

Takk for at du kommenterer tellUs sin blogg. Vennligst skriv inn ditt fulle navn.