tirsdag 11. desember 2012

SkiDataintegrasjonen i ny drakt

Kylan och snön kom tillslut till Norge och vi ser dagligen hur skidanläggningar öppnar fler och fler liftar och backar, efter förra årets varma och korta vinter får vi äntligen åka slalom igjen!

Många destinasjoner har fina skidanläggningar i sitt utbud, och dessa backar är ofta välbesökta även av lokalbefolkningen och är inte enbart besökta av turister. Försäljning av liftkort till alla dessa besökare, helst via många kanaler, är en mycket viktig punkt för skidanläggningen så att man kan säkra intäkter till driften. Hur kan destinationsbolaget bli en kanal och stötta skidanläggningen i försäljningen av liftkort utan att behöva köpa in ett nytt och troligtvis dyrt IT-system? Svaret kommer i form av en integrasjon till GM Booking.

SkiData är ett vanligt system i skidanläggningar som brukes för att sälja liftkort. Informasjonen om vilket kort åkaren köpt lagras på ett keycard och scannas sedan av åkaren vid starten av liften så att han eller hon kan åka upp. TellUs har alltid varit positivt inställd till integrasjoner till andra systemer och har länge haft en integrasjon till försäljningssystemet SkiData.

Søk i SkiData

I samband med att vi uppdaterade gränssnittet för aktivitetsbookingen så har vi även utvecklat en ny integrasjon till SkiData. Med hjälp av denna integrasjon kan destinasjonen sälja liftkort via GM Booking, och göra det möjligt för skidåkaren att köpa ett liftkort hemma och sedan gå raka vägen till liften.

På samma sätt som våra andra integrasjoner till Hotelzon, VisBook och Easynet hämtar vi priser, kapacitet och liftkorttyper från SkiData, därför blir behovet av inställningar och vedlikehold av SkiDataprodukten minimalt för administrationsbrukaren i GM Booking. Genom att bruke integrasjonen till SkiData kan försäljning av liftkort bli en stor trafikdrivare på bookingsidan och stor grund till att man kan öka försäljningen på en kanske ganska stilla vintersäsong.

Listevisningen av SkiData.

OBS: Dette skjermbildet er hentet fra en testdatabase
og representerer ikke virkelige skikort!

Vill du veta mer om integrasjonen till SkiData? Hör av dig till Tomas på tomas@tellus.no.

tirsdag 4. desember 2012

Kvalitet på informasjon – status høsten 2012

tellUs har i mange år jobbet for å øke kvaliteten på informasjonen som destinasjonsselskapene legger inn i GM Destinator. Vi har både gjennomført utallige seminarer om dette og vi har utviklet en rekke funksjoner i GM Destinator for bedre kvalitetskontroll og vedlikehold. Dette har blitt gjort blant annet ved å øke antall språk registrene er oversatt til, automatisk oppfølging, oversettelsesdokument, databaseanalyse med mer. Til tross for disse tiltakene er fortsatt informasjonskvaliteten på et alt for lavt nivå.

Lav kvalitet på informasjon får konsekvenser! De siste årene har fellesskapet mistet flere distribusjonskanaler bl.a. Finn.no og opplysningen 1881. Dette var viktige distribusjonskanaler for destinasjonsselskapene. Fremover ser vi andre mulige konsekvenser. Ikke minst at destinasjonene kan miste troverdigheten som informasjonsleverandør overfor turistene. Kvalitet på informasjon er viktigere enn noen gang, ettersom destinasjonene stadig får «konkurranse» fra Trip Advisor, Wikipedia og andre kilder til brukergenerert innhold. Dersom andre kilder leverer bedre kvalitet på informasjonen enn det destinasjonene klarer, hva er da destinasjonens rolle? Monopoltiden for turistinformasjon er over, og vi må innrette oss deretter.

NCE Tourism – Fjord Norway har initiert en arbeidsgruppe bestående av FjordNett samarbeidet (Fjord Norge regionen, Fjell Norge regionen, Visit Oslo), Visit Norway og tellUs. På oppdrag fra arbeidsgruppen gjorde vi tidligere i høst en databaseanalyse for arbeidsgruppens databaser med utgangspunkt i produkter som publiseres til kanalen www.visitnorway.com. Vi satte noen enkle krav til informasjonen:

  • Produktnavn på norsk
  • Produktnavn på engelsk
  • Tekst (hovedbeskrivelse) på norsk
  • Tekst (hovedbeskrivelse) på engelsk
  • Minst ETT bilde på minimum 800 pixler
  • Kartkoordinater

Resultatet var nedslående!

