tirsdag 4. desember 2012

Kvalitet på informasjon – status høsten 2012

tellUs har i mange år jobbet for å øke kvaliteten på informasjonen som destinasjonsselskapene legger inn i GM Destinator. Vi har både gjennomført utallige seminarer om dette og vi har utviklet en rekke funksjoner i GM Destinator for bedre kvalitetskontroll og vedlikehold. Dette har blitt gjort blant annet ved å øke antall språk registrene er oversatt til, automatisk oppfølging, oversettelsesdokument, databaseanalyse med mer. Til tross for disse tiltakene er fortsatt informasjonskvaliteten på et alt for lavt nivå.

Lav kvalitet på informasjon får konsekvenser! De siste årene har fellesskapet mistet flere distribusjonskanaler bl.a. Finn.no og opplysningen 1881. Dette var viktige distribusjonskanaler for destinasjonsselskapene. Fremover ser vi andre mulige konsekvenser. Ikke minst at destinasjonene kan miste troverdigheten som informasjonsleverandør overfor turistene. Kvalitet på informasjon er viktigere enn noen gang, ettersom destinasjonene stadig får «konkurranse» fra Trip Advisor, Wikipedia og andre kilder til brukergenerert innhold. Dersom andre kilder leverer bedre kvalitet på informasjonen enn det destinasjonene klarer, hva er da destinasjonens rolle? Monopoltiden for turistinformasjon er over, og vi må innrette oss deretter.

NCE Tourism – Fjord Norway har initiert en arbeidsgruppe bestående av FjordNett samarbeidet (Fjord Norge regionen, Fjell Norge regionen, Visit Oslo), Visit Norway og tellUs. På oppdrag fra arbeidsgruppen gjorde vi tidligere i høst en databaseanalyse for arbeidsgruppens databaser med utgangspunkt i produkter som publiseres til kanalen www.visitnorway.com. Vi satte noen enkle krav til informasjonen:

 • Produktnavn på norsk
 • Produktnavn på engelsk
 • Tekst (hovedbeskrivelse) på norsk
 • Tekst (hovedbeskrivelse) på engelsk
 • Minst ETT bilde på minimum 800 pixler
 • Kartkoordinater

Resultatet var nedslående!

Dersom man i dag hadde innført disse enkle kravene på informasjon opp mot kanalen www.visitnorway.com, ville mer enn 50% av produktene forsvinne fra kanalen. Og, da var kategorien «Arrangement» utelatt fra analysen ettersom arrangementer er ferskvare og kanskje ikke trenger like strenge krav som andre produkter.

FjordNorway og Visit Norway vurderer å bli en av de første til å innføre minimumskrav til informasjon i sine distribusjonskanaler. Vår neste blogg vil omhandle hvordan dette skal gjøres, og konsekvensene dette vil få for produkter med kvalitet som ikke tilfredsstiller kanalenes kvalitetskrav.

Er DIN destinasjon klar for de nye kravene som vil komme? Vet du hvordan det står til med egen informasjonskvalitet?

Databaseanalyse med samme parameter som vist over kan bestilles ved å sende mail til randi@tellus.no. Oppgi hvilken database det gjelder, og hvilke(n) kanal(er) det gjelder.

Innlegg skrevet av Randi Ranset

5 kommentarer:

 1. Kjersti Stensrud, VisitOSLO5. desember 2012 kl. 11:07

  Det er et viktig problem som påpekes her, og utvilsomt en utfordring turistbransjen må ta på alvor. Men jeg savner noen tanker om hvorfor det er slik. Dreier deg seg bare om latskap? Eller er overarbeidede informasjonsarbeidere hovedproblemet? Kan det være at man undervurderer hva som kreves for å skrive godt og formidle informasjon på en god måte, selv om det stort sett dreier seg om korte og “enkle” tekster? At langt færre enn man tenker egentlig kan skrive brukbar engelsk? Regner med at Tellus har noen erfaringer/tanker også rundt dette, og tror en bedre årsaksanalyse bør foreligge for at man skal kunne jobbe konstruktivt for å forbedre innhold.

  SvarSlett
 2. Jeg er helt enig med deg Kjersti. Jet tror ikke det handler om latskap, men om prioritering. Hvem er det så som prioriterer? I tellUs så er det jeg som i all hovedsak er ansvarlig for hva som skal prioriteres. Jeg tror det er slik hos destinasjonsselskapene også. Med andre ord, daglig leder MÅ forstå viktigheten av god informasjon og daglig leder MÅ forstå at dette arbeidet er tidkrevende og kompetansekrevende.

  Når det er sagt så skal vi i tellUs være forsiktige med å fortelle destinasjonsselskapene hvordan de skal gjøre jobben sin. Det vi kan fokusere på er å informere om status på kvaliteten samt prøve å lage gode verktøy for å forenkle informasjonsarbeidet. Der har vi fortsatt en jobb å gjøre.

  Dersom kanaler som visitnorway og fjordnorway innfører en minimumsstandard så vil det for enkelte destinasjoner få dramatiske følger. Mer enn halvparten av produktene deres kan ende opp med å ikke bli distribuert. Kanskje det vil være med på å «vekke» de som tar avgjørelser om hva som skal prioriteres. Jeg håper det

  SvarSlett
  Svar
  1. Takk for svar! Må understreke at jeg synes tellUs gjør en veldig bra og viktig jobb her. Min kjepphest, som du skjønner, er nettopp at det er viktig å få gehør for at digitalt informasjonsarbeid krever investeringer og ikke minst kompetanse - og det virker som vi er enige der :). Blir spennende å følge med på dette videre.

   Slett
 3. Hvordan ser trafikktallene ut for de som leverer bra datakvalitet sammenlignet med de som ikke gjør det?

  Forhåpentligvis er det argument godt nok.

  (ser ut som det ikke var så populært å publisere med Wordpress-brukeren min...)

  SvarSlett
 4. Hei Simen!

  Dette hadde vært interessant å se, men det er en ganske stor utviklingsjobb (for oss) å gjøre en slik overordnet analyse, og ikke noe vi kan ta på oss i nærmeste fremtid dessverre.

  Julie, tellUs

  SvarSlett

Takk for at du kommenterer tellUs sin blogg. Vennligst skriv inn ditt fulle navn.