torsdag 30. september 2010

Et bilde sier mer enn 1000 ord.

Gjelder dette ordtaket for turister på søken etter informasjon om potensielle reisemål? Jeg tror det, både basert på generelle oppfatninger i webverden, og ikke minst basert på egne erfaringer. Jeg ville for eksempel aldri booket et hotell uten bilder, eller med dårlige bilder. Ville du?

Gode bilder ER viktig! Flere kanaler setter nå opp standarden for bildekvalitet. Fjordnett med alle sine destinasjoner har tatt grep, og bestemt at store bilder skal lagres i GM Destinator-basen i 800px. Infoskjermer og Infokiosker har design som tilsier at bilder må være store nok for at applikasjonene skal funke optimalt for kunden/gjesten. Nasjonal Booking (NBS) ønsker å ha bildestørrelse 740px som ett av sine valideringskrav til bookingkanalen. Det vil si at produkter som har for små bilder ikke vil bli synlige og bookbare på BookNorway.

Jeg hadde en mistanke om at bildematerialet i GM Destinator totalt ikke var så bra. Siden jeg manglet tall for å støtte min teori, fikk jeg teknisk hos oss til å gjøre en analyse. Analysen er gjort kun på “store bilder” som er publisert til en eller annen kanal. Det vil si at “lite bilde”, “thumbnail” og upubliserte bilder (bilder som ikke er i bruk i dag) ikke er med i målingen.

Resultatet var nedslående.

Totalt i basen ligger det i dag ca 72.000 publiserte, store bilder.
  • Ca 6.900 bilder er under 200 px (ca 9 %)
  • Ca 35.000 bilder er 200-300 px (ca 48%)
  • Ca 30.000 bilder er 300-800 px (ca 42%)
  • Ca 100 bilder er 800 px eller mer (1 %)
Med bakgrunn i “tilstandsrapporten” for bilder, og det økende kravet til kvalitet på bilder, har vi i tellUs laget noen verktøy for å lette arbeidet med kvalitetssikring av bildematerialet.


Prosessen er 3-delt:


  1. Vi øker standard størrelse for nye bilder som lagres i din database. (stort bilde økes fra 300px til 800px)
  2. Vi kjører en “snurre” for å sette opp størrelsen på de bildene som har en original større enn 300px lagret i databasen.
  3. Vi lager og sender ut en bilderapport for din database. Denne inneholder en oversikt over hvilke bilder som er store nok(grønt), akseptable (gult) og for dårlige (rødt). Med denne rapporten som grunnlag, kan du starte å forbedre bildene i basen, først de røde, så de gule.

Med disse nye verktøyene har din destinasjon et godt grunnlag for å sørge for et kvalitetsløft av det bildematerialet dere sitter på i databasen.

Tar dere utfordringen?

Ta kontakt med din kundekontakt i tellUs om du ønsker mer info om våre “Kvalitet-på-bilde” verktøy.

torsdag 23. september 2010

Informasjonshåndtering: åpenhet eller selvmord

Ved å løfte blikket og se hva som skjer i samfunnet bør det være ganske klart at informasjon ikke er noe man kan eie. Dette er samfunnets kollektive eiendom, en ressurs som stadig forvaltes og benyttes på nye og bedre måter.

Konsekvenser av åpenhet

Denne utviklingen er godt igang og vil fortsette uansett hva man foretar seg. Media er fyllt av debatter om konsekvenser av åpenhet og hvordan endringer i informasjonseierskap og informasjonsflyt påvirker ulike næringer. (Musikkbransjen mot fildeling, papiraviser mot nettaviser, leksikon og andre oppslagsverk kontra... hele internettet.)

Dersom informasjonsflyten forhindres så vil den rette seg opp, helt av seg selv. Samfunnet setter egne normer og finner egne metoder (ref musikkbransjen). Det er umulig å stoppe informasjonens fremtreden.

Det er liten tvil om hvem som vil overleve dette epokeskiftet, spørsmålet blir om vår bransje kan lære av andres feil? Trer vi inn i dette med åpne armer eller velger vi å stritte imot... slik andre bransjer har forsøkt før oss. Dersom vi graver oss ned i vår egen grop bør det vurderes om 6 fot er en passe dybde og offisielt erklere dette et generasjonsskifte. Konsekvensen av at all tilgjengelig informasjon ikke deles på en god nok måte er at andre vil finne en bedre måte å dekke informasjonsbehovet på.

Kollektivt eieskap av informasjon tilsier også kollektivt ansvar. Samfunnet har allerede påtatt seg dette ansvaret, se for eksempel medier som Wikipedia og Wikitravel, og det viser seg at det forvaltes veldig bra. Faktisk forvaltes det både bedre og smidigere enn hva de tradisjonelle "informasjonseierene" presterte.