Dersom man i dag hadde innført disse enkle kravene på informasjon opp mot kanalen www.visitnorway.com, ville mer enn 50% av produktene forsvinne fra kanalen. Og, da var kategorien «Arrangement» utelatt fra analysen ettersom arrangementer er ferskvare og kanskje ikke trenger like strenge krav som andre produkter.

FjordNorway og Visit Norway vurderer å bli en av de første til å innføre minimumskrav til informasjon i sine distribusjonskanaler. Vår neste blogg vil omhandle hvordan dette skal gjøres, og konsekvensene dette vil få for produkter med kvalitet som ikke tilfredsstiller kanalenes kvalitetskrav.

Er DIN destinasjon klar for de nye kravene som vil komme? Vet du hvordan det står til med egen informasjonskvalitet?

Databaseanalyse med samme parameter som vist over kan bestilles ved å sende mail til randi@tellus.no. Oppgi hvilken database det gjelder, og hvilke(n) kanal(er) det gjelder.

Innlegg skrevet av Randi Ranset

fredag 19. oktober 2012

«Reis Grønt» / «Green Travel» på egen webside!Visit Norway sitt «Reis Grønt» symbol kan nå brukes på egen web!


Den 6. januar 2011 lanserte Visit Norway, i samarbeid med Innovasjon Norge, Making Waves og tellUs «Reis Grønt» / «Green Travel» konseptet på www.visitnorway.com og på Nasjonal Mobil app. Miljøsertifiserte produkter merkes med den lett gjenkjennelige «Gresstusten» (se bilde under).

Les mer om selve konseptet på Visit Norway sin side og om hvordan det fungerer i praksis i tidligere tellUs’ blogg.

Siden lanseringen for halvannet år siden, er det nå mer enn 560 reiselivsprodukter som er merket med «Gresstusten» på www.visitnorway.com og på Nasjonal Mobil app! Dette er vi veldig fornøyde med, men vi kan alltid bli enda bedre.

For å øke interessen for miljøsatsingen i bransjen ytterligere, samt befeste den posisjonen «Reis Grønt» har fått, har Innovasjon Norge åpnet for bruk av «Gresstusten» på destinasjonenes/regionenes egne websider.

Bruk av symbolet blir underlagt Innovasjon Norge sine strenge regler og krav til «Reis Grønt», og er knyttet til de miljømerkene som «Reis Grønt» omfatter.

Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan du går frem for å bruke «Reis Grønt» konseptet og «Gresstusten» på egen/regional web, kontakt Ingunn Sørnes på Innovasjon Norge; Ingunn.Sornes@innovasjonnorge.no

mandag 24. september 2012

De fleste destinasjonsselskaper taper penger på booking. Er dette en isolert problemstilling eller et symptom på flere alvorlige utfordringer?


De fleste destinasjonsselskaper i Skandinavia sliter med å få inn nok bookinger. De aller fleste taper terreng til hotels.com, booking.com og expedia.com for å nevne noen. Selv de store byene som Stockholm, København og Oslo taper store markedsandeler. For de mellomstore og mindre destinasjonene er utviklingen om mulig enda mer dyster. For øyeblikket ser det heller ikke ut til at BookNorway vil bidra til å forbedre situasjonen nevneverdig.

Faktum er at booking for de aller fleste er et underskuddsforetagende. Det blir brukt mange penger og ressurser på booking men resultatene uteblir. Destinasjonsselskapene taper penger de ikke har og tilbyderne får få bookinger. Begge deler setter destinasjonsselskapene i et dårlig lys.

Hva er årsakene til denne utviklingen og ikke minst hva er en fornuftig vei fremover?

Jeg tror dette er et symptom på en rekke fundamentale problemstillinger. Jeg mener vi bør ta en grundig gjennomgang og vurdering av konkurransesituasjonen, organisasjon og kompetansesituasjonen og ikke minst en vurdering av de teknologiske løsningene som er tilgjengelige.

