onsdag 13. november 2013

"Ett domene" strategi bra for visitnorway. Men er det bra for destinasjonsselskapene?

Jeg har med glede sett at vår blogg: Hvor mye er ditt "visit" domene verdt har engasjert flere mennesker og organisasjoner. Samtidig er det svært mange som ikke har tatt del i diskusjonen. Jeg tror det kanskje har noe med temaets kompleksitet å gjøre. Jeg har derfor ønsket å ta tak i en del av problemstillingen og forenkle den slik at vi alle kan delta i diskusjonen.

Om du skal til Bergen og «googler» hva skjer i Bergen – ville du i googles resultatliste valgt nettsiden visitbergen.com eller ville du valgt visitnorway.com/Reisemal/West-Norway/Bergen?

Om du skal til Vesterålen og søker overnatting i Vesterålen ville du valgt visitvesteralen.com eller ville du ha valgt visitnorway.com/Reisemal/North-Norway/vesteralen?

Det enkle svaret på dette er at folk flest velger det de mener er mest aktuelt eller har størst relevans i forhold til det de søker etter.

I det første eksempelet ville Jeg ha valgt visitbergen.com fordi jeg her mest sannsynlig vil få den beste oversikten over aktiviteter, arrangementer og andre ting jeg kan gjøre. Det er jo det «visit selskapene» skal være gode på. Dessuten skal de være rimelig nøytrale. Av samme grunn ville jeg ha valgt visitvesteralen.com i det andre eksempelet.

Til tross for at visitvesteralen ikke er i nærheten av å kunne ta opp kampen med visitnorway når det gjelder søkemotoroptimalisering, så velger Google likevel å liste visitvesteralen.com langt foran visitnorway.com. Det samme gjelder for Bergen og for de fleste andre norske destinasjoner vi har prøvd. Hva kan grunnen til det være?

Visit Trondheim AS gikk nylig over til visitnorway plattformen. Om du i dag gjør søket "hva skjer i Trondheim" så kommer www.visitnorway.com/no/Reisemal/Midt-Norge/Trondheim/ opp på 6 plass bak bl.a. adressa.no, trdevents.no og en kommunal side. Domenet visittrondheim.no er borte fra google resultatet!

La oss gjøre et eksperiment. For fjerne markeder, som for eksempel Asia, besøker man ofte flere Europeiske land når man først legger ut på den lange turen. Man kan jo spørre de høye herrer i visitnorway om de ville ha valgt visiteurope.com eller visitnorway.com dersom man skal orientere seg om norske reisemål? Samtidig kan de jo svare på om de mener det ville vært smartest å kjøre en «ett domene-strategi» og legge seg under visiteurope.com på samme måte som de nå ber norske destinasjoner om å legge seg under dem.

Det er svarene på disse spørsmålene vi mener er relativt åpenbare. Jeg ville personlig valgt visitnorway.com fremfor visiteurope.com dersom jeg søker etter generell reiseinformasjon om Norge, på samme måte som jeg ville ha valgt visitoslo.com fremfor visitnorway.com dersom jeg søker informasjon og innhold om Oslo.

Men visitnorway vil det annerledes, bare se på dette skjermbildet: 


Man kan jo spørre seg hvorfor visitnorway kjøper oppmerksomheten bort fra visitoslo.com i forhold til søkeordet Oslo på Google Adwords?(øverste røde rammen) Er det fordi de mener de har bedre innhold om Oslo enn visitoslo.com? Med tanke på at visitnorway.com måler sin suksess i antall unike brukere og antall sidevisninger så gir vel svaret seg selv. 

Det som for øvrig er interessant å merke seg fra bilde over er at visitoslo.com listes høyere (grønn ramme) enn visitnorway.com (nederste røde ramme) til tross for visitnorways intense og kostbare kampanjer, alle deres positive lenker og sosiale koblinger.

Når våre individuelle valg er som de er – vi velger lokalt fremfor en aggregert versjon av mange lokale sider, så blir det selvfølgelig også viktig å ha kontrollen på sitt domene. Domene er ditt «hjem» på nettet og når det er så mange destinasjonsselskaper verden over som har valgt å bruke visit prefikset i sitt domene og så mange potensielle tilreisende som er blitt vant til å forholde seg til dette prefikset så sier det seg selv at det ligger en stor verdi i dette. Det er grunnstenen i din digitale identitet.


Derfor har visitnorway helt rett i det de sier – for visitnorway.com – ikke nødvendigvis for hver destinasjon. Der er jeg helt enig i det Katrine Mosfjeld sier i sin blogg. Dette burde man tenke på før man går inn i «visitnorway døren» som for alle praktiske hensyn er enveiskjørt.


torsdag 31. oktober 2013

Hvor mye er ditt “visit…” domene verdt?

Visit domenene slik som visitoslo, visitcopenhagen, visitbergen, visitharstad, visitnewyork, osv. ble tidlig adoptert som destinasjonsselskapenes prefererte domenenavn verden over. Parallelt med denne trenden ble visit-domenene også internasjonalt anerkjent av forbrukere som den offisielle turistwebsiden for enhver destinasjon.

Visit domenene har i all praktisk forstand blitt et globalt varemerke for offisielle turistwebsider. Varemerket er ikke eiet av noen, men er helt klart en stor fordel og svært verdifull for alle destinasjonsselskaper som har klart å sikre seg sitt visit domene fra begynnelsen av.