Ett lite skritt fremover

tellUs har i lengre tid jobbet for å gjøre det mulig å få input fra de som sitter informasjonen nærmest. Vi har automatisk oppfølging av tilbydere som gjør dette utelukkende på Destinasjonenes premisser og vi har Tilbyder versjonen av GM Destinator som er første steg mot virkelig åpenhet. Vi har også fulgt opp med Arrangementregistrering fra web.

Jeg ønsker et større krafttak. Jeg ønsker at vi alle revurderer vårt kontrollbehov overfor informasjon og informasjonsflyt og slipper resten av samfunnet til. På den måten kan informasjonen vedlikeholdes av dem som kjenner den best og som kan definere informasjonsbehovet best. I klartekst betyr dette at tilbydere og turister må gis den makt de allerede har og slippes til der de kan. Tenk så mye arbeid dere på destinasjonene kan spare; samfunnet vil sørge for kontinuerlig oppdatering og kvalitetssjekk.

Når du føler behov for kontroll bør du derfor tenke grundig igjennom hvorfor du har dette kontrollbehovet. Hva skal til for at du kan slippe kontrollen? Er du sikker på at sluttresultatet blir bedre ved at du krever total kontroll? Har sluttresultatet i det hele tatt livets rett? Hvilket behov er det du forsøker å dekke og hvordan ser du for deg at dette behovet dekkes i fremtiden?
 
Ønsker du virkelig å sloss mot samfunnets utvikling på dette området?

tirsdag 7. september 2010

Er du bevisst på hvordan dine bedrifter ser ut på nettet?

Dette er et omfattende tema som kan belyses fra mange synsvinkler. Å være bevisst på hvordan man ser ut på nett er avgjørende for å lykkes i et tøft nettmarked. Jeg ønsker derfor å fokusere på at ikke bare destinasjonene er opptatt av dette, men at også tilbyderne oppfordres til å ta ansvar for sin egen presentasjon. Dette blogginnlegget er ment som påminnelse, tips og veiledning til begge områdene. Det hjelper ikke hvor mye tid og penger en bruker på å være synlig og tilgjengelig, dersom sluttproduktet og informasjonen til brukeren ikke er god nok.

GM Destinator er et kraftig verktøy for distribusjon av informasjon. Men hva skjer etter at informasjonen i GM Destinator er oppdatert? Å ta en runde for å sjekke hvordan den nye informasjonen ser ut på alle aktuelle nettsider er lurt. Når destinasjonen gjør denne typen oppdatering på vegne av en tilbyder, kan de gjerne minne tilbyderen på å sjekke sin egen informasjon. Etter hvert vil dette forhåpentligvis bli en vane. Grunnen til at dette er viktig, er at tekster kan bli kuttet på uheldige steder, bilder vises forskjellig på ulike sider, og kanskje akkurat det siste punktet som ble lagt til gjør at visningen blir ødelagt? Gjør det gjerne til en uavhengig rutine å sjekke alle sider man er representert på. Dette tar ikke lange tiden, og er en rutine man får mye igjen for i lengden.


Å utvikle en informasjonsportal er ikke et engangsprosjekt

Jeg har sett mange nettsteder der førsteinntrykket mitt er at det er en ”død” side, da informasjon fra flere år tilbake vises på forsiden. Det er mulig det var oppdateringer på undersidene, men de har jeg gått glipp av siden jeg alt har gått videre til et annet sted. Informasjon er ferskvare. Å ikke oppdatere nettsidene kan oppfattes av brukere som at de er utgått. Pass derfor på å fjerne julebordtilbud og priser fra påsken med en gang de er over, bytte ut vintertekster i sommersesongen og så videre. Dersom man bruker GM Destinator til å oppdatere alle steder på en gang, er dette en engangsjobb som forbedrer brukeropplevelsen vesentlig. Det er viktig at man hele tiden fokuserer på hva kunden ønsker å se/lese/oppleve akkurat nå. Dersom det ikke er dette som møter han/henne på websidene, går man kanskje glipp av en bestilling.


”Jeg har online booking”

GM Booking kan brukes både til destinasjonsbooking og tilbyderbooking. Dette letter vedlikeholdet av tilgjengelig kapasitet, noe som selvsagt er viktig. Å ha tilgjengelig kapasitet gjør det mulig for kunden å bestille, men gir ikke han/henne noen grunn til å bestille. God informasjon er avgjørende for å selge. Sammenlign gjerne presentasjonen av ditt produkt med hvordan andre gjør det, og tenk på hvordan du kan skille deg ut fra mengden. Destinasjonen har sine områder å markedsføre, tilbyderen er med på å ”gjøre” destinasjonen, samtidig som de skal utmerke seg på sine egne områder.


