tirsdag 15. februar 2011

Utnytter dere salgspotensialet i turistinformasjonen?

Norge blir snart bookbare via visitnorway.com og reiselivsnorge står ovenfor et effektivitetsløft. Men blir dette utnyttet i alle ledd?

Jeg sikter til Turistinformasjonene. Vi finner de i by og bygd som en hjelp for turistene til hva de måtte behøve informasjon om. Mange av de som jobber der kjenner nok at de skulle gjerne ekspedert raskere, når det står en lang kø av folk som behøver hjelp til å finne f.eks. overnatting eller aktiviteter. Disse møtene som foregår mellom turistinformassjonspersonell og turisten er en viktig del av ferien, og kan bli avgjørende for at oppholdet blir så bra som mulig.

Etter å ha reist land og strand rundt i Norge har jeg lært at det går ofte litt tid for å få hjulpet en turist som vil finne et ledig hotellrom, ei hytte ved fjord eller fjell, eller kanskje en aktivitet for å gjøre ferien litt mer opplevelsesrik. Køene blir fort lange, spesielt når turistverten må ringe til de aktuelle tilbyderne, og høre om de faktisk har ledig.

Men løsningen er ikke langt unna. TellUs har utviklet en Turistinformasjons- (TI) Applikasjon som kan knyttes opp mot alle de som har GuestMaker (GM) Booking. Med applikasjonen kan turistverten ved bare et par tastetrykk hjelpe turisten med å booke overnatting eller aktivitet der og da.

Hvordan fungerer TI Appen?

• Automatisert kommunikasjon av ledig kapasitet fra bedriftene
(erstatter dagens tlf/fax/mail løsninger)

• Oversikt over all ledig kapasitet i ett skjermbilde

Online booking direkte fra Turistinformasjonen

• Mulighet for å ta betalt både hos Turistinformasjonen og bedriften

• Automatisert provisjonsavregning


Hvilken betydning har dette for tilbyderen? 

Tilbyderne sparer tid ved å slippe å oppdatere sin kapasitet i flere kanaler. Via GM Booking vedlikeholder de kapasitet både til Turistinformasjonen, egen web, regionale portaler og VisitNorway


Hvilken betydning har TI Appen som salgskanal for destinasjonen? 
For turistinformasjoner betyr dette mer salg, en mer effektiv hverdag og raskere betjening av kunder.

Gjertrud Coutinho i Bergen Reiselivslag skriver dette om TI Appen:


Bergen Reiselivslag lanserte i juni 2009 online booking på www.visitBergen.com. Samtidig tok også Turistinformasjonen i Bergen i bruk den såkalte ”TI Applikasjonen”. Historisk sett har det i mange år blitt booket overnatting over skranke i Turistinformasjonen i Bergen. Dette har blitt gjort med mye manuell føring, både av ledig kapasitet, bruk av håndskrevne vouchere og manuell bokføring av faktura, oppgjør og provisjonsavregning i etterkant.

Applikasjonen fra tellUs gjorde det nå mulig å samle all informasjon fra overnattingsbedrifter i et eget brukergrensesnitt for Turistinformasjon. Overnattingsbedriftene slipper derfor nå å ringe inn med ledig kapasitet og pris, fordi Turistinformasjonen henter informasjon som de allerede har lagt ut i GuestMaker Booking til bruk på www.visitBergen.com
.

Med 30 sesongmedarbeidere i Turistinformasjonen er det viktig for oss å ha et enkelt og oversiktelig program som er brukervennlig og lett å forstå. Dette har fungert fint. Systemet har fungert tilfredsstillende og har ikke minst lettet arbeidsmengden ifht faktureringsprosedyrer i etterkant. Den største utfordringen har vært å hele tiden måtte purre på overnattingsbedrifter for å legge ut ledig kapasitet.

Som videre utvikling har vi forstått at tellUs skal jobbe med justeringer på applikasjonen for å gjøre den enda bedre. Dette gjelder rapporter, brukervennlighet osv. Turistinformasjonen har også lagt inn en rekke bedrifter som ikke er med på online booking på web, men som det er ønskelig å ha tilgjengelig i samme system. Disse bedriftene håndteres helt og fullt av Turistinformasjonen. Dette gjelder spesielt mange små bedrifter. Dette ble gjort før sesongen 2010 og erfaringer som er blitt gjort nå i sommer blir tatt videre med tellUs og videre utvikling av applikasjonen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for at du kommenterer tellUs sin blogg. Vennligst skriv inn ditt fulle navn.