Verdien av visit domenene er vanskelig å tallfeste, men statistikk viser at ca. 30% av trafikken til disse domenene kommer uten såkalt referring domain. Det vil si at den besøkende har skrevet inn visit «destinasjonsnavnet» i sitt søkefelt og forventet å komme til den offisielle turist websiden.

Men, det er ikke bare de besøkende som regner med at det er den offisielle turistwebsiden som ligger bak visit domenene. Google vektlegger i stor grad disse domenene og indekserer dem ofte foran store internasjonale varemerker slik som Tripadvisor, Expedia, etc.

Som et eksempel, skriv inn ordet visit etterfulgt av en valgfri destinasjon i Google. 9 av 10 ganger er den offisielle destinasjonswebsiden helt der oppe i toppen av det organiske søket til Google. Men det er ikke bare direkte søk for visit / destinasjon kombinasjonen som gir svært gode resultater. Prøv å skrive inn What’s On Liverpool i søkeboksen til Google. Det er destinasjonens offisielle webside som kommer helt på topp. Det samme gjelder Attractions Liverpool? Som man ser så kommer denne relativt lille organisasjonen visitliverpool ofte helt øverst i søkeresultatet, og over store internasjonale “big spenders” slik som Tripadvisor. Tilsvarende søk for norske destinasjoner slik som what’s on Oslo, What’s on Bergen gir tilsvarende gode resultater.

Dette gir en god indikasjon på at disse destinasjonsselskapene har god kontroll over domenet sitt, såkalt “domain authority” når det gjelder turisme. Dette er noe markedsførere av destinasjoner bør snakke høyt om til sine medlemmer og ikke minst, passe på at man beholder kontrollen over domenet. Spørsmålet er om man mister denne kontrollen ved å la sitt domene gå inn under visitnorway.com. Hva skjer om man en dag ønsker å gå ut? Vi tror dette er ensbetydende med digitalt selvmord!

New Mind | tellUs har jobbet med destinasjonsselskaper i over 15 år og i løpet av denne tiden har trafikken til deres websider øket dramatisk. Når vi i dag snakker med mange av markedsførerne i disse destinasjonsselskapene fremhever de den store verdien av domenet. Mange destinasjonsselskaper har til og med endret navn basert på domenenavnet. VisitOslo er bare ett eksempel, de het tidligere Oslo Promotion. Her er et annet eksempel:

Pam Wilsher, Head of Visitor Economy Development at VisitLiverpool writes:
"VisitLiverpool is one of the most visited destination websites in the UK and there is no way we would abandon our website for a page on a national portal. We rank highly in all the search engines for anyone searching for information to help them plan a visit to Liverpool and it has taken us years to build up that traffic. We refresh our content all the time and design our website to meet the needs of our visitors and to maximize commercial opportunities. We certainly don't want a commercial company buying up our domain name and pinching our customers, which I am sure would happen if we were to give it up!"

Kort fortalt er visit domenene anerkjent som svært verdifulle for destinasjonene og markedsføringen av disse. Det er vanskelig å finne profesjonelle destinasjonsmedarbeidere som vil la den verdien bli tatt over av en annen eier.

Hvorfor gjør visit domenene det så godt?

For det første er det slik at et domenenavn som inneholder destinasjonsnavnet alltid vil ha en fordel over en som ikke har det. Enhver SEO (search engine optimisation) konsulent vil bekrefte dette. De vil også kunne fortelle deg at en webside som bare har innhold fra den ene destinasjonen vil gjøre det bedre enn en webside hvor 95% av innholdet kommer fra andre destinasjoner.
Et domene som har eksistert lenge, med genuine positive lenker fra andre betydningsfulle websider innen reiseliv vil styrke domenetilhørigheten hos Google og dermed verdien av domenet for destinasjonen.

Det er klart at fra en brukers ståsted så vil det være viktig at dersom man søker informasjon om f.eks. Bergen så er det forstyrrende å gi brukeren mye informasjon om arrangementer i Oslo eller annen informasjon fra andre steder i Norge.

Dette er grunnen til at nasjonale turistråd som f.eks. Visit Britain og Visit England i stor grad bruker energi på å inspirere potensielle kunder. Om noen søker etter en «historisk helg» så er formålet å få deg til å velge Bath i stedet for Paris. Men, om du har bestemt deg for Bath og ønsker å vite mer om mulighetene der, så burde du bli sendt videre til Visit Bath sin webside der du kan planlegge og bestille resten av reisen din. Det handler om at hver organisasjon på de ulike nivåene (nasjonal, regional og lokal) forstår og gjennomfører de tiltakene som er best for den besøkende i stedet for å prioritere egen statistikk og antall besøkende på egne sider. 

Til slutt er det viktig å se for seg hvordan det vil bli dersom man overlater ansvaret for markedsføring av en destinasjon til et nasjonalt nivå. For det første, fra det tidspunktet det ikke er noe innhold på destinasjonens visit domene (slik det oppfattes fra Google når domenet bare sender brukeren videre til et nasjonalt visit domene), så vil man raskt miste domene kontrollen slik vi har beskrevet over. All den «gratis» markedsføringen man får gjennom visit domene og alle de årene man har brukt på å bygge opp trafikk vil være borte for all tid. Om destinasjonen på et senere tidspunkt ønsker å ta domene tilbake, så vil man starte på bar bakke. Hvor mye vil det koste å få bygget opp igjen den trafikken man hadde fra før?

Grunnen til at man må starte på bar bakke er at Google innen kort tid finner ut at destinasjonens visit domene bare går videre til visitnorway.com/destinasjon. Visit domenet til destinasjonen vil derfor falle ut av Google og dette må man bygge opp igjen om man senere angrer seg.