Bilder selger

For meg er bilder avgjørende når jeg skal bestille ferien min. I kombinasjon med pris og fasiliteter er det ofte de som avgjør hvor jeg bestiller. Bildene gir et førsteinntrykk, og førsteinntrykket er ekstra viktig på internett. Dersom din bedrift ikke skiller seg ut, drukner den fort i annen informasjon på nettet. Å investere i gode illustrerende bilder, i stedet for å knipse noen kjappe med det nye digitalkameraet, kan derfor gi deg mange ganger pengene tilbake. I GM Booking kan du legge inn presentasjonsbilde for stedet, illustrasjonsbilder i dybdeinformasjonen, rombilder og du kan lage dine egne kategorier av bilder for å ”vise kunden rundt på stedet”. La bildene fortelle sin egen historie om det du skal selge. Overfør så mye du klarer av den tekstlige informasjonen til bildene. ”Fine og lyse rom” i informasjonen hjelper lite dersom bildet er tatt på en mørk ettermiddag og med dårlig blitz. Les mer http://blogg.tellus.no/2009/12/bilder-skaper-reiselyst.html

Eksempel på god bildeinformasjon fra Alver hotell:


I det store og det hele, handler alt dette om å være bevisst på hvordan man presenterer seg selv på internett.

Tips:

  • I de fleste nettlesere, kan du legge ”favoritter” inn i en mappe. Gjør dette med alle nettsteder der du er representert. Ved å høyreklikke på mappen kan du så velge å ”Åpne alle i faner” eller ”Åpne fanegruppe”. På den måten kan du ved et klikk få en god oversikt over hvordan du ser ut på nettet.
  • Gjør det til en rutine å ”google” navnet på bedriften, og sjekk all informasjon dere distribuerer.

fredag 3. september 2010

Strålende økning i GuestMaker Booking

GuestMaker Booking (GM Booking) ser en god økning på tampen av sesongen. Fordelt på 31 destinasjoner har det vært en omsetning gjennom systemet på nesten 60 millioner kroner fra januar til og med juli i år. Dette er en økning på hele 10 millioner sammenlignet med samme tid i fjor. Lovende ser året også ut siden det i hele 2009 var omsatt i overkant av 75 millioner kroner.
Vi ser dermed tydelig at viktigheten med online booking øker. Folk bestiller overnatting og etterhvert mer og mer aktiviteter på nett. Kjekt er det også å se at en av de første bedriftene som ble med i løsningen som pilot – Hardangertun Hytter og Familiepark, nå får så mye som én tredjedel av alle bookinger via web. Hardangertun kan også melde om at GM Booking har fungert helt supert i sommer, uten problemer. Dette betyr en lettere hverdag for de som tidligere bare hadde ei grønn bok å forholde seg til. I tillegg understreker det hvor viktig det er å ha sine reiselivsprodukter tilgjengelig online bookbare.

Mange som bruker GM Booking, utnytter kanskje ikke alle mulighetene for å være synlige. Uten ekstra kostnader kan tilbydere av reiselivsprodukter bli bookbare i flere medier:
- Tilbyders egen hjemmeside
- Destinasjonens websider
- Turistinformasjonen
- Regionale portaler
- Visit Norway

Slik kan man enkelt gjøre det:
Booking på tilbyders egen hjemmeside (slik Norway Active har gjort): Kopier linken fra produktinformasjonen i administrasjons grensesnittet i GuestMaker Booking. Linkene ligger helt nederst på siden. Få webutvikler til å lage en ”bookingknapp” og vips kan gjester booke direkte på hjemmesiden.

For å bli bookbar på regionale portaler og på visitnorway.com behøver destinasjonen kun å legge inn en ny link på produktene i GM Destinator under Tekster. For en mer grundig forklaring over hvordan dette gjøres, kan destinasjone ta kontakt med oss i tellUs på support@travel.no så hjelper vi gjerne.

Alle produkter i regionen kan også bli bookbare gjennom turistinformasjonen dersom destinasjonen har GuestMaker Booking's turistinformasjons (TI) applikasjon. Gjennom TI applikasjonen får man automatisert kommunikasjon av ledig kapasitet fra bedriftene (som erstatter dagens fax/mail løsninger som er i bruk på de fleste turistinformasjoner):
- Oversikt over all ledig kapasitet i ett skjermbilde
- Online booking direkte fra TuristInformasjonen
- Mulighet for å ta betalt hos Turistinformasjonen eller tilbyder
- Automatisert provisjonsavregning


Bildet er fra Turistinformasjonen i Bergen som i sommer gjennomførte booking på 100% av hotellene i Bergen gjennom GuestMaker Bookings løsning for turistinformasjone, for andre år på rad.

For turistinformasjoner betyr dette mer salg, en mer effektiv hverdag og raskere betjening av kunder. Og når turistinformasjonen har det bedre i hverdagen, får selvfølgelig dette også ringvirkninger for reiselivbedriftene i destinasjonen.

Så med alle disse mulighetene for distrubusjon nevnt over, i tillegg til andre kanaler hvor produktene er tilgjengelige gjennom GM Destinator, er det gjerne ikke så rart at tallene ser gode ut så langt i år.