mandag 25. februar 2013

Faglig påfyll på Interaction13

Jeg hadde gleden av å delta på Interaction13 i Canada, som er en stor konferanse om, som navnet tilsier, interaksjon. Konferansen gikk over 4 dager og det var et tettpakket program med flere interessante presentasjoner om ulike temaer.

For de av dere som ikke vet hvem jeg er, så jobber jeg som utvikler i tellUs.

Mikrointeraksjoner - De små detaljene

En av høydepunktene fra konferansen var Dan Saffer sin presentasjon om “mikrointeraksjoner”.

Trenden har blitt å tenke stort og å løse enorme problemer i et stort jafs. Men ved å jobbe i en så stor skala, blir små, men viktige detaljer i et design ofte borte, de små detaljene som gleder en bruker når vedkommende bruker appen, nettsiden eller systemet.

Mikrointeraksjoner er de små øyeblikkene i et produkt som ofte blir oversett i utvikling/designprosessen, for eksempel innloggingsprosessen, det å gi en rating, å kommentere på for eksempel et innlegg, det å gjennomføre et søk og det å fylle ut betalingsinformasjon i en bestillingsprosess.

Dette er små funksjonaliteter i en større løsning, som ofte blir oversett, men som er like viktige for en brukers tilfredshet med en løsning, som “det store bildet”.

Dan Saffer sa det godt med “en dårlig mikrointeraksjon er som en stein i skoen”, noe som konstant små-irriterer deg, men som ikke nødvendigvis får deg til å gi opp et produkt, men som kan hindre deg i å elske produktet.

Et eksempel på en mikrointeraksjon i tellUs verdenen kan være for eksempel i GM Booking at når en turist gjør et søk som er alt for snevert og ikke genererer noen treff, kunne systemet ha automatisk utvidet søket for å forhåpentligvis gi treff. “Søket ditt ga ingen treff så vi har utvidet søket for deg i håp om å få flere treff”.

Et godt råd som ble gitt av Dan Saffer, har man et trangt budsjett og/eller dårlig tid, var å fokusere på de mikrointeraksjonene folk snubler over mest, for eksempel innlogging, søk og andre ofte brukte funksjoner, og gjøre disse bedre.

Hva synes du om mikrointeraksjonene i våre løsninger? Har du “en stein i skoen”?

Sosiale opplevelser

“Jeg har lært at folk vil glemme hva du sier, de vil glemme hva du har gjort, men folk vil aldri glemme hvordan du fikk dem til å føle”
Maya Angelou

I Paul Adams’s presentasjon om hvordan designe for sosiale opplevelser snakket han om hvordan trenden om at nettet blir bygget opp på nytt rundt mennesker og det sosiale samspillet mellom mennesker, og at dette kommer til å drastisk endre måten man gjør markedsføring på.

“Mennesker er sosiale dyr, og en forståelse av sosial atferd på nett vil snart være påkrevet kunnskap for nesten alle som driver business på nett.”
Paul Adams

Han nevnte at det er viktig å ha enkle måter for folk å samhandle på, for eksempel Facebook sin “Liker” knapp, eller kommentarskjemaet på Facebook. Dette er enkle og lette måter å skape sosialt samhold på nettsider.

Paul Adams anbefalte å bruke ord og ting som folk snakker om i det virkelige liv. For eksempel gjorde Lay’s (et amerikansk selskap) suksess med forskjellige smaker av potetgull som folk selv hadde valgt ut og som man kunne stemme på. De hadde en knapp på promoteringssiden for kampanjen med teksten “jeg ville spist det” (i kampanjen, “I’d eat that”). Dette var enkelt, og ord folk ville brukt i daglig tale. “Du ville spist det? Ekkelt!” (i kampanjen, “You’d eat that? That’s gross!”).

Du kan i GM Destinator legge til dine sosiale medier kontoer under Eksterne Systemer på produkt/bedrift.

Instagram er veldig populært, og vi ser flere destinasjoner som er aktive på Instagram og ber brukerne sine tagge Instagram bildene de legger ut med spesielle nøkkelord, og destinasjonen viser disse bildene på webben og noen destinasjoner viser de også frem på Facebook. På denne måten kan en i større grad skape brukergenerert innhold, og koble mennesker sammen.

Minimum levedyktig produkt, ikke maksimalt omfangsrike produkt

Fra en leverandørs perspektiv, ble det presentert at det var viktig å lage et produkt så lite så mulig, akkurat nok til å teste interessen i markedet, og så bygge på produktet, og lansere ny eller forbedret funksjonalitet oftere, enn å bygge et produkt med enormt mange funksjonaliteter og muligheter, før man vet om det vil slå an.