Konkurransesituasjonen


Hotels.com, expedia.com og booking.com er store internasjonale bookingselskaper med de flinkeste folkene i bransjen og fantastiske budsjetter som de kan bruke på utvikling og ikke minst markedsføring. Disse selskapene er blant de som bruker mest på Google AdWords og ikke minst tv reklame. Det sier seg selv at det er vanskelig å konkurrere mot disse selskapene. Og, for å være ærlig har vel mange av oss benyttet ovennevnte portaler selv når vi kunne ha benyttet det lokale destinasjonsselskapet. Man kan spørre seg selv hvorfor og i det kanskje finne noen av svarene på problemet.

Lite marked
Selv de store Skandinaviske byene representerer et lite marked. Hotels.com, Expedia og Booking.com er multinasjonale selskaper med hele verden som marked. Det at disse selskapene har en god oversikt over overnattingsmulighetene på så og si alle destinasjoner i hele verden fører til at folk blir vant med å bruke disse portalene om og om igjen. Med mange faste kunder kommer også omsetningen. Det er langt fra sikkert at de hadde vært økonomisk lønnsomme dersom de utelukkende måtte drive booking på en liten destinasjon i Norge eller Sverige. Så selv om et destinasjonsselskap hadde gjort alt riktig, hadde de riktige ressursene og god økonomi er det ikke sikkert at booking alene ville bli et bærekraftig satsingsområde.


Organisasjon og kompetansesituasjonen


Det disse internasjonale bookingselskapene har i bøtter og spann; kompetanse, utviklingsressurser og økonomi, er nettopp der destinasjonsselskapene ofte kommer til kort. Det er svært få om noen destinasjonsselskaper i Skandinavia som over tid besitter den nødvendige kompetansen som skal til for å lage, vedlikeholde og videreutvikle en god turist- og bookingportal. Dette henger selvfølgelig også sammen med økonomi. Dersom mye av fokuset går til å søke midler og bearbeide politikere for å sikre neste års budsjett blir det mindre fokus på kommersiell drift og levere det kunden etterspør.

Man kan jo spørre seg følgende utfordrende spørsmål: Når destinasjonsselskapene (med noen hederlige unntak) ikke klarer å bli best på informasjon, hvordan skal de da klare å bli gode på booking? «You look before you book». Og om det du ser ikke er bra hvorfor skal man da booke?

Informasjonskvalitet har vært min kjepphest i snart 20 år. God informasjon er om mulig enda viktigere nå enn noen gang. Likevel klarer ikke de fleste destinasjonsselskaper å prioritere denne sentrale oppgaven.

Teknologiske løsninger


Det Skandinaviske destinasjonsmarkedet domineres av bl.a. leverandørene tellUs, Travel Destination, Restech, Know IT, Visbook og Visit Technology Group. Det er på sin plass å spørre seg om disse leverandørene har gode nok løsninger. Hver for seg har de sine styrker.

CityBreak er et rimelig bra bookingsystem og tellUs GM Destinator er en rimelig bra produktdatabase og distribusjonssystem. Det å bruke kombinasjoner med CityBreak på booking og GM Destinator på informasjon skaper likevel ikke nødvendigvis en god og helhetlig løsning.

Ofte finner man et klart skille mellom informasjonsdelen og bookingdelen på nettsidene til Skandinaviske destinasjoner. Dette kan virke svært uheldig for forbruker da booking ikke blir en naturlig del av informasjonsinnhentingen og vanskelig tilgjengelig på det tidspunktet forbrukeren er klar til å gjøre en booking.

For bedriftene er heller ikke løsningene optimale da man ofte må tvinge dem til å velge et spesielt system, et alternativ de muligens ikke ønsker. Forbrukerne blir også skeptiske og velger derfor å forlate sidene til destinasjonsselskapet for å sjekke pris og tilgjengelighet hos bl.a. hotels.com og booking.com.

Så hvordan skal man lykkes i fremtiden?


Man kan kanskje se til andre destinasjonsselskaper andre steder i verden. I England for eksempel har de i mange år hatt en tilsvarende organisasjonsform som det ser ut til at vi med tiden vil få i Norge. Organisering er nok en del av løsningen, noe jeg kommer tilbake til lenger ned i innlegget.

Enkelte destinasjonsselskaper i England har klart å vise til en moderat suksess hva gjelder booking. Et eksempel er visitbrighton. I de tre første månedene i 2010 omsatte de ca. 560.000 på booking. For de tre første månedene i 2011 var de samme tallene nesten 1 million (Brighton er en by med under 160.000 innbyggere).

