fredag 15. februar 2013

Kvalitet på informasjon – kanalvalidering relansert!


Fredag 15. februar tar våre to første «pilot kunder» i bruk oppgradert kanalvalidering på egne kanaler.
Pilotene, Lindesnesregionen og Hallingdal Reiseliv, ønsker å heve produktkvaliteten i sine respektive databaser og web’er, og har hver for seg satt opp de valideringskravene som er viktig for deres destinasjon/region. Valideringskravene pilotene har satt opp avviker noe men ikke mye fra de kravene som i fjor høst ble brukt for å teste kvaliteten på kanalen Visit Norway.
Les mer om dette i vår tidligere blogg «Kvalitet påinformasjon – status høsten 2012»

Kanalvalideringen funker på følgende måte:
Kanaleier (f.eks en destinasjon eller en region) setter opp krav til hvilke elementer produktinformasjon i GM Destinator minimum skal inneholde. Kravene kan for eksempel være:
·         Produktnavn på norsk og engelsk
·         Tekst på norsk og engelsk
·         Kartkoordinater
·         Minst ETT bilde på minimum 800px

Deretter gjøres det en teknisk jobb hos tellUs IT AS hvor vi kobler opp de valgte kravene til aktuelle distribusjonskanal.

Valideringsprosessen i GM Destinator vil tre i kraft i ulike situasjoner:
·         Når man oppretter et nytt produkt og prøver å publisere det til en validert kanal uten at produktet inneholder alle elementene kanaleier har bestemt
·         Når brukere åpner ett produkt som er distribuert til en validert kanal og produktet ikke lenger tilfredsstiller de kravene kanaleieren har satt
·         Når man redigerer på et produkt og fjerner ett av elementene kanaleier har bestemt skal være et obligatorisk element.
Det første som skjer når valideringen trer i kraft er at GM Destinator brukeren får en advarsel:
Når brukeren prøver å aktivere kanalen på nytt, blir hun/han ledet til en «Mangellapp» som forteller brukeren hvilke elementer som mangler på produktet for at man skal kunne publisere det til kanalen.
Samtidig åpner alle korresponderende dialoger i GM Destinator seg, sånn at man enkelt kan gå inn å oppgradere informasjonen der det mangler.
  Når alle manglene på produktet er rettet opp, får man igjen mulighet til å publisere produktet til kanalen som har validering.

Vi håper og tror at dette er et verktøy som kan hjelpe alle våre kunder til å sakte men sikkert bygge opp kvaliteten på produktene i basene sine. Ta kontakt med din kundekontakt i tellUs IT AS for mer informasjon.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for at du kommenterer tellUs sin blogg. Vennligst skriv inn ditt fulle navn.