fredag 6. september 2013

Fantastiske tall for GM Booking


Den gjennomsnittlige økningen blant de destinasjonene som fortsatt arbeider aktivt med GM Booking har så langt i år vært på hele 15 %.

En av våre kunder har hatt en økning på nesten 90% riktig nok fra et utgangspunkt på ca. 4,5 millioner. Men likevel utrolig bra.

Et annet meget godt resultat er en økning på 42 % og det fra et nivå på over 10 millioner kroner!


Men det er ikke å stikke under en stol at noen også har hatt en nedgang. De fleste av disse fra et svært beskjedent nivå.

Disse tallene viser med all tydelighet at det nytter, men inntektene kommer ikke av seg selv. Det må jobbes med. Man må jobbe med produkteierne for å få dem til å legge inn god informasjon og passe på at de har både priser og kapasitet fremover i tid. Man må også selvfølgelig jobbe med markedsføring og salg.

Det er helt tydelig at det er noen som får det til og noen som har et stykke å gå. Vi kommer gjerne med tips på hva som kan gjøres bedre og kanskje vi sammen kan finne en vei som vil kunne øke omsetningen gjennom systemet. For GuestMaker booking er bare et system – det i seg selv genererer ikke automatisk flere bookinger like lite som å installere Word automatisk vil skrive brev for deg.

For oss i tellUs er det godt å se at mange er på rett vei og at stadig flere blir fornøyd med systemet. Vi har i 2013 jobbet aktivt for å forenkle det administrative grensesnittet i GuestMaker Booking, og håper forbedringene kan være med på å øke antall bookinger ytterligere.

Forenklingen av admin som vi nå jobber med vil fortsette ut 2013 og vil resultere i et nytt og enklere grensesnitt. Re-designprosjektet er en del  i prosessen der målet til slutt også er å kunne håndtere aktiviteter på en bedre måte. Aktivitetsbooking har vært i fokus hos oss under 2013, vi har derfor tatt andre grep for å få  flere aktiviter bookbare online . Se Michaels blogg og Eiriks gjesteblogg om aktivitetsbooking via Travius (har du spørsmål om dette så kontakt Tomas).

Med dette ønsker vi alle våre kunder en vel overstått sommer og håper på fortsatt god økning i bookingtallene i tiden som kommer.

Skrevet av: Anita Melzer og Tomas Segerlund

onsdag 4. september 2013

Travius – venn eller fiende?

Som noen av dere kanskje la merke til lot vi Travius skrive en gjesteblogg her hos oss for noen dager siden.  Vi har fått flere spørsmål om hvorfor.

Det korte svaret er at Travius har et meget godt produksjonsverktøy og bookingsystem for aktivitetsbedrifter av en viss størrelse. Et slikt verktøy har vært mangelvare i det norske markedet og vi ønsker å bidra til at dette systemet kommer ut i markedet.

Mange behov = flere løsninger

Vårt formål er å levere optimale løsninger for Destinasjonsselskaper. Vi har for lenge siden innsett at vi ikke klarer å møte kravene til alle typer tilbydere i en destinasjon. F.eks. så har vi ingen ambisjoner om å lage et PMS (Property Management System) for større hoteller. Her finnes det en rekke gode verktøy slik som Opera, Protel, Fidelio, m.fl. For de mellomstore overnattingsstedene og campingplasser så finnes bl.a. Visbook. Alle overnattingssteder som ikke har råd til eller har behov for et så avansert system men likevel ønsker et lite PMS så har GuestMaker løsningen.

For destinasjonsselskapene lager vi en paraply-løsning som via integrasjoner henter pris og kapasitet fra de store kjedene samt Easynet og Visbook kunder og som samtidig viser pris og kapasitet fra de som bruker GuestMaker. På denne måten får vi samlet alle overnattingsstedene i destinasjonen.

Vi tenker på samme måte når det gjelder aktiviteter. Det har lenge vært behov for et system som kan håndtere mer avanserte aktiviteter, et slags PMS for aktivitetstilbydere. Med de ressursene som er tilgjengelig hos GuestMaker så vil det ta lang tid å få ferdigstilt et slikt system.  Når da Travius dukket opp så var det naturlig for oss å innlede et samarbeid med dem for å kunne dekke også dette behovet.

På noen områder det likhetstrekk mellom vårt samarbeid og integrasjon med Visbook og vårt samarbeid og integrasjon med Travius.
Visbook brukes av overnattingsbedrifter av en viss størrelse. Dette er bedrifter som har behov for noe mer enn GuestMaker. Travius brukes av aktivitetsbedrifter av an viss størrelse og dette er bedrifter som har behov for noe mer enn det GuestMaker kan tilby. GuestMaker er en lavkostløsning (3,500 per år). Visbook og Travius er mellom 4 og 10 ganger så dyrt.

På andre områder er samarbeidet svært ulikt.  Med Visbook har vi utelukkende et teknisk samarbeid. Med Travius innleder vi et formelt partnerskap der vi vil selge hverandres produkter og der integrasjonen mellom systemene vil være på det aller beste nivået. Det betyr at aktivitetsbedrifter som tar i bruk Travius automatisk vil bli bookbare i dagens bookingløsning hos destinasjonen samtidig som aktivitetsbedriftene får et verktøy de har lett lenge etter.

Vi mener dette blir det beste av to verdener og at det passer godt inn i vår tankegang om å lage et system som samler destinasjonenes mange ulike tilbud under en felles paraply uten at man må tvinge alle produkteiere inn i en og samme løsning.

Stort potensial

Det er ikke én ubetydelig booking potensial som ligger i den samlede GuestMaker løsningen. Gjennom denne løsningen får produkteieren booking på egen hjemmeside, booking på destinasjonens hjemmeside og på Booknorway.
Rapporten «Bookingtjenester i reiselivet» skrevet av Svein Ølnes i Vestlandsforskning viser at 35,5 % av de som booker online booker på produkteierens egen hjemmeside og at 17,5 % booker på regionale eller nasjonale bookingtjenester. Med andre ord så er det totale potensialet over 53 % av all online booking. Men, det kommer ikke av seg selv – det må jobbes med.

Skrevet av: Michael Borge