torsdag 23. september 2010

Informasjonshåndtering: åpenhet eller selvmord

Ved å løfte blikket og se hva som skjer i samfunnet bør det være ganske klart at informasjon ikke er noe man kan eie. Dette er samfunnets kollektive eiendom, en ressurs som stadig forvaltes og benyttes på nye og bedre måter.

Konsekvenser av åpenhet

Denne utviklingen er godt igang og vil fortsette uansett hva man foretar seg. Media er fyllt av debatter om konsekvenser av åpenhet og hvordan endringer i informasjonseierskap og informasjonsflyt påvirker ulike næringer. (Musikkbransjen mot fildeling, papiraviser mot nettaviser, leksikon og andre oppslagsverk kontra... hele internettet.)

Dersom informasjonsflyten forhindres så vil den rette seg opp, helt av seg selv. Samfunnet setter egne normer og finner egne metoder (ref musikkbransjen). Det er umulig å stoppe informasjonens fremtreden.

Det er liten tvil om hvem som vil overleve dette epokeskiftet, spørsmålet blir om vår bransje kan lære av andres feil? Trer vi inn i dette med åpne armer eller velger vi å stritte imot... slik andre bransjer har forsøkt før oss. Dersom vi graver oss ned i vår egen grop bør det vurderes om 6 fot er en passe dybde og offisielt erklere dette et generasjonsskifte. Konsekvensen av at all tilgjengelig informasjon ikke deles på en god nok måte er at andre vil finne en bedre måte å dekke informasjonsbehovet på.

Kollektivt eieskap av informasjon tilsier også kollektivt ansvar. Samfunnet har allerede påtatt seg dette ansvaret, se for eksempel medier som Wikipedia og Wikitravel, og det viser seg at det forvaltes veldig bra. Faktisk forvaltes det både bedre og smidigere enn hva de tradisjonelle "informasjonseierene" presterte.

Ett lite skritt fremover

tellUs har i lengre tid jobbet for å gjøre det mulig å få input fra de som sitter informasjonen nærmest. Vi har automatisk oppfølging av tilbydere som gjør dette utelukkende på Destinasjonenes premisser og vi har Tilbyder versjonen av GM Destinator som er første steg mot virkelig åpenhet. Vi har også fulgt opp med Arrangementregistrering fra web.

Jeg ønsker et større krafttak. Jeg ønsker at vi alle revurderer vårt kontrollbehov overfor informasjon og informasjonsflyt og slipper resten av samfunnet til. På den måten kan informasjonen vedlikeholdes av dem som kjenner den best og som kan definere informasjonsbehovet best. I klartekst betyr dette at tilbydere og turister må gis den makt de allerede har og slippes til der de kan. Tenk så mye arbeid dere på destinasjonene kan spare; samfunnet vil sørge for kontinuerlig oppdatering og kvalitetssjekk.

Når du føler behov for kontroll bør du derfor tenke grundig igjennom hvorfor du har dette kontrollbehovet. Hva skal til for at du kan slippe kontrollen? Er du sikker på at sluttresultatet blir bedre ved at du krever total kontroll? Har sluttresultatet i det hele tatt livets rett? Hvilket behov er det du forsøker å dekke og hvordan ser du for deg at dette behovet dekkes i fremtiden?
 
Ønsker du virkelig å sloss mot samfunnets utvikling på dette området?

3 kommentarer:

 1. Når tellUs snakker om åpenhet, mener det vel da også åpenhet begge veier. Om tellUs mener noe med åpenhet må de se på sin egen forretningsmotdlel og revurdere denne. Her står det at det er destinasjoneene som eier informasjonen, mens lenger nede står det at vi ikke fritt kan hente ut igjen informajsonen på annen måte enn slik tellUs ønkser. Les kanaler. For oss som har tatt steget over inn den åpne verden er faktisk tellUs ett av våre største hinder. Vi ønsker fitt å kunne distribuere det vi har lagt inns om data i Destinaator som feeds der vi ønsker uten at tellUs skal ha kanalpris for dette. Det er åpenhet. Slik det er nå er det bare åpenhet inn ikke ut.

  SvarSlett
 2. Ser i ettertid og har fått tilbakemeldinger på at det er tellUs sin nyeste ansatte som har skevet blogg innlegget. Et godt blogg innlegg! Ber derfor om unskyldning derosm du føler dette som en kritikk mot ditt innlegg. Dette var bare en liten frustrasjon fra min side overfor forretningsmodellen til tellUs. Destinator er etter hvert blitt et meget godt produkt. Og jeg ser fram til at man finner frem til en forretningsmodell som ikke hindrer destinasjonen i å spre sitt budskap. Og at basen inkluderer flere standard rapporteringsverktøy som vi kan jobbe med på egenhånd.

  Takk for et fint innlegg!

  SvarSlett
 3. Vi er glade for at dette temaet skaper litt engasjement. Vi ønsker å bevege oss mot mer åpenhet og at vi kan tilby gode og praktiske løsninger for å kunne dele informasjonen i tellUs databasen. Samtidig er det slik at dette vil henge sammen med vår foretningsmodell noe jeg har blogget om tidlgere. Vi må finne en modell der vi blir kommersilet levedyktige samtidig som våre kunder kan benytte teknologien og informasjonen på en god og konstruktiv måte. Vi har startet en prosess med NHO Reiseliv - destinasjoner og håper å kunne komme med forslag til ny modell mot slutten av året.

  SvarSlett

Takk for at du kommenterer tellUs sin blogg. Vennligst skriv inn ditt fulle navn.