En annen fare, er at et annet selskap bygger opp et konkurrerende visit domene. Google vil etter hvert se på dette som det offisielle nettstedet for turisme for området. Om destinasjonen senere ønsker å ta tilbake domene kontrollen over visit domenet så må man ikke bare starte på nytt, men sloss mot en annen aktør på markedet.

Visit domene er kanskje det mest verdifulle en destinasjon har. Man bør tenke seg godt om før man overlater dette til en annen. I den forbindelse er det kanskje greit å høre på hva Eric Schmidt, CEO i Google sier:
The internet is fast becoming a cesspool where false information thrives “Brands are the solution, not the problem”. “Brands are how you sort out the cesspool…Brand affinity is clearly hard wired…It is so fundamental to human existence that it’s not going away.”

Skrevet av: Richard Veal og Michael Borge

fredag 6. september 2013

Fantastiske tall for GM Booking


Den gjennomsnittlige økningen blant de destinasjonene som fortsatt arbeider aktivt med GM Booking har så langt i år vært på hele 15 %.

En av våre kunder har hatt en økning på nesten 90% riktig nok fra et utgangspunkt på ca. 4,5 millioner. Men likevel utrolig bra.

Et annet meget godt resultat er en økning på 42 % og det fra et nivå på over 10 millioner kroner!


Men det er ikke å stikke under en stol at noen også har hatt en nedgang. De fleste av disse fra et svært beskjedent nivå.

Disse tallene viser med all tydelighet at det nytter, men inntektene kommer ikke av seg selv. Det må jobbes med. Man må jobbe med produkteierne for å få dem til å legge inn god informasjon og passe på at de har både priser og kapasitet fremover i tid. Man må også selvfølgelig jobbe med markedsføring og salg.

Det er helt tydelig at det er noen som får det til og noen som har et stykke å gå. Vi kommer gjerne med tips på hva som kan gjøres bedre og kanskje vi sammen kan finne en vei som vil kunne øke omsetningen gjennom systemet. For GuestMaker booking er bare et system – det i seg selv genererer ikke automatisk flere bookinger like lite som å installere Word automatisk vil skrive brev for deg.

For oss i tellUs er det godt å se at mange er på rett vei og at stadig flere blir fornøyd med systemet. Vi har i 2013 jobbet aktivt for å forenkle det administrative grensesnittet i GuestMaker Booking, og håper forbedringene kan være med på å øke antall bookinger ytterligere.

Forenklingen av admin som vi nå jobber med vil fortsette ut 2013 og vil resultere i et nytt og enklere grensesnitt. Re-designprosjektet er en del  i prosessen der målet til slutt også er å kunne håndtere aktiviteter på en bedre måte. Aktivitetsbooking har vært i fokus hos oss under 2013, vi har derfor tatt andre grep for å få  flere aktiviter bookbare online . Se Michaels blogg og Eiriks gjesteblogg om aktivitetsbooking via Travius (har du spørsmål om dette så kontakt Tomas).

Med dette ønsker vi alle våre kunder en vel overstått sommer og håper på fortsatt god økning i bookingtallene i tiden som kommer.

Skrevet av: Anita Melzer og Tomas Segerlund

onsdag 4. september 2013

Travius – venn eller fiende?

Som noen av dere kanskje la merke til lot vi Travius skrive en gjesteblogg her hos oss for noen dager siden.  Vi har fått flere spørsmål om hvorfor.

Det korte svaret er at Travius har et meget godt produksjonsverktøy og bookingsystem for aktivitetsbedrifter av en viss størrelse. Et slikt verktøy har vært mangelvare i det norske markedet og vi ønsker å bidra til at dette systemet kommer ut i markedet.

Mange behov = flere løsninger

Vårt formål er å levere optimale løsninger for Destinasjonsselskaper. Vi har for lenge siden innsett at vi ikke klarer å møte kravene til alle typer tilbydere i en destinasjon. F.eks. så har vi ingen ambisjoner om å lage et PMS (Property Management System) for større hoteller. Her finnes det en rekke gode verktøy slik som Opera, Protel, Fidelio, m.fl. For de mellomstore overnattingsstedene og campingplasser så finnes bl.a. Visbook. Alle overnattingssteder som ikke har råd til eller har behov for et så avansert system men likevel ønsker et lite PMS så har GuestMaker løsningen.

For destinasjonsselskapene lager vi en paraply-løsning som via integrasjoner henter pris og kapasitet fra de store kjedene samt Easynet og Visbook kunder og som samtidig viser pris og kapasitet fra de som bruker GuestMaker. På denne måten får vi samlet alle overnattingsstedene i destinasjonen.

Vi tenker på samme måte når det gjelder aktiviteter. Det har lenge vært behov for et system som kan håndtere mer avanserte aktiviteter, et slags PMS for aktivitetstilbydere. Med de ressursene som er tilgjengelig hos GuestMaker så vil det ta lang tid å få ferdigstilt et slikt system.  Når da Travius dukket opp så var det naturlig for oss å innlede et samarbeid med dem for å kunne dekke også dette behovet.

På noen områder det likhetstrekk mellom vårt samarbeid og integrasjon med Visbook og vårt samarbeid og integrasjon med Travius.
Visbook brukes av overnattingsbedrifter av en viss størrelse. Dette er bedrifter som har behov for noe mer enn GuestMaker. Travius brukes av aktivitetsbedrifter av an viss størrelse og dette er bedrifter som har behov for noe mer enn det GuestMaker kan tilby. GuestMaker er en lavkostløsning (3,500 per år). Visbook og Travius er mellom 4 og 10 ganger så dyrt.