Hva er deres hemmelighet?
Jeg mener det handler om flere ting. Organisering, menneskelige ressurser og kompetanse, teknisk plattform og valg av type teknisk leverandør.

Teknisk plattform og teknisk leverandør


Flere destinasjonsselskaper i England har tydeligvis en plattform som gjør det mulig å gjennomføre en helhetlig tenkning. Med dette mener jeg at informasjon i form av artikler og produkter er 100% integrert også med booking. Se for eksempel på www.visitchester.com eller www.englishriviera.co.uk.

Dagens situasjon for mange skandinaviske destinasjonsselskaper er at man har ett system for artikkelproduksjon (f.eks. EPI, Ez, Drupal, etc), ett system for produktinformasjon (f.eks. GM Destinator) og et bookingsystem (f.eks. CityBreak, Restech, GuestMaker, etc). Disse tre systemene snakker ikke nødvendigvis godt sammen. Det blir vanskelig å lage en arbeidsflyt som kundene finner naturlig når disse tre komponentene ikke kan presenteres sømløst.

I tillegg til mangelen på en sømløs løsning har de bookingløsningene som i dag er mest utbredt blant Skandinaviske destinasjoner en annen ting til felles: De tvinger i stor grad tilbyderne til å forholde seg til en eller to alternativer for å kunne bli bookbar på destinasjonens nettsider. I kontrast har mange av de engelske websidene et knippe ulike måter og metode å bli bookbar på. På den måten får man flere tilbydere med seg, noe som i seg selv er en suksessfaktor. En av disse metodene er bruk av en såkalt «polling engine»

Polling Engine
Kort forklart kan en polling engine sammenlignes med slik FINNs flybillettsøk fungerer. Den henter inn pris og kapasitet fra flere kilder og presenterer dette enhetlig til forbruker. Noen av de kildene ovennevnte polling engine henter fra er booking.com og hotels.com. Resultatet er at man som kunde blir eksponert for flere priser når man skal booke overnatting.

Det viktigste i denne sammenheng er at kunden, på websiden til destinasjonsselskapet, ser hva overnattingen koster ikke bare i destinasjonsselskapets system, men også hos booking.com og hotels.com. Kundene kan da velge å booke der de ønsker. Kundene behøver ikke å gå ut av destinasjonsselskapets webside for å finne ut hva overnattingen koster på disse kjente bookingportalene.

Resultatet for destinasjonsselskapet er at man tjener litt på bookinger gjennomført hos booking.com og hotels.com i stedet for ingenting, man gir kundene det de har behov for og beholder således kundene på sine websider. Man gir bedriftene flere muligheter til å bli med og ikke minst gir dem bookinger man i dag ikke klarer å bevise at man faktisk gir dem. Siden konkurranse fra de store bookingportalene er en vesentlig utfordring så kan det tenkes at det er formålstjenlig å jobbe med dem og ikke mot dem.

Dancing with the customers
Det er vel omtrent 10 år siden Anna Pollock snakket om «Dancing with the customer». For å kunne gjøre det må man vite hva kunden ønsker og ikke minst må man kunne komme i en dialog med dem.

Om man besøker websiden London Town og booker der vil man både før og under oppholdet kunne få informasjon og forslag på hva man kan gjøre mens man er i London.

Som kunde føler man seg ivaretatt og sannsynligheten for at jeg bruker mer penger eller utvider oppholdet er stor. Et godt utviklet CRM system er nødvendig for å få dette til. Et slikt system må fange opp informasjon om kundene på alle de kontaktpunktene man har med dem: Når de bestiller brosjyre, når de booker, når de mailer eller er i kontakt med turistinformasjonen for å nevne noen slike kontaktpunkter. Av disse grunner mener jeg at også CRM systemet bør være integrert med informasjons- og bookingsystemet.

En plattform for turisme – hva er egentlig det?
En slik plattform må kunne gjøre alt som er nevnt over. Den bør selvfølgelig også ha en rekke andre funksjoner, f.eks. medlemshåndtering, banner- og reklamehåndtering, integrasjoner med sosiale medier, m.m. Mest av alt må den ha et knippe funksjoner som destinasjonsselskaper har behov for. Plattformen må løse de utfordringene destinasjonsselskapene har, og den må rett og slett bare fungere.

