torsdag 30. september 2010

Et bilde sier mer enn 1000 ord.

Gjelder dette ordtaket for turister på søken etter informasjon om potensielle reisemål? Jeg tror det, både basert på generelle oppfatninger i webverden, og ikke minst basert på egne erfaringer. Jeg ville for eksempel aldri booket et hotell uten bilder, eller med dårlige bilder. Ville du?

Gode bilder ER viktig! Flere kanaler setter nå opp standarden for bildekvalitet. Fjordnett med alle sine destinasjoner har tatt grep, og bestemt at store bilder skal lagres i GM Destinator-basen i 800px. Infoskjermer og Infokiosker har design som tilsier at bilder må være store nok for at applikasjonene skal funke optimalt for kunden/gjesten. Nasjonal Booking (NBS) ønsker å ha bildestørrelse 740px som ett av sine valideringskrav til bookingkanalen. Det vil si at produkter som har for små bilder ikke vil bli synlige og bookbare på BookNorway.

Jeg hadde en mistanke om at bildematerialet i GM Destinator totalt ikke var så bra. Siden jeg manglet tall for å støtte min teori, fikk jeg teknisk hos oss til å gjøre en analyse. Analysen er gjort kun på “store bilder” som er publisert til en eller annen kanal. Det vil si at “lite bilde”, “thumbnail” og upubliserte bilder (bilder som ikke er i bruk i dag) ikke er med i målingen.

Resultatet var nedslående.

Totalt i basen ligger det i dag ca 72.000 publiserte, store bilder.
  • Ca 6.900 bilder er under 200 px (ca 9 %)
  • Ca 35.000 bilder er 200-300 px (ca 48%)
  • Ca 30.000 bilder er 300-800 px (ca 42%)
  • Ca 100 bilder er 800 px eller mer (1 %)
Med bakgrunn i “tilstandsrapporten” for bilder, og det økende kravet til kvalitet på bilder, har vi i tellUs laget noen verktøy for å lette arbeidet med kvalitetssikring av bildematerialet.


Prosessen er 3-delt:


  1. Vi øker standard størrelse for nye bilder som lagres i din database. (stort bilde økes fra 300px til 800px)
  2. Vi kjører en “snurre” for å sette opp størrelsen på de bildene som har en original større enn 300px lagret i databasen.
  3. Vi lager og sender ut en bilderapport for din database. Denne inneholder en oversikt over hvilke bilder som er store nok(grønt), akseptable (gult) og for dårlige (rødt). Med denne rapporten som grunnlag, kan du starte å forbedre bildene i basen, først de røde, så de gule.

Med disse nye verktøyene har din destinasjon et godt grunnlag for å sørge for et kvalitetsløft av det bildematerialet dere sitter på i databasen.

Tar dere utfordringen?

Ta kontakt med din kundekontakt i tellUs om du ønsker mer info om våre “Kvalitet-på-bilde” verktøy.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for at du kommenterer tellUs sin blogg. Vennligst skriv inn ditt fulle navn.