På andre områder er samarbeidet svært ulikt.  Med Visbook har vi utelukkende et teknisk samarbeid. Med Travius innleder vi et formelt partnerskap der vi vil selge hverandres produkter og der integrasjonen mellom systemene vil være på det aller beste nivået. Det betyr at aktivitetsbedrifter som tar i bruk Travius automatisk vil bli bookbare i dagens bookingløsning hos destinasjonen samtidig som aktivitetsbedriftene får et verktøy de har lett lenge etter.

Vi mener dette blir det beste av to verdener og at det passer godt inn i vår tankegang om å lage et system som samler destinasjonenes mange ulike tilbud under en felles paraply uten at man må tvinge alle produkteiere inn i en og samme løsning.

Stort potensial

Det er ikke én ubetydelig booking potensial som ligger i den samlede GuestMaker løsningen. Gjennom denne løsningen får produkteieren booking på egen hjemmeside, booking på destinasjonens hjemmeside og på Booknorway.
Rapporten «Bookingtjenester i reiselivet» skrevet av Svein Ølnes i Vestlandsforskning viser at 35,5 % av de som booker online booker på produkteierens egen hjemmeside og at 17,5 % booker på regionale eller nasjonale bookingtjenester. Med andre ord så er det totale potensialet over 53 % av all online booking. Men, det kommer ikke av seg selv – det må jobbes med.

Skrevet av: Michael Borge

torsdag 29. august 2013

Gjesteblogg fra Travius Norge - med fokus på aktivitetsbooking

170 aktivitetsbedrifter i Finland kan ikke ta feil, Travius er markedets beste system for booking og håndtering av aktiviteter! Hvem er størst innen opplevelses turisme? Finland. Hvilken bookingløsning bruker de? Travius. Glem alle tidligere tanker som: "våre aktiviteter/pakker er for kompleks for en bookingløsning" eller "vi har bedriftsmarkedet som segment og kan derfor ikke nyttiggjøre en bookingløsning".

Nå har Travius Norge as, tatt denne løsningen til Norge. Vi ble etablert i januar 2012, og har i løpet av kort tid fått stor oppmerksomhet rundt løsningen.  Vi har rukket å få systemet i drift hos en rekke norske aktivitetsbedrifter, og vi har bedt noen av dem om å komme med en uttalelse om systemet.

Finnmarks største reiselivsbedrift, Kirkenes Snowhotel uttaler:


"Vi har over flere år prøvd ut ulike dataløsninger for å effektivisere og systematisere vår egen bedrift.

Vi har funnet det rette system, Travius. Uten dette systemet ville vi ikke klart å håndtere den vekst vi har hatt det seneste år. Nå føler vi virkelig at vi har kontroll og kan se fremtiden lyst i møte med både produktutvikling og fokus på det i er gode til, opplevelser for våre kunder. Vi anbefaler deg som reiselivsbedrift å se nærmere på Travius som løsning".

Lyngsfjord Adventure: "vi kunne ikke betjent våre kunder og gjennomført all den aktivitet som har vært den siste sesongen UTEN en løsning som Travius". Daglig leder Hans Olav forteller:


"Travius som bookingløsning og som intern driftsløsning har bidratt til å gjøre oss mer systematiske og gitt oss langt mer kontroll enn ved bruk av andre systemer.  Systemløsningen er tilnærmet komplett for vår type virksomhet. Våre aktiviteter er mangfoldige og setter store krav til presisjon og kvalitet. Uten Travius ville vi virkelig belastet våre ressurs-personer for å oppnå samme kvalitet på leveranse overfor våre kunder"

Arctic Guide Service: "Dette kan vi så absolutt anbefale"


Daglig leders utsagn: "Vår hektiske hverdag og ikke minst de sesongpregede aktiviteter vi tilbyr krever disiplin, oversikt og effektivitet i det vi gjør. Nærmere 10.000 "Nordlys-jegere" med den logistikk som hører til dette krever et system som fungerer".

Vi kan underskrive på at dette er løst ved bruk av Travius både hva gjelder system men ikke minst også bedriftens oppfølging for å bistå oss når behovet har vært der. Opplæring ble gjennomført med utgangspunkt i vårt behov og medførte at etter opplæring så var vi "i drift"

Hva er Travius?


Travius er et bookingsystem spesielt laget for avanserte tur/pakke produksjoner som kan inneholde både egne aktiviteter og andres aktiviteter. Basert på bookinginformasjon som legges inn, lager systemet produksjonsplaner for hver dag. Produksjonsplanene er et administrativt bilde som sier noe om hvilken guide skal gjøre hva. Eller hvor mange båter, biler, guider o.l som trengs på ulike tidspunkt for å gjennomføre aktiviteten på en gitt dag. Travius har alle funksjoner en aktivitetsbedrift behøver. Fakturering, kassafunksjon for restaurant, online booking, nettverk med andre Travius brukere, kundeoppfølging m.m.