En ekte plattform kan bare leveres av et produktselskap!

Historisk sett så har man valgt konsulentselskaper fordi man ønsket plattform- og leverandør-uavhengighet. Særlig dersom man valgte såkalte "open source" løsninger. I praksis har dette ikke fungert slik intensjonen var av følgende grunner:
Man blir som regel sittende igjen med det samme konsulentselskapet da disse har bygget opp kompetanse om deg som kunde og dine behov. Det tar lang tid å "lære opp" et nytt konsulentselskap.
Man blir sittende igjen i det samme systemet da det koster mye å bytte.

Det er viktig å forstå forskjellen på et konsulentselskap og et produktselskap.

Et konsulentselskap lever av å selge konsulenttimer. Et produktselskap lever av å selge produktet sitt. La meg gi noen eksempler på situasjoner som vil oppstå og hvordan disse to selskapsformene håndterer disse situasjonene helt ulikt.

Feil i systemet som leveres – en kritisk bug
Et konsulentselskap vil først rette denne feilen når de får betalt for det. Et ekte produktselskap må rette dette umiddelbart ettersom de har mange kunder som blir skadelidende om det ikke rettes.

Support
Konsulentselskapet tar normal timesats for å gi support. Et produktselskap blir ofte bedømt ut fra supporten de gir. For seriøse produktselskaper er det viktig for deres omdømme å gi god support.

Utvikling
Et konsulentselskap vil ikke gjøre utvikling som de ikke får betalt for. Et produktselskap må legge ned til dels store ressurser for å videreutvikle produktet sitt. Om dette ikke gjøres kan det dukke opp konkurrenter som kan levere et bedre produkt.

Kompetanse
Et konsulentselskap har mange gode tekniske ressurser og kan løse teknisk det som blir forespurt, men det er sjeldent de bygger opp spesifikk bransjekunnskap. Og det er faktisk helt nødvendig for et produktselskap å kunne den bransjen de leverer til. Uten den kunnskapen kan de ikke levere et godt produkt.

En ekte plattform må levere
En ekte plattform må levere det bransjen har behov for. Den må kunne utvikles, supporteres og driftes av mennesker i miljøer som kjenner bransjen og som selv vil lide dersom kunden lider. Derfor vil man ikke kunne kalle det en ekte plattform om den ikke leveres av et produktselskap.

Organisering, menneskelige ressurser og kompetanse


Til syvende og sist handler det om mennesker. Et system er bare et godt eller et dårlig verktøy. Det er mennesker som må generere godt innhold og få websidene til å leve og levere det kunden ønsker. Det er mennesker som er i dialog med mennesker. Skal man få til det som London Town har fått til må man ha en organisasjon med mennesker som kan utnytte mulighetene et system gir.

Jeg tror det er på tide å tenke nytt organisatorisk. Derfor er jeg tilhenger av de føringene den nye nasjonale reiselivsstrategien (les rapporten her, PDF fil) legger opp til. Større og mer slagkraftige enheter er nok veien å gå. Men, det er viktig at det blir organisert riktig.

Vi har hatt landsdelsselskaper før uten at det ga de beste resultatene. Man må benytte riktige mennesker på rett plass. Innsamling og vedlikehold av produktinformasjon og noe innholdsproduksjon bør nok i stor grad fortsatt gjøres lokalt. Det er de lokale kreftene som vet at «Freddies pub» på hjørnet er gått konkurs og at det er et bakeri som har åpnet der i stedet. Samtidig er det kanskje riktig at man sentralt har ansvaret for de store linjene for bl.a. markedsføring og økonomi.

Konklusjon


Jeg tror tiden er forbi der man skal benytte konsulentselskaper til å bygge vår fremtidige reiselivsplattform. En slik plattform må på en enhetlig og sømløs måte gi anledning til å presentere egenprodusert innhold og kombinere dette med innhold fra andre kilder slik som sosiale medier, produktomtaler, ulike bookingmotorer, m.m. Man trenger slagkraftige og fremtidsrettede produktselskaper som kan reiseliv og vet hva man trenger av verktøy. Og som først og fremst kan levere noe som rett og slett fungerer.

