onsdag 20. mars 2013

Sorter produktene basert på markedsføringsverdi!


Det er naturlig at produkter som har høy markedsføringsverdi og lang levetid får mye oppmerksomhet i registreringsprosessen. Disse produktene vil vedlikeholdes ofte og konstant overvåkes og forbedres. Disse produktene representerer hovedargumentene for en turist å besøke destinasjonen. Det er da også naturlig at disse produktene blir godt eksponert på nettsidene.

Produkter i tellUs basen blir maskinelt sjekket og det regnes ut en verdi som representerer kvaliteten på informasjonen. Dette er riktignok ikke kunstig intelligens så vi får i praksis kun forholdt oss til mengde og mangfold av informasjonen, ikke selve forfatteregenskapene til tekstforfatteren. Verdien regnes ut basert på poengskala på hvert element i GM Destinator, noen elementer er viktigere enn andre og gir dermed høyere uttelling. Feks så er navn, tekst og bilde viktige, men også en del grunnleggende faktaelementer er vesentlige, som adresse og kartkoordinater. Alle detaljene i utregningen er for mye å gå inn på her, men det er hverken hemmelig eller viktig for forståelsen. Det som er viktig er at denne verdien er det mulig å benytte som sorteringskriterie for utlistingen av produkter.

Ved å sortere basert på informasjonskvalitet vil man automatisk fremheve de produktene som destinasjonen allerede har bestemt at er de viktigste. På denne måten slipper man å forholde seg til hva som er viktig to ganger, nettsidene «reflekterer» virkeligheten direkte. Dette faller rett inn under tellUs-mantraen om å gjøre jobben kun èn gang, men å høste verdien av arbeidet så ofte og så bredt som mulig.

Dette er også en veldig god sortering i forhold til tilbyderne og destinasjonens forhold til disse. Kvalitet er det som teller, alle kan få bedre eksponering ved å levere bedre og mer informasjon til destinasjonen.

Sortering basert på kvalitet er den perfekte kombinasjonen hvor resultatet (nettstedet) både tilfredsstiller behovet (gir brukeren viktige produkter og spisset informasjon) og samtidig fremprovoserer bidrag til å heve kvaliteten og et større fokus på de viktigste produktene. Dette er et lite, men ufarlig steg i retning av å få større informasjonsbidrag fra tilbyderen selv.

Denne sorteringen er så formålsrettet at vi vurderer å sette den som standard sortering i stedet for dagens alfabetiske sortering (følg med i release notes fremover).
NB! Dette vil ikke endre sorteringene som er satt spesifikt på dine nettsider, dette vil kun påvirke de steder hvor ingen sortering er spesifisert overhodet.

tirsdag 5. mars 2013

tellUs leverer ett av sine beste økonomiske resultater!


Etter et par utfordrende år har tellUs klart å «snu skuta» og leverte for 2012 et av de beste resultatene i selskapets historie. 

Det er mange i tellUs som har stått på tidlig og sent for å få dette til. Som daglig leder føler jeg meg svært privilegert som får jobbe med så mange motiverte, flinke og resultatorienterte medarbeidere.

Det er ingen hemmelighet at vi har hatt utfordringer med GuestMaker Booking. Et av de største problemene var at det var solgt inn løsninger man ikke hadde dekning for. Å love mer enn man kan levere er sjeldent veien til suksess.  Derfor har vi de siste to årene arbeidet svært hardt for å forbedre systemet til det nivået det er i dag.  Listen over forbedringer bare i 2012 er lang, noe status rapport for booking i 2012 som ble sendt ut på mail i desember viser.

Når det gjelder booking er vi inne i en brytningsfase der flere destinasjonsselskaper har prøvd og feilet med booking. Noen har tatt dette til følge og har forlatt tanken om å drive med booking. Andre har fått gode resultater og viser nå en svært positiv trend både på antall bookinger og i omsetning.  Dette ser vi på den totale omsetningen gjennom systemet.  2012 var et rekordår.  Så langt i år har volumet fortsatt å stige og totalomsetningen hittil i år ligger 12,5%  over fjoråret – dette til tross for at vi har mistet noen kunder. Det betyr at hver kunde i år omsetter for langt mer enn i fjor.

Våre planer fremover er svært spennende og det er aktivitetsbooking som vil stå i fokus.  Vi kommer til å jobbe tett med våre kunder for å gjøre bookingsystemet enda bedre på dette området. Samtidig må vi erkjenne det faktum at å operere tre ulike systemer (booking, destinator og content management system) kanskje ikke er den plattformen som gir de beste resultatene for våre kunder. Denne problemstillingen vil vi ha fokus på i 2013 og vil i løpet av året presentere svært innholdsrike løsninger som ivaretar denne problemstillingen. Les for øvrig mitt blogginnlegg fra september i fjor som beskriver noen av utfordringene og hinter om mulige løsninger. 

Vi ser derfor svært lyst på fremtiden og kommer til å jobbe minst like hardt som vi har gjort til nå.  Forskjellen er at vi nå jobber i medvind og ikke i en tilsynelatende endeløs motbakke. Det å ha klart å snu skuta gir alle i tellUs masse energi og pågangsmot til å gå løs på neste kapittel i tellUs sin lange historie.  Den tror jeg blir svært begivenhetsrik og positiv.
Dette er først og fremst en hyllest til mine medarbeidere, men representerer også en stor takk til alle våre kunder som lojalt har stått oss bi i oppturer så vel som nedturer. Nå peker alle piler oppover og jeg ser med stor glede frem til resten av 2013 og fremover.

Tusen takk

Michael Borge
Daglig leder


Skrevet av: Michael Borge