fredag 23. september 2016

Destinasjoner og booking – en tapt sak eller..

Booking på destinasjonenes websider skulle for noen år tilbake være den store redningen. Mange investerte store summer og ressurser for å få til booking. Flere store prosjekter ble lansert herunder BookNorway. Så kom bl.a. booking.com, expedia.com og hotels.com (såkalte OTA'er). I løpet av kort tid hadde disse overtatt mye av markedet for booking av overnatting. Mange destinasjoner har innsett at det ikke er enkelt å drive med booking gjennom egne systemer uten svært stor innsats og ressursbruk.

Hva ønsker kunden?

Fra kundens side, altså fra den besøkendes side, er det en stor fordel å kunne gjennomføre bookingen der de finner den beste informasjonen om destinasjonen. Men, med så mange kunder som har vent seg til å booke sin overnatting gjennom de store OTA'ene er det vanskelig å "venne dem av med" å bruke disse. Resultatet er ofte at de sjekker destinasjonens websider for inspirasjon og informasjon for så å gå ut av destinasjonens websider for å booke hos booking.com eller hotels.com. Det er flere mulige og gode grunner til at gjesten oppfører seg på denne måten. 

  1. De kjenner godt til booking.com og hotels.com fra mange tidligere bookinger andre steder i Norge og ellers i verden. Det er enkelt og de føler seg trygg og sikker på at det fungerer. 
  2. Hos booking.com og hotels.com kan man søke etter ledige overnattingssteder for den perioden man ønsker å komme på besøk samtidig som man får en oversikt over prisen på de ulike alternativene. Om man skal inn på websidene til hvert og ett overnattingssted for å sjekke om de a) er ledige og b) til hvilken pris vil det ta for lang tid for dagens utålmodige gjester.

Noen få velger likevel å gå direkte på hjemmesiden til tilbyderen og booke der. Dette er ofte stamgjester og forretningsreisende eller andre som vet nøyaktig når og hvor de ønsker å bo. 

Hva ønsker tilbyder? 

Vi vet at mange overnattingssteder har et anstrengt forhold til OTA'ene. De har etterhvert fått stor makt og de tar til dels høye provisjoner. Samtidig er det slik at det er frivillig å være bookbar på hotels.com eller booking.com. Den åpenbare grunnen til at veldig mange (de aller fleste) overnattingssteder likevel er tilgjengelig hos OTA'ene er rett og slett fordi det fungerer - de fyller sengene. For veldig mange tilbydere er dette den desidert største kanalen for booking. 

Hva ønsker destinasjonen?

Så hvilke muligheter har destinasjonene? Et godt amerikansk uttrykk "if you can't beat them, join them" passer godt her synes vi. Derfor har vi utviklet Polling Engine. Den gjør det mulig å hente pris og kapasitet fra flere kilder, inkludert  booking.com  og expedia.com og presentere resultatet inne på destinasjonens webside som en prissammenlignende tjeneste. 
Denne løsningen fungerer bra for kunden. De kan søke etter overnatting som har ledig kapasitet i den perioden man søker og man får presentert en prissammenligning slik at man kan velge den beste prisen. Selve booking prosessen foretas i et kjent og trygt grensesnitt hos f.eks. booking.com eller expedia.com.

Polling Engine bør også fungere godt for destinasjonene fordi de a) slipper å investere mye tid og penger i en bookingløsning og fordi de b) fjerner en viktig årsak til at en gjest forlater websiden til destinasjonen. Hvorfor gå ut av siden for å gjøre bookingen på booking.com når man kan gjøre det inne i websiden til destinasjonen med en booking operatør man kjenner godt fra før?  Sist men ikke minst får man en veldig god tjeneste for gjesten og reduserer gjestens behov for å sjekke mange websider før de tar beslutningen. 
Under ser dere en skjermdump fra visitliverpool.com som viser et utdrag fra søk på overnatting. I listen har vi trykket på «quick book» knappen og da ser vi to leverandører av samme rom (Expedia.com og Booking.com).

Gå gjerne inn på visitliverpool og prøv selv.

Hva er problemet?

Det er mulig denne løsningen ikke er like velkommen hos alle overnattingsbedriftene. Vi skjønner egentlig ikke hvorfor. De har jo allerede gjort seg tilgjengelig på booking.com eller på expedia.com. Om de ikke liker denne kanalen så kan de jo fjerne seg derfra. Provisjonen de betaler for bookingen gjennom Polling Engine (indirekte til booking.com og expedia.com) er den samme som om gjesten skulle booke direkte med OTA'ene. Betyr det at overnattingsbedriftene heller vil at gjesten skal forlate destinasjonens hjemmeside for å gjennomføre bookingen direkte med OTA'ene? Vi tror ikke det. Det de mest sannsynlig ønsker er at kunden skal gå direkte på deres egne bookingløsninger for der tjener de mest. Det er veldig forståelig, men som nevnt over, så ønsker kunden å sammenligne tilbud. Å gjøre det ved å gå inn på websidene til hver og en tilbyder tar rett og slett for lang tid.

Hva er løsningen?

Vi har ved flere anledninger foreslått en løsning som skulle kunne passe for alle og det er at man integrerer overnattingsstedenes egne systemer med vår Polling Engine. En slik løsning ville både gi gjesten og destinasjonen alle fordelene nevnt over samtidig som overnattingsstedet kan få bookingene gjennom egne systemer. Denne integrasjonen vil naturlig nok koste endel penger per system, og vi har til nå ikke hørt om noen som ønsker å ta den kostnaden. 
Med andre ord så har man tilbydere som ønsker å gjøre seg selv bookbare til lavest mulig kostnad. Det skjer på deres egne websider og bookingsystemer. Samtidig har man kunden som ønsker å sammenligne priser og tilgjengelighet på spesifikke ankomstdatoer for flere overnattingssteder. Med dette som bakteppe er det egentlig bare noen få valg man kan ta.
  1. Bare ha linker fra destinasjonens websider til overnattingsbedriftenes egne websider og bookingsystemer. Dette er ikke det kunden ønsker og antall bookinger vil bli enda lavere og servicenivået overfor kunden vil bli dårligere. Destinasjonen får en mindre brukervennlig webløsning.
  2. Man bruker Polling Engine som fungerer bra for destinasjonen og kunden men tilbyderen må betale den provisjonen OTA'ene krever.
  3. Bruke egne bookingsystemer som CityBreak eller GuestMaker. Med noen få unntak har det for de aller fleste vist seg vanskelig å gjennomføre. Det er uhensiktsmessig å tvinge alle tilbydere inn på ett og samme system samtidig som kostnadene ofte overstiger det man får inn fra booking.
  4. Investere det som trengs for å integrere overnattingsstedenes bookingsystemer med Polling Engine. 


Vi på New Mind tellUs kan tilrettelegge for alle disse løsningene men har en helt klar formening om hva kunden ønsker dersom de kunne velge. Og til syvende og sist så er det vel dem man primært skal tilfredsstille.