Tiden er også kommet for å sette krav til de organisasjonene og menneskene som skal benytte disse verktøyene, som har ansvaret for å generere godt innhold som får websidene til å leve og til syvende og sist gir kunden det de har behov for. Jeg tror ikke på landsdelsselskaper som "bare" skal drive profilmarkedsføring og som overlater resten av oppgavene til dagens destinasjonsselskaper. Noen må ta vare på helheten fra produktinformasjon og kontakt med bedriftene til markedsføring og finansiering.

Helhetstenkningen må gjennomsyre det organisatoriske så vel som det tekniske.

mandag 3. september 2012

tellUs trenger blogginnspill!

Er det noe du ønsker at vi skal skrive om? Noe vi har skrevet om tidligere som vi burde utdype?

Lurer du på om vi har skrevet om temaet tidligere kan du gjøre et søk på bloggen vår. Søkefeltet finner du til høyre under menyen.

Gi oss innspill til hva du ønsker at vi skal skrive om, eller bare generelt tilbakemeldinger om bloggen i kommentarfeltet nedenfor! :)

fredag 1. juni 2012

TI App i ny og bedre drakt

TI App i ny og bedre drakt

Turistinformasjons Applikasjonen (TI Appen) har nå vært i bruk i flere år, og slik som andre systemer hadde den behov for en oppgradering. Hensikten med den, har hele tiden vært å kunne yte en bedre service til gjester som kommer innom turistinformasjonen og behøver hjelp til å finne overnatting eller aktiviteter. For de som står bak skranken er TI Appen et meget fint verktøy som kan hjelpe turistene med dette på en enklere og mer effektiv måte.

Se tidligere innlegg om hvordan TI App fungerer.

Under beskrives noen av forbedringene tellUs har utviklet i samarbeid med Bergen Reiselivslag/Turistinformasjonen i Bergen - en av de største og mest besøkte turistinformasjonene i Norge.

Ny drakt

Selv om hovedfokuset har vært hastighetsforbedringer og effektivisering av bookingprosessen, har TI App samtidig fått et nytt design. Vi har i fase 1 beholdt mye av slik kapasitetskalenderen tidligere har fungert, men med et lysere og penere design.


Hastighet

Den største forbedringen er hastigheten. Å logge seg på går mye raskere, samtidig som søkene også går betraktelig raskere. Vi har innført caching av kapasitetssøk og prissøk mot eksterne systemer (Hotelzon, Visbook og EasyNet), da mye av årsaken til tregheten tidligere lå i søkene mot eksterne systemer (les mer om disse integrasjonene). For produkter som laster inn priser og kapasitet i GM booking har vi forbedret hastigheten på kapasitetssøk og pris søk. Søkene på disse produktene er alle i sanntid.

Prissøk skjer i TI Appen

Som en del av hastighetsforbedringen gjøres det prissøk i selve TI Appen. Når du velger produkt kan du søke priser og kapasitet som du får opp i selve TI Appen – dette gjorde man ikke før. I tillegg viser søket 7 dager fram i tid. Tidligere var det bare 3 dager. 

Frisøk utenfor kapasitetskalenderen

Man kan nå også gjøre et fritt søk, i tilfelle søket omhandler mer enn bare en dato og et rom/enhet. For eksempel hvis det er to familier eller par som ønsker et rom, kan man enkelt gjøre et søk, slik man ser i skjermbildet under.Nye rapporter

For turistinformasjoner som ønsker å utnytte TI Appen utover kun som en service mot gjesten, har vi nå også utviklet kapasitetsrapporter som kan sendes til f.eks. alle overnattingstilbydere i destinasjonen. På den måten kan andre overnattingstilbydere få oversikt over hvem som har ledig og ikke ledig i høysesongen – og dermed ha muligheten til å sende gjestene videre til naboen hvis de selv har fullt. En fin måte å få synergier av samarbeid i destinasjonen. 

Kommer

I fase 2 av videreutviklingen av TI Appen, vil det blant annet komme en handlekurv. Denne funksjonen gjør det mulig å fullføre en booking inne i selve TI Appen. Man blir altså ikke sendt videre til public og det samme grensesnittet som gjesten ser når han/hun booker. Dette er med på å forbedre den totale tiden man bruker på å gjennomføre bestillingen.