“Drøm om en bryllupskake, begynn med muffins”
- Alexa Andrzejewski

Det er fort gjort i starten av et prosjekt å bli oppslukt av ideen, og ville lage mest mulig funksjonalitet, men det er viktigere å teste en idé ute i markedet så fort som mulig, og gjøre endringer ofte, enn å bruke masse tid på research og skrive tusenvis av linjer med kode før man i det hele tatt vet om denne funksjonaliteten/dette produktet vil få noen/nok interesse i markedet man prøver å lansere i.

Når vi er inne på muffins og kaker, kan vi dra analogien til for eksempel kjøp av en webløsning. Du kan ikke kjøpe en fullverdig webløsning (kaken), og håpe på det beste (at den fungerer og tilfredstiller sluttbrukerne sitt behov). Dette tilsier at du bør begynne med en løsning (en muffins) som du bygger på kontinuerlig (til en kake).

En web blir aldri ferdig fordi teknologien endrer seg, brukerne dine endrer seg, og markedet endrer seg. Man må lansere en muffins, og bygge på nettstedet (til en kake) basert på analyse i etterkant av hver lansering, og se hvordan nettstedet fungerer i henhold til det bildet du kan danne ut i fra analysen.

“Bygg et halvt produkt, ikke et middelmådig produkt”
- Jason Fried, 37Signals

Det ble også nevnt at det var viktig å tenke på neste store release samtidig som man lanserer produktet/funksjonaliteten og å alltid tenkte to steg foran. Det nytter ikke som leverandør å hvile på laurbladene, og leke catch-up. Man må være oppegående, og følge med på markedet og trender, og planlegge neste steg, så man ikke ender opp med å bli slepende etter.

Design for opplevelser og det sosiale

For å summere høydepunktene i konferansen, var det gjennomgående temaet å designe for opplevelser og det sosiale samspillet mellom mennesker, og at man må tenke på de små detaljene også, og ikke bare det store bildet. Og at det var viktig å lansere et produkt tidlig for å se interessen for det i markedet, og så lansere endringer og ny funksjonalitet hyppigere.

fredag 15. februar 2013

Kvalitet på informasjon – kanalvalidering relansert!


Fredag 15. februar tar våre to første «pilot kunder» i bruk oppgradert kanalvalidering på egne kanaler.
Pilotene, Lindesnesregionen og Hallingdal Reiseliv, ønsker å heve produktkvaliteten i sine respektive databaser og web’er, og har hver for seg satt opp de valideringskravene som er viktig for deres destinasjon/region. Valideringskravene pilotene har satt opp avviker noe men ikke mye fra de kravene som i fjor høst ble brukt for å teste kvaliteten på kanalen Visit Norway.
Les mer om dette i vår tidligere blogg «Kvalitet påinformasjon – status høsten 2012»

Kanalvalideringen funker på følgende måte:
Kanaleier (f.eks en destinasjon eller en region) setter opp krav til hvilke elementer produktinformasjon i GM Destinator minimum skal inneholde. Kravene kan for eksempel være:
·         Produktnavn på norsk og engelsk
·         Tekst på norsk og engelsk
·         Kartkoordinater
·         Minst ETT bilde på minimum 800px

Deretter gjøres det en teknisk jobb hos tellUs IT AS hvor vi kobler opp de valgte kravene til aktuelle distribusjonskanal.

Valideringsprosessen i GM Destinator vil tre i kraft i ulike situasjoner:
·         Når man oppretter et nytt produkt og prøver å publisere det til en validert kanal uten at produktet inneholder alle elementene kanaleier har bestemt
·         Når brukere åpner ett produkt som er distribuert til en validert kanal og produktet ikke lenger tilfredsstiller de kravene kanaleieren har satt
·         Når man redigerer på et produkt og fjerner ett av elementene kanaleier har bestemt skal være et obligatorisk element.
Det første som skjer når valideringen trer i kraft er at GM Destinator brukeren får en advarsel:
Når brukeren prøver å aktivere kanalen på nytt, blir hun/han ledet til en «Mangellapp» som forteller brukeren hvilke elementer som mangler på produktet for at man skal kunne publisere det til kanalen.
Samtidig åpner alle korresponderende dialoger i GM Destinator seg, sånn at man enkelt kan gå inn å oppgradere informasjonen der det mangler.
  Når alle manglene på produktet er rettet opp, får man igjen mulighet til å publisere produktet til kanalen som har validering.

Vi håper og tror at dette er et verktøy som kan hjelpe alle våre kunder til å sakte men sikkert bygge opp kvaliteten på produktene i basene sine. Ta kontakt med din kundekontakt i tellUs IT AS for mer informasjon.