Utover dette:

  • Håndterer logistikk for avanserte eller enkle aktivitetstilbydere (Lager dagsplaner/produksjonsplaner for hver enkelt guide men også en større oversikt for administrasjonen)
  • Håndterer egen produksjon og eksterne produkter/ressurser (Tilbydere kan selge bussbilletter, hotellrom eller annet fra sitt Travius system)
  • Når bookingen er lagt inn, er fakturaen også klar som vedlegg pr epost. Samlefaktura for turoperatører genereres automatisk og er klar for utsendelse for eksempel ved månedsskifte   Utviklet for nettverksbygging i reiseliv. (En aktør kan ha aktiviteten og en annen har overnatting, aktørene kan da selge en pakke online eller «internt», og Travius fordeler info om bookingen til de ulike aktørene som utgjør pakken, provisjoner er alltid ivaretatt)
  • Integrert med alle regnskapssystem (enorm besparelse da regnskapsfører slipper bokføre manuelt, alle bilag importeres direkte inn i regnskapssystem og fordeles på riktige poster automatisk
  • Booking på sin egen nettside, booking direkte fra hotell resepsjonen og booking fra turoperatør innlogging der samlefaktura produseres månedlig.

Travius-TouchI desember 2012 lanserte vi Travius Touch - en publikumsterminal med direkte booking - som pilotprosjekt i Tromsø. Pilotprosjektet har vært en suksess, hvor nordlysturer, snøscooterturer, hundeturer, byvandring mm har vært produkter som har blitt presentert og solgt. Kunden betaler med kort direkte i terminalen ved booking og voucher skrives samtidig ut. Effektiv booking prosess uten å måtte involvere resepsjonist eller turistinformasjon, kunden velger og booker selv der han/hun er.

 I vår første vintersesong omsatte touch skjermene aktiviteter for 1,4 millioner kroner. Til neste år vil det bli langt flere skjermer og enda flere aktiviteter å velge i mellom.

Ta kontakt med info@travius.no for mer informasjon.

Skrevet av: Eirik Tannvik, Travius Norge AS

fredag 23. august 2013

Ta avstand fra «Avstander»

Avstander registreres i dag i GM Destinator og vises i ulike sammenhenger på ulike nettsider. Avstander har stor nytteverdi, men hva skal man vise avstander til? Det er selvsagt avhengig av i hvilken sammenheng avstanden brukes. I et tilfelle er kanskje nærmeste dagligvare mye mer interessant enn avstanden til sentrum eller togstasjonen. Skal man da registrere alle tenkelige avstander til og fra alle mulige punkter for å gi et fullt bilde over alle potensielle avstander? Dette høres ut som et enormt registreringsarbeid. Det er kanskje også grunnen til at det ikke er så mange avstander som er registrert i GM Destinator.

Hva med å ikke registrere en eneste avstand? Det høres jo veldig enkelt og ressurssparende ut, så la oss bare gjøre det!

Uten registrerte avstander så må avstander fremskaffes på annet vis og heldigvis har teknologien innhentet behovet på dette området. For å presentere avstander på web kan man enten gjøre enkle utregninger (luftlinje), eller benytte etablerte  kartløsninger (feks Google Maps) for å hente ut faktisk avstand i meter (langs vei) og for den saks skyld estimert tid basert på gange eller bil.
Nok en fordel er at du kan sette opp de punktene du ønsker å angi avstander til ihht ditt fokusområde på web, du er på ingen måte prisgitt tidligere registrerte avstandspunkter og du slipper å presentere avstander som kun er relevant i f.eks friluftsbrosjyren din.
Du har med andre ord et mye bedre verktøy for avstander som er fleksibelt både i forhold til ditt behov og som kan tilpasses brukerens behov også (f.eks tilby amerikanske brukere miles istedet for kilometer etc.)

Du bør allerede nå seriøst vurdere å flytte ressursbruken på avstandsregistrering over på endring av web’en din slik at du får dynamiske avstander presentert på produktene dine.
Hele bolken om avstander i GM Destinator har en kort levetid foran seg og vil ved neste veiskille forsvinne helt.

Skrevet av: Thomas Madsen

onsdag 8. mai 2013

Tilfeldig sortering i lister – Er dette tilfeldigvis bra?


Usikkerhet om hva som finnes på en gitt nettside skaper problemer for alle som forventer en viss forutsigbarhet. Problemet ligger i alle omkringliggende systemer som forholder seg til nettsidene dine. De fleste systemer som gjør dette baserer seg på lenker som referanse til sidene dine (og dermed innholdet) og når disse systemene har identifisert nytteinformasjon forventes det at lenken er en gyldig referanse til dette innholdet. For eksempel vil Google indeksere sidene dine og lagre lenken til hver side og de vil da tilby sidene dine som søkeresultat i forhold til den teksten som lå på sidene i det øyeblikket Google indekserte dem. Brukere som da gjør søk på Google og velger å klikke på lenken til en av dine sider vil da få et helt annet innhold en hva Google har «lovet» til sluttbruker, med det resultat at brukeren finner din side lite relevant i forhold til hvilke søkeord han brukte på Google.

Dersom innholdet på siden ikke er forutsigbart, men tilfeldig, så mister eksterne referanser sin verdi. Faktisk er det enda verre, referansen er direkte misvisende og senker kvaliteten på samlingen med referanser som helhet. Søkemotorer lever av å levere gode referanser og brukere er helt avhengige av disse referansene. Ved å ødelegge disse referansene ødelegger vi faktisk for oss selv direkte og indirekte. Det vil overraske meg dersom søkemotorene på sikt ikke identifiserer problemstillingen med misvisende referanser og innfører tiltak for å fjerne dem. I klartekst vil det si at sidene, om ikke hele nettstedet står i fare for å bli ekskludert fra søkemotorene.