Har ikke turistinformasjonen i din destinasjon TI Appen – ta kontakt med oss så gir vi dere gjerne et tilbud. Telefon: 991 54 500 eller epost: support@guestmaker.no

Og helt på tampen, tellUs gir en stor gratulasjon til Bergen Reiselivslag (www.visitbergen.com) med nye lokaler på Fisketorget i Bergen.Innlegg skrevet av Sissel Hansen.

onsdag 2. mai 2012

Utdatert innhold og søkemotorindeksering

Mange har sikkert opplevd at gammelt innhold fremdeles er søkbart i søkemotorene. Dette er en ulempe for turisten som fort vil kunne planlegge og glede seg over ting som sletts ikke er mulig å oppleve. Denne problemstillingen gjør at nettstedet og kanskje til og med destinasjonselskapet mister troverdighet.

Grunnen til at gammelt innhold fortsatt er søkbart i søkemotorene er at nettstedet ikke gir beskjed til søkemotorene om at sidene ikke lenger finnes. 

I siste versjon av tellUs Search © har vi gjort det enkelt for utviklere å tilpasse nettsidene slik at man unngår dette problemet. Vi anbefaler alle våre kunder å ta dette i bruk snarest mulig. 

Slik fungerer søkemotorene 

Søkemotorene jobber på to måter for å vedlikeholde sine indekser;

1) De leter etter nytt innhold ("crawler")
2) De verifiserer allerede indeksert innhold

Dersom søkemotorene har indeksert innhold på en gammel lenke, for så å besøke samme lenke igjen for å oppdatere indekseringen av innholdet, vil søkemotoren slette hele indeksen dersom siden ikke finnes.
NB! Det er viktig å forstå at det ikke har noen betydning om nettstedet ikke lenger har noen aktive menyer til denne lenken. Søkemotoren har lenken lagret og har ikke behov for å navigere nettstedets menyer for å finne den.

Løsningen

Problemet ligger ofte i at nettstedet ikke forteller søkemotorene at siden ikke lenger finnes på gamle lenker ("404 page not found"). Dette gjelder også sider bygget med tellUs Search ©. Det er mulig å bygge disse sidene slik at de rapporterer til søkemotorene at siden ikke lenger eksisterer dersom et produkt er avpublisert/slettet. Dette er helt nødvendig dersom sidene skal forsvinne fra søkemotorene. Siste versjon av tellUs Search © har nå fått utvidelser som indikerer at produktet er borte og på denne måten blir det lettere å bygge den lille utvidelsen ("404 status header") som skal til for at utdaterte sider skal fjernes fra søkemotorene.

NB! Alle utviklere får dokumentasjon på hvordan dette kan gjøres i forbindelse med lanseringen av forrige versjon.

mandag 19. mars 2012

GJESTEBLOGG: Touchtech CityGuide

Interaktiva användarupplevelser för din stad


Touchtech förnyar och revolutionerar turistnäringen runtom i Sverige. Städer som Malmö, Lund och Göteborg intygar redan nu att det blir en spännande och rolig resa och nu är även norrmänen och danskarna på gång!

På TUR-mässan 22-25 mars i Göteborg lanserar Touchtech nästa generations interaktiva multitouch-lösningar såsom interaktiva bord, väggar, skyltfönster och mobila appar. Dessa presenterar information från GM Destinator om ”Bo”, ”Äta”, ”Göra” och ”Evenemang” på ett nytt och spännande sätt. Dessutom gör integrationen mot sociala medier såsom Facebook, Twitter, Foursquare and Gowalla att både invånare och turister håller sig uppdaterade med det senaste som händer i staden just nu.

Så här sa Anders Fahl, webbansvarig på Göteborg & Co, om installationen på Göteborgs i turistbyrå redan 2009:

- Together with Touchtech we developed an application that shows tourist information in Bing Maps. It is great fun and it helps our customers to explore our city in a new way.Turistbyråerna I Malmö och Lund blev intresserade av CityGuide kort därefter och båda har nu interaktiva skyltfönster som är igång, även när det är stängt, i sina skyltfönster:Deniz Chaban
Manging Director


För mer information, priser och tillgänglighet om CityGuide-lösningen, vänligen kontakta:

Göteborgs Turistbyrå
Deniz Chaban
Deniz@touchtech.se
+46 (0)733-850717
http://www.touchtech.se/city-guide/