torsdag 13. januar 2011

“Reis grønt” / “Green Travel” lansert på www.visitnorway.com

Vi i tellUs er stolte over å ha deltatt i prosjektet “Green Travel” sammen med Innovasjon Norge, VisitNorway og Making Waves.
“Green Travel” ble lansert 6. januar, med flere gode innlegg og blant annet statsråd Giske til stede. Se innleggene her.

Miljømerkede produkter vil nå bli merket med et eget symbol på www.visitnorway.com. Symbolet er en gresstust som er lett gjenkjennelig og godt synlig på siden.

Formålet med “Green Travel” er å gjøre det enklere å reise miljøbevisst i Norge. Turistene skal på en enkel måte få muligheten til å velge miljøsertifiserte produkter når de planlegger norgesferien. Miljømerking anses også å være et konkurransefortrinn i et marked med stadig økende miljøbevissthet.

Prosjektet har valgt å bruke eksisterende, gode miljøsertifiseringssystemer som grunnlag. Det er 5 valgte sertifiseringssystemene som brukes i dag:


· Svanen
· Miljøfyrtårn
· ISO 14001
· Norsk Økoturisme
· Blått flagg (kommer når det nærmer seg sommersesong)

De ulike miljøsertifiseringssystemene ligger i GM Destinator som “skjulte fasiliteter”. Dette betyr at GM Destinatorbrukere ikke kan krysse av for miljømerker manuelt inne i basen (slik man gjør med alle andre fasiliteter), men at dette gjøres maskinelt av tellUs sentralt. Vi har valgt å være så strenge, fordi det er svært strenge krav til de ulike miljømerkene. Prosjektet kan ikke ta sjansen på at produkter som ikke er godkjente av miljøsertifiseringsorganisasjonene blir liggende live med feilaktig miljømerking.
Oppdateringer vil skje månedlig, basert på oppdateringslister vi får tilsendt direkte fra miljøsertifiseringsorganisasjonene.

Det at et turistprodukt er miljøsertifisert betyr ikke at det automatisk blir synlig på www.visitnorway.com. Bedrifter som ønsker synlighet på www.visitnorway.com må fortsatt registreres gjennom sitt destinasjonsselskap.

Vi håper at “Green Travel” kan være med å gjøre norsk reiseliv enda grønnere enn det er i dag. Fokus på miljø er nå satt enda sterkere på agenda av vår nasjonale reiselivsorganisasjon, nå er det opp til bedriftene å følge på!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for at du kommenterer tellUs sin blogg. Vennligst skriv inn ditt fulle navn.