Dersom ekskludering ikke er det umiddelbare resultat vil jeg tro at verdien av referansen allerede er nedgradert, og dette betyr lavere ranking i søkemotorene som igjen betyr færre listinger som igjen betyr færre brukere til sidene dine. Dersom du har ønsker om å sanke brukere fra søkemotorer, dersom du bruker eller vurderer å bruke ressurser på søkemotoroptimalisering bør du sørge for at dine grunnleggende funksjoner er noe sluttbrukerne av sidene dine er tjent med.

Slutt å bruke tilfeldig sortering, umiddelbart!
Tilfeldig sortering er faktisk så villedende og destruktivt for både sluttbrukere og nettstedseiere at vi vurderer å avlive dette spøkelset en gang for alle (dvs fjerne funksjonaliteten). Tilfeldig sortering ble på et tidspunkt innført for å gi «rettferdig eksponering» til alle tilbydere innenfor en destinasjon el. Målet var å sørge for at produktene som ble listet ut ikke urettferdig fremhevet noen produkter og tilsvarende begravde andre. Et annet mål var å fordele eksponeringen jevnt utover alle produktene.

Nå har det seg engang slik at turister ikke jevnt over besøker for eksempel Byåsbakken like mye som Holmenkollen. Dersom du som turist leter etter informasjon om et bestemt sted, ville du da fått tilfredstillt dine behov dersom du ble eksponert for alle produkter på en solidarisk måte og fikk nasjonale monumenter likestillt med ukens loppemarked? Nei, du ville ikke engang funnet halvparten av de store tingene som gjør nettopp denne destinasjonen til et attraktivt reisemål.

Hele tanken om likestilt eksponering og endeløse utlistinger av produkter er foreldet, det tilfredsstiller ingen behov. Dersom du ikke klarer å gi turisten det de behøver uten at de selv presiserer det stiller du allerede svakt i kampen om turistens oppmerksomhet. «OK» er ikke lenger nok til å tilfredstille brukerne og deres behov, vi har som sluttbrukere blitt vant med raske elegante løsninger og hurtig utvikling innen alt som har med teknologi å gjøre.

Tilfeldig sortering er et spøkelse fra en svunnen tid som i dagens teknologiske bilde kun kan skape problemer! For en hensiktsmessig sortering som i tillegg effektiviserer jobben din bør du sortere basert på informasjonskvalitet.

fredag 26. april 2013

Gjør dere klar til sommeren, del 2: Verktøy for turistinformasjonen; Portier på 12 språk og TI app for bookingHar du en «PORTIER» som behersker 12 språk tilgjengelig på din destinasjon?

Turistsesongen er snart over oss og turistene henvender seg til oss på jakt etter informasjon! I gamle dager fikk tilreisende mye informasjon av hotellets Portier. Han var den som husket navnet på gjestene, hva de likte, og hvilket rom de foretrakk.
En annen ting en Portier var god på var å vite hva som skjedde utenfor hotellets fire vegger. Hvilke attraksjoner man burde se, hvilke aktiviteter man bare måtte prøve, hvor man fikk den gode maten og mye annet.

I dag kan man finne turistinformasjon overalt; på web, i mobile apper og på infoskjermer. Men mange kontakter fremdeles turistkontoret, både via besøk, mail og på telefon. I tillegg ser vi at tilbyderne selv også ofte opptrer som «turistinformatører» for sine gjester.  

Når en turist kommer inn på turistkontoret er det flere grunner til det, og etter en samtale med en av våre kunder kom dette opp som noen av grunnene:
- Turistene selv sier de ikke alltid finner all info de trenger på web, og i mange tilfeller spør de også, hvorfor finner jeg ikke all info på web?
- Ved produkter som turer og sightseeinger så er det ofte at de ønsker å snakke med et menneske, da infoen som ligger på web eller i andre digitale medier ikke er detaljert nok.
- Turister som vil kjøpe turer og ikke vil legge inn kredittkortet sitt på web (i hovedsak amerikanere).
- Mange websider er ikke printervennlige, og en del ønsker å få informasjonen i et papirformat de kan ta med seg, eksempelvis en brosjyre.
- Men turisten har i mange tilfeller veldig individuelle behov/ønsker for hva de vil oppleve, og en brosjyre vil i ofte ikke tilfredsstille alle behov vedrørende info og språk.

Alle våre GM Destinator kunder har også tilgang til  GM Portier. Via GM Portier får de tilgang til turistinformasjon på 12 språk fra alle destinasjoner som bruker GM Destinator i Norge, Sverige og Danmark, totalt 260 stk. Med turistinformasjon mener vi her overnattingssteder, restauranter, attraksjoner, arrangement, aktiviteter og mye annen info.

Informasjonen i  GM Portier søkes enkelt opp via geografisk område, fritekst eller kategorier. Om man f. eks får spørsmål om hoteller med badekar så er det ikke nødvendig å lete gjennom alle hotellene for å se om de har badekar; søk kategori hotell + fritekst badekar så kommer kun de hotellene opp som har badekar.
Om turisten ønsker annen type info i tillegg, så kan man legge til produktene i handlekurv, og søke opp neste produkt. Etter man har fått søkt frem det turisten er på jakt etter og har lagt det i handlekurven, har man mulighet til enten å skrive ut en rapport («minibrosjyre») med detaljert info inkludert bilder eller om turisten ønsker å få tilsendt rapporten på mail så kan man gjøre det. Ikke alle turister snakker eller leser godt engelsk, så i Portier kan man velge å kjøre ut rapportene på det språket turisten selv snakker. All info er oversatt til 12 språk.

Informasjon om et enkelt produkt, for eksempel an aktivitet, kan i tillegg åpnes som en presentasjon inkludert kart og bilder og enten skrives ut eller sendes på mail i pdf format til turisten.Arrangementsrapporter.
Både i Turistinformasjonen og ute hos tilbydere, så har turisten ofte et behov for en oversikt over dagens arrangementer, eller for en bestemt periode. Dette kan enkelt søkes frem, skrives ut eller sendes på mail.  Mange turistinformasjoner lager også en daglig Arrangementsrapport fra Portier som de legger på disken så folk kan ta med seg.


Ekstra Portier lisenser.
Som tidligere nevnt er det ikke bare turistinformasjonene som har behov for tilgang til slik informasjon. Også tilbydere og reisebyråer har stor glede av å kunne tilby dette. Dersom deres tilbydere ønsker dette, ta kontakt med oss for mer informasjon eller tilbud på ekstra lisenser til GM Portier. Innspill på endringer, forbedringer og andre ting mottas med takk!

Les også vår blogg fra sommeren 2012 om TI app - bookingverktøy skreddersydd for bruk i turistinformasjonen!

Skrevet av: Trine Avnung

fredag 19. april 2013

Gjør dere klar til sommeren, del 1: Ha god responstid og unngå nedetid på web!

Sommersesongen nærmer seg med stormskritt og vi ønsker at våre kunder er så forberedt som overhode mulig. Vi publiserer derfor 2 blogger med «sommertema», og håper med dette å bidra til at sommersesongen blir en suksess for din destinasjon.

Det kan være flere årsaker til treg responstid og nedetid for en web. Felles for de fleste av disse er at de er uforutsigbare og det alltid tar litt tid å finne hva som er årsaken. Nedetid på en web er alltid ubeleilig, men ekstra ubeleilig i høysesongen! Og, vi ønsker vel alle at webben vår skal ha gode responstider?

Vårt API, tellUs Search, (verktøy for å hente ut data fra GM Destinator basen til web eller andre applikasjoner) har innebygget funksjonalitet for å hindre at sluttbruker på web blir påvirket av en eventuell nedetid hos tellUs. Denne funksjonaliteten kalles «cache», og er en mellomlagring av informasjon. Mellomlagringen skjer lokalt i selve web’en. Det vil si at dersom tellUs sine servere har treg responstid eller er nede pga strømbrudd, linjebrudd e.l, vil sluttbruker (turisten) ikke merke dette da web’en vil fungere som normalt. I tillegg gir web’er med korrekt implementasjon av cache bedre responstid enn en web uten cache.

For at cachingen skal fungere må webleverandøren deres ha satt opp denne korrekt. Vi har informert om cache over lengre tid, for eksempel i en blogg for nesten 3 år siden, samt gjennom en rekke mailer og samtaler om dette tema. Web’er som er satt opp med feil i eller uten cache genererer mye mer trafikk på våre servere enn web’er med korrekt cache. Dette fører til økt trykk på serverne våre, som igjen fører til økte kostnader for tellUs.

Ettersom disse økte kostnadene er helt unødvendige, og beror på mangelfull implementering av tellUs Search på destinasjonsweb, ser vi oss nå nødt til å viderebelaste disse kostnadene til de som faktisk forårsaker den økte trafikken. Hver og en av de destinasjonene det gjelder vil få spesifikk beskjed av oss og en frist for å rette det opp.

Vår neste sommerblogg vil fortelle om våre flotte verktøy for bruk i turistinformasjonen.

Skrevet av: Randi Ranset

tirsdag 2. april 2013

Gjesteblogg fra WIP - samarbeidspartner på mobilapp


Många destinationer har tagit sig ut i den mobila kanalen för att möta sina besökare. En APP för smartphones är den självklara arenan för besökare att söka information om en destination. 


Många destinationer väljer mellan en APP och responsive webb. Det man bör tänka på är att en APP använder mindre datamängd när den väl är nedladdad vilket gör att den fungerar snabbare och har enklare navigering. En stor fördel för Utländska turister och dem som har abonnemang utan flat-rate är att tjänsten går att använda i offline-läge. Detta betyder att lla kan få tillgång till informationen i APPen utan att behöva vara uppkopplade mot operatörsnäteverket och sparar därigenom många kronor i dyra operatörsavgifter dvs roamingavgifter.

Marknadsplatserna AppStore och Google Play är självklara kanalen för en stark marknadsföring av sin destination.

Sex destinationer med tellUs bakomliggande system har valt en APP från WIP. Däribland Visit Oslo. APPen är kopplad direkt in mot tellUs informationshanteringssystem, GM Destinator. När Visit Oslo såg WIPs app-lösning 2011 så tyckte de att den var enkel att arbeta med då de inte behövde förändra sitt arbetssätt och valde en APPutvecklad av WIP.

Nu är det Er tur!
Det enda en destination behöver göra är att skicka in sin grafiska profil samt ett antal bilder på sin stad. Fyra veckor senare har man en APP tillgänglig på App Store och Google Play -direkt kopplad till tellUs. Erbjudandet är unikt!

Aldrig tidigare har det varit så enkelt att nå ut till besökare via den mobila kanalen.
Er destination i fickan på fyra veckor.
WIPs app-erbjudande för destinationer
                -App för iPhone, iPad och Android
                -Koppling till tellus GM Destinator
                -Koppling till Skiinfo
                -Koppling till YR - väder
                -Koppling till Facebook -share check in
                -Tre språk
                -Månatlig statistik över användare
  


Varför vänta? Bli mobil nu!

Skrevet av: Therése Ceedigh, WIPonsdag 20. mars 2013

Sorter produktene basert på markedsføringsverdi!


