fredag 1. juni 2012

TI App i ny og bedre drakt

TI App i ny og bedre drakt

Turistinformasjons Applikasjonen (TI Appen) har nå vært i bruk i flere år, og slik som andre systemer hadde den behov for en oppgradering. Hensikten med den, har hele tiden vært å kunne yte en bedre service til gjester som kommer innom turistinformasjonen og behøver hjelp til å finne overnatting eller aktiviteter. For de som står bak skranken er TI Appen et meget fint verktøy som kan hjelpe turistene med dette på en enklere og mer effektiv måte.

Se tidligere innlegg om hvordan TI App fungerer.

Under beskrives noen av forbedringene tellUs har utviklet i samarbeid med Bergen Reiselivslag/Turistinformasjonen i Bergen - en av de største og mest besøkte turistinformasjonene i Norge.

Ny drakt

Selv om hovedfokuset har vært hastighetsforbedringer og effektivisering av bookingprosessen, har TI App samtidig fått et nytt design. Vi har i fase 1 beholdt mye av slik kapasitetskalenderen tidligere har fungert, men med et lysere og penere design.


Hastighet

Den største forbedringen er hastigheten. Å logge seg på går mye raskere, samtidig som søkene også går betraktelig raskere. Vi har innført caching av kapasitetssøk og prissøk mot eksterne systemer (Hotelzon, Visbook og EasyNet), da mye av årsaken til tregheten tidligere lå i søkene mot eksterne systemer (les mer om disse integrasjonene). For produkter som laster inn priser og kapasitet i GM booking har vi forbedret hastigheten på kapasitetssøk og pris søk. Søkene på disse produktene er alle i sanntid.

Prissøk skjer i TI Appen

Som en del av hastighetsforbedringen gjøres det prissøk i selve TI Appen. Når du velger produkt kan du søke priser og kapasitet som du får opp i selve TI Appen – dette gjorde man ikke før. I tillegg viser søket 7 dager fram i tid. Tidligere var det bare 3 dager. 

Frisøk utenfor kapasitetskalenderen

Man kan nå også gjøre et fritt søk, i tilfelle søket omhandler mer enn bare en dato og et rom/enhet. For eksempel hvis det er to familier eller par som ønsker et rom, kan man enkelt gjøre et søk, slik man ser i skjermbildet under.Nye rapporter

For turistinformasjoner som ønsker å utnytte TI Appen utover kun som en service mot gjesten, har vi nå også utviklet kapasitetsrapporter som kan sendes til f.eks. alle overnattingstilbydere i destinasjonen. På den måten kan andre overnattingstilbydere få oversikt over hvem som har ledig og ikke ledig i høysesongen – og dermed ha muligheten til å sende gjestene videre til naboen hvis de selv har fullt. En fin måte å få synergier av samarbeid i destinasjonen. 

Kommer

I fase 2 av videreutviklingen av TI Appen, vil det blant annet komme en handlekurv. Denne funksjonen gjør det mulig å fullføre en booking inne i selve TI Appen. Man blir altså ikke sendt videre til public og det samme grensesnittet som gjesten ser når han/hun booker. Dette er med på å forbedre den totale tiden man bruker på å gjennomføre bestillingen.

Har ikke turistinformasjonen i din destinasjon TI Appen – ta kontakt med oss så gir vi dere gjerne et tilbud. Telefon: 991 54 500 eller epost: support@guestmaker.no

Og helt på tampen, tellUs gir en stor gratulasjon til Bergen Reiselivslag (www.visitbergen.com) med nye lokaler på Fisketorget i Bergen.Innlegg skrevet av Sissel Hansen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for at du kommenterer tellUs sin blogg. Vennligst skriv inn ditt fulle navn.