Det er naturlig at produkter som har høy markedsføringsverdi og lang levetid får mye oppmerksomhet i registreringsprosessen. Disse produktene vil vedlikeholdes ofte og konstant overvåkes og forbedres. Disse produktene representerer hovedargumentene for en turist å besøke destinasjonen. Det er da også naturlig at disse produktene blir godt eksponert på nettsidene.

Produkter i tellUs basen blir maskinelt sjekket og det regnes ut en verdi som representerer kvaliteten på informasjonen. Dette er riktignok ikke kunstig intelligens så vi får i praksis kun forholdt oss til mengde og mangfold av informasjonen, ikke selve forfatteregenskapene til tekstforfatteren. Verdien regnes ut basert på poengskala på hvert element i GM Destinator, noen elementer er viktigere enn andre og gir dermed høyere uttelling. Feks så er navn, tekst og bilde viktige, men også en del grunnleggende faktaelementer er vesentlige, som adresse og kartkoordinater. Alle detaljene i utregningen er for mye å gå inn på her, men det er hverken hemmelig eller viktig for forståelsen. Det som er viktig er at denne verdien er det mulig å benytte som sorteringskriterie for utlistingen av produkter.

Ved å sortere basert på informasjonskvalitet vil man automatisk fremheve de produktene som destinasjonen allerede har bestemt at er de viktigste. På denne måten slipper man å forholde seg til hva som er viktig to ganger, nettsidene «reflekterer» virkeligheten direkte. Dette faller rett inn under tellUs-mantraen om å gjøre jobben kun èn gang, men å høste verdien av arbeidet så ofte og så bredt som mulig.

Dette er også en veldig god sortering i forhold til tilbyderne og destinasjonens forhold til disse. Kvalitet er det som teller, alle kan få bedre eksponering ved å levere bedre og mer informasjon til destinasjonen.

Sortering basert på kvalitet er den perfekte kombinasjonen hvor resultatet (nettstedet) både tilfredsstiller behovet (gir brukeren viktige produkter og spisset informasjon) og samtidig fremprovoserer bidrag til å heve kvaliteten og et større fokus på de viktigste produktene. Dette er et lite, men ufarlig steg i retning av å få større informasjonsbidrag fra tilbyderen selv.

Denne sorteringen er så formålsrettet at vi vurderer å sette den som standard sortering i stedet for dagens alfabetiske sortering (følg med i release notes fremover).
NB! Dette vil ikke endre sorteringene som er satt spesifikt på dine nettsider, dette vil kun påvirke de steder hvor ingen sortering er spesifisert overhodet.

tirsdag 5. mars 2013

tellUs leverer ett av sine beste økonomiske resultater!


Etter et par utfordrende år har tellUs klart å «snu skuta» og leverte for 2012 et av de beste resultatene i selskapets historie. 

Det er mange i tellUs som har stått på tidlig og sent for å få dette til. Som daglig leder føler jeg meg svært privilegert som får jobbe med så mange motiverte, flinke og resultatorienterte medarbeidere.

Det er ingen hemmelighet at vi har hatt utfordringer med GuestMaker Booking. Et av de største problemene var at det var solgt inn løsninger man ikke hadde dekning for. Å love mer enn man kan levere er sjeldent veien til suksess.  Derfor har vi de siste to årene arbeidet svært hardt for å forbedre systemet til det nivået det er i dag.  Listen over forbedringer bare i 2012 er lang, noe status rapport for booking i 2012 som ble sendt ut på mail i desember viser.

Når det gjelder booking er vi inne i en brytningsfase der flere destinasjonsselskaper har prøvd og feilet med booking. Noen har tatt dette til følge og har forlatt tanken om å drive med booking. Andre har fått gode resultater og viser nå en svært positiv trend både på antall bookinger og i omsetning.  Dette ser vi på den totale omsetningen gjennom systemet.  2012 var et rekordår.  Så langt i år har volumet fortsatt å stige og totalomsetningen hittil i år ligger 12,5%  over fjoråret – dette til tross for at vi har mistet noen kunder. Det betyr at hver kunde i år omsetter for langt mer enn i fjor.

Våre planer fremover er svært spennende og det er aktivitetsbooking som vil stå i fokus.  Vi kommer til å jobbe tett med våre kunder for å gjøre bookingsystemet enda bedre på dette området. Samtidig må vi erkjenne det faktum at å operere tre ulike systemer (booking, destinator og content management system) kanskje ikke er den plattformen som gir de beste resultatene for våre kunder. Denne problemstillingen vil vi ha fokus på i 2013 og vil i løpet av året presentere svært innholdsrike løsninger som ivaretar denne problemstillingen. Les for øvrig mitt blogginnlegg fra september i fjor som beskriver noen av utfordringene og hinter om mulige løsninger. 

Vi ser derfor svært lyst på fremtiden og kommer til å jobbe minst like hardt som vi har gjort til nå.  Forskjellen er at vi nå jobber i medvind og ikke i en tilsynelatende endeløs motbakke. Det å ha klart å snu skuta gir alle i tellUs masse energi og pågangsmot til å gå løs på neste kapittel i tellUs sin lange historie.  Den tror jeg blir svært begivenhetsrik og positiv.
Dette er først og fremst en hyllest til mine medarbeidere, men representerer også en stor takk til alle våre kunder som lojalt har stått oss bi i oppturer så vel som nedturer. Nå peker alle piler oppover og jeg ser med stor glede frem til resten av 2013 og fremover.

Tusen takk

Michael Borge
Daglig leder


Skrevet av